Kinh Sách

ĐỀ MỤC

13. Như mái nhà vụng lợp,
Mưa liền xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm không tu,
Tham dục liền xâm nhập.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú