Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Kinh Sách Dạng PDF

Tủ Sách Phật Học

Sắp xếp Thứ Tự
Tu Tp Tnh Gii Và Pháp Môn Tnh Đ
Tại sao Tịnh độ của đức Phật A-diđà không có ba đường xấu ác đó? Tại vì chư thiên, nhân loại ở nơi thế giới Tịnh độ của đức Phật A-di-đà hay là những chư thiên, nhân loại trong mười phương muốn sanh về thế giới Tịnh độ của Phật A-di-đà toàn là những người không gieo nhân xấu, không gieo nhân ác,... Xem 23
Kinh Sách Liên Quan
Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Thích Nguyên Thành
Tịnh Độ Thánh Hiền Lục , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Văn Loại Tụ Sao , Cư Sĩ Quảng Minh
Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Ni Sư Hải Triều Âm

Pht Thuyết T Thp Nh Chương Kinh Gii
Đề kinh bẩy chữ, thông biệt chung hợp, nhân pháp cùng nêu. Kinh là thông danh, vì hết thẩy tạng Tu Đa La Đại Tiểu thừa đều gọi là Kinh. Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chươhg, sáu chữ này là biệt danh, vì khác với tên các kỉnh. Trong biệt danh này, Phật là người năng thuyết, Tứ Thập Nh| Chươhg là pháp sở... Xem 21
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Thánh Tri Phỏng
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Tứ Thập Nhị Chương , Ni Sư Hải Triều Âm
Tứ Thập Nhị Chương Kinh Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa

Kinh Bát Đi Nhân Giác Lưc Gii
Là đệ tử Phật, phải ngày lẫn đêm, chí tâm tụng niệm, Tám Điều Giác Ngộ của bậc Đại Nhân. Bất kể tại gia, xuất gia, hễ đã quy y nơi Phật, đều là đệ tử Phật. Đã là đệ tử Phật, ắt phải hằng tu Tám Điều Giác Ngộ này. Nói cả ngày lẫn đêm để nêu rõ công phu không gián đoạn. Xem 31
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Bát Đại Nhân Giác , Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải , Hòa Thượng Thích Viên Giác
Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải , Cư Sĩ Viên Đạt
Mười bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác , Thích Minh Quang

Di Giáo Tam Kinh
Đề kinh bẩy chữ, thông biệt chung hợp, nhân pháp cùng nêu. Kinh là thông danh, vì hết thẩy tạng Tu Đa La Đại Tiểu thừa đều gọi là Kinh. Phật thuyết Tứ Thập Nh| Chươhg, sáu chữ này là biệt danh, vì khác với tên các kinh. Trong biệt danh này, Phật là người năng thuyết, Tứ Thập Nh| Chươhg là pháp sở... Xem 30

Bin Pháp Pháp Tánh Lun
Vô Trước (Skt. Asaṅga) sinh vào khoảng năm 375 CN tại Purushapura, thành phố chính của Gandhara, miền bắc Pakistan ngày nay. Người mẹ bà la môn của ông, Prakashashila (Skt. Prakāśaśīla), ở kiếp trước, từng là một học giả Phật giáo uyên bác, sùng kính Bồ tát Quán Thế Âm. Trong một cuộc tranh luận với... Xem 29
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Duy Thức Trong Đời Sống , Cư Sĩ Thuần Bạch
Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Khảo Nghiệm Duy Thức Học Trọn Bộ 2 tập , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Chút Hương Ngày Cũ
Ba mươi năm không phải là nhiều hay là ít. Khi người ta có nhiều kỷ niệm, sống tràn trề nhiệt tâm thì mỗi ngày là một kỷ niệm. Khi người ta lạnh lùng thờ ơ thì dù trăm năm cũng chẳng có gì để nói. Tập sách này thay tác giả và những người hân hạnh có mặt trong đó, nói lên một khoảng đời nơi rừng Viên... Xem 28

Nhng Câu Chuyn V Luân Hi Nhân Qa Nghip Báo Tp 2
Bạn sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nào, có điều kiện sinh sống ra sao, gặp ai, sống với ai, làm gì, gặp may rủi ra sao, có phúc và họa thế nào… có phải bạn nghĩ tất cả là tự nhiên với mình phải không? Đây là một câu hỏi lớn, không phải ai cũng dám đặt ra và nghĩ đến. Có những ngƣời thì khi gặp... Xem 37
Kinh Sách Liên Quan
Báo Ứng Hiện Đời - Giai Nhân Áo Phượng - Tập 6 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 1 - Tập 3 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 4 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 5 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 7 - Khi Mẹ Tôi Đến , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang

Nhng Câu Chuyn V Luân Hi Nhân Qa Nghip Báo Tp 1
Mỗi con người chúng ta là thành viên trong cộng đồng xã hội, xã hội như một guồng quay, khi xã hội càng phát triển, thì guồng quay càng nhanh, chúng ta là cá thể trong đó, luôn phải chịu sự chi phối của guồng quay này. Trong guồng quay này luôn tồn tại song song hai mặt thiện và ác. Một khi lòng... Xem 42
Kinh Sách Liên Quan
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang

Kinh Bát Đi Nhân Giác Ging Gii
Lần này là lần đầu tiên chúng ta tổ chức đại hội giảng kinh hoằng pháp tại viện Tri Ân Nhật Bản. Hôm nay chúng ta nhìn thấy bản kinh này, đây là bản mà tôi mới nhìn thấy hai ngày nay. Bát Đại Nhân Giác Kinh Giảng Ký là trước đây giảng tại Đài Loan, chính bút ký của cư sĩ Hàn Anh. Chúng ta lần này sẽ... Xem 48
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Bát Đại Nhân Giác , Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải , Hòa Thượng Thích Viên Giác
Mười bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác , Thích Minh Quang

Truyn C Pht Giáo
Chàng nghèo thật hết chỗ nói, cả sự nghiệp của chàng chỉ có một bà mẹ già mà thôi.Lâu lắm ngƣời ta mới biếu cho chàng một cái búa để đề ơn cứu sống một em bé chết đuối. Ðƣợc búa, chàng đƣa mẹ vào núi, tìm một hang đá, chàng lót rơm êm và có gió mát để mẹ ăn ở; như hế chàng an tâm lắm. Xem 36
Kinh Sách Liên Quan
Liệt Nữ Truyện , Tống Như Cường
Những Truyện Cảm Ửng Về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Các Vị Tỳ Kheo Ni , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tự Truyện Thánh Nghiêm , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Cuc Đi Đc Pht
Nhiều, rất nhiều năm trước tại nước nhỏ ở miền bắc Ấn Ðộ, một biến cố xảy ra đã làm thay đổi toàn thế giới. Hoàng hậu Ma-Da (Maya) 1, vợ vua Tịnh Phạn (Suddhodana) 2 nhân đức trong lúc ngủ đã thấy một điềm chiêm bao. Trong giấc mộng hoàng hậu thấy một luồng ánh sáng rực rỡ từ trên trời chiếu xuống... Xem 33
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Những Điều Đức Phật Đã Dạy , Lê Kim Kha
Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Đức Phật , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác

Ánh Đo Vàng
Trí Phật là trí kim cương. thân Phật là thân kim sắc, cõi Phật là cõi hoàng kim, thì Ðạo Phật tất nhiên là Ðạo Vàng. Ánh Ðạo Vàng là kim quang của đức Từ bi rộng lớn phá màn vô minh, chỉ rõ đường chánh. Một đời thị hiện của Phật đều vì việc ấy, mà nhất cử nhất động của Phật cũng không ra ngoài mục... Xem 35
Kinh Sách Liên Quan
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Sự Tích Phật Thích Ca , Minh Thiện
Thích Ca Như Lai Thành Đạo Ký Chú , Đại Sư Huệ Ngộ
Thích Ca Như Lai Thành Đạo Ký Chú , Thích Thọ Phước
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận

Ăn Chay Và Sc Khe
Hiện nay số người ăn chay trên thế giới càng ngày càng đông. Đối với người Việt Nam chúng ta, nói đến ăn chay thì thường nghĩ ngay đến đạo Phật hay những người phát tâm tu hành theo Phật Giáo. Nhưng đối với người Tây Phương thì ăn chay là một phương pháp dinh dưỡng mới mẻ được chứng minh bằng những... Xem 33
Kinh Sách Liên Quan
Ăn Chay - Sát Sanh Và Qủa Báo , Thích Tâm Anh
Ăn Chay Và Sát Sanh Và Qủa Báo , Thích Tâm Anh
Tuyệt Kỹ 500 Công Thức Nấu Ăn Chay , Khuyết Danh

Ăn Chay Và Sát Sanh Và Qa Báo
Từ ngàn xưa đến nay, một bát canh chúng ta ăn, nhìn qua tuy bình thường chỉ là một bát canh, nhưng sự oán hận trong đó thật sâu hơn biển. Muốn biết vì sao trên thế giới chiến tranh, tai kiếp, binh kiếp, ôn dịch xảy ra mãi không thôi? Tất cả đều do ăn thịt mà ra. Nếu bạn muốn hiểu sự thật, đang đêm... Xem 46
Kinh Sách Liên Quan
Ăn Chay - Sát Sanh Và Qủa Báo , Thích Tâm Anh
Định Nghiệp Trong Phật Giáo , Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nhân Qủa Đồng Thời , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Tuyệt Kỹ 500 Công Thức Nấu Ăn Chay , Khuyết Danh

Lit N Truyn
Nội dung chủ yếu thuật lại chuyện về 105 người phụ nữ mẫu mực, có tham khảo từ nhiều nguồn sử liệu khác như Kinh Xuân Thu, Tả truyện và Sử ký. Riêng văn phong và cách trình bày đều chịu ảnh hưởng phần lớn từ thể liệt truyện trong Sử ký của Tư Mã Thiên. Xem 35
Kinh Sách Liên Quan
Chuyến Đi Bất Ngờ , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Trên Đỉnh Thái Sơn , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Đnh Nghip Trong Pht Giáo
Ðức Phật thành Phật là do Ngài chiêm nghiệm hai mặt lưu chuyển và hoàn diệt của nguyên lý 12 Duyên khởi mà thành tựu. Trong kinh A-hàm đức Phật nói: "Thế nào là nguyên lý Duyên khởi? Nghĩa là do duyên với Vô minh mà Hành khởi sinh, dù Phật có ra đời hay không ra đời, nguyên lý ấy vẫn thường trú,... Xem 39
Kinh Sách Liên Quan
Lược Giảng Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo , Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Giảng Ký , Ni Sư Thích Nữ Huệ Hạnh
Thiện Ác Nghiệp Báo , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Tổng Quan Về Nghiệp , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Triết Lý Về Nghiệp , Hộ Tông

Chuyến Đi Bt Ng
Tôi quanh năm cấm túc chẳng đi đâu nên việc đi chơi đó đây dù là trong nước xem như rất hiếm. Một ngày đẹp trời điện thoại reo vang, bạn bè gọi điện tới, thúc hối tôi nên làm một chuyến viễn du cho mở rộng tầm mắt và còn bảo rằng đây là chuyến đi cực kỳ thú vị, bỏ qua rất uổng. Xem 44
Kinh Sách Liên Quan
Trên Đỉnh Thái Sơn , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Trên Đnh Thái Sơn
Người ta thường dùng từ chó để ví von, để chửi nhau, hòng miệt thị, hạ nhục địch thủ trong những cuộc cãi lẫy. Thật ra con chó có lòng trung nghĩa rất đáng trân trọng, đức tính này có thể đại diện cho loài chó. Lắm lúc con người còn có thể phản bội, chứ con chó thì không. Nhiều con chó còn biết xả... Xem 47
Kinh Sách Liên Quan
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Nhân Qủa , Thiện Phúc
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

Thc Biến
Lý Duy tâm thông thƣờng phân biệt thật giả chỉ là thiên chấp, vì lý ấy nhận có cảnh thiệt nhƣng tâm hồn ngƣời đã tô màu cho các cảnh đó, nhƣ lớp vỏ trùm lên gỗ, gia vị hòa vào thức ăn. Nhƣng lý ấy nào có biết thật giả, đó chỉ là đối đãi mà có, chứ cảnh trong mê đối với lúc mê vẫn thật. Xem 37
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Duy Thức Trong Đời Sống , Cư Sĩ Thuần Bạch
Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Khảo Nghiệm Duy Thức Học Trọn Bộ 2 tập , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Kinh Bát Đi Nhân Giác Ging Gii
Kinh Bát Ðại Nhân Giác do Ngài An Thế Cao dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán vào thời Hậu Hán đời vua Hán Tuyên Ðế, niên hiệu Kiến Hòa năm thứ hai (147. TL). Ngài là Thái tử nước An Tức (nay là Ba Tư). Ngài còn có tên là An Thanh hay An Hầu, nhường ngôi vua cho chú mà đi xuất gia. Ngài là một người con... Xem 34
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Bát Đại Nhân Giác , Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Mười bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác , Thích Minh Quang

Biên Niên T Thut Ca Thin Sư Hư Vân
Tên tục của tôi là Trai. Dòng họ xuất thân từ Lan Lăng là hậu duệ của vua Lương Võ Đế. Gia tộc cư ngụ tại tỉnh Hồ Nam, huyện Tương Lương. Cha tên Ngọc Đường, mẹ tên Nhan Thị. Năm đầu đời nhà Thanh, cha làm quan tại tỉnh Phú Kiến. Năm mậu tuất và kỷ hợi làm quan tại châu Vĩnh Xuân. Cha mẹ đã ngoài... Xem 60
Kinh Sách Liên Quan
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt

Nhân Qa
Người Phật tử chơn thuần thiết tha với sự nghiệp tu tập, xin hãy chấm dứt ngay sự lãng phí thì giờ qua những cuộc nhàn đàm hý luận. Hãy thầm thầm mang tư tưởng từ bi hỷ xả của Phật Tổ vào đời sống hiện thực, hãy tự cải thiện mình và phục vụ tha nhân một cách tích cực, không mỏi mệt, không thối... Xem 54
Kinh Sách Liên Quan
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Thượng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang
Nhân Qủa Đồng Thời , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang

Lun S Tông Tnh Đ
Nếu đem so sánh lý tưởng Đại đồng thế giới và Thiên đường thì cõi Đại đồng thế giới đẹp đẽ, vi diệu, thù thắng hơn. Tịnh độ là thế giới cư trú của chư Phật, Bồ-tát, Thánh hiền, cũng là đạo tràng thanh tịnh của chư Phật, Bồ- tát giáo hoá cứu độ chúng sanh. Cho nên trong tâm mỗi cá nhân đệ tử của Phật... Xem 47
Kinh Sách Liên Quan
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Khái Luận Tịnh Độ Giáo , Thích Nhuận Đạt
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ , Cư Sĩ Minh Chánh
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Luận Tịnh Độ , Thích Ca Tài
Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận , Tịnh Sĩ
Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn

Kinh Pháp Cú Bc Truyn
Nhận thấy, Pháp cú Bắc truyền có 39 phẩm, 759 bài kệ, không những chứa đủ nội dung Pháp cú Nam truyền (gồm 26 phẩm, 423 bài kệ), mà còn nhiều hơn 13 phẩm, 336 bài kệ với nhiều ý nghĩa sâu xa, thí dụ sinh động, chúng tôi mạo muội chuyển dịch tác phẩm này ra tiếng Việt với tựa đề KINH PHÁP CÚ BẮC... Xem 63
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Cú , Hòa Thượng Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú Chú Giải Song Ngữ , Thượng Tọa Thích Phước Thái

Tam Thiếp Hòa Tán và Chánh Tín Nim Pht K
Tán, nghĩa là khen ngợi, ca tụng, xưng dương. Dùng những lời hay ý đẹp để ca ngợi gọi là tán thán. Trong Phật giáo, đặc biệt có những chương cú ca ngợi, xưng dương công đức và hạnh nguyện của Đức Phật và chư Bồ tát. Trong kinh điển Phật giáo, phần lớn những kệ tụng là để tán thán trí tuệ và công đức... Xem 126
Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Thông Tán Sớ , Thích Thọ Phước
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán , Cư Sĩ Quảng Minh
Huyền Tán Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Khái Niệm Tánh Không Phật Giáo , Hoang Phong
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán , Hòa Thượng Thích Chân Thường
Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Ngộ Tánh Luận , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Pháp Hoa Huyền Tán Nghĩa , Hòa Thượng Thích Như Điển
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Huyền Thanh
Vãng Sinh Lễ Tán Kệ , Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo

Hin Quán Trang Nghiêm Lun Lưc Thích
Hiện quán, là trạng thái của trí năng quán và tánh chân thật sở quán kế hợp làm một, mang ý nghĩa nhận biết, thực nghiệm, hiện chứng hay thân chứng. Luận này được gọi là hiện quán là vì những gì nó diễn giải chính là hiện quán. Trang nghiêm, là tự thể kinh Đại Bát-nhã được trang sức bằng diệu pháp Xem 124
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Duy Thức Trong Đời Sống , Cư Sĩ Thuần Bạch
Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Lun Hin Dương Thánh Giáo Trn B 2 tp
Hiển Dương Thánh Giáo luận là một trong những bộ luận quan trọng của Phật giáo Đại thừa, được ngài Vô Trước biên soạn (nhưng ngày nay, đa số các nhà nghiên cứu nhận định rằng ngài Thế Thân mới là người biên soạn bộ Luận thư này) để xiển dương giáo nghĩa của Duy Thức. Luận thư đề cập đến tất cả các... Xem 110
Kinh Sách Liên Quan
Dị Tông Luận , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Luận Đại Thừa 100 Pháp , Lê Hồng Sơn
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Tịnh Độ , Thích Ca Tài
Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Lược Luận Về Nghĩa An Lạc Tịnh Độ , Sa Môn Thích Bửu Hà
Phật Thừa Tôn Yếu Luận , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Triệu Luận Lược Giải , Đại Sư Hám Sơn

Kinh Pht Nói V Công Đc Xut Gia
Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật cư ngụ tại nước Tì-xá-li, đến giờ Ngài vào thành khất thực. Lúc bấy giờ, trong thành Tì-xá-li có một người dòng dõi Lê-xa, tên Tì-la-tiễn-na (Trung Quốc dịch là Dũng Quân). Gi ng như chư thiên và các tiên nữ cùng nhau vui chơi, vương tử và... Xem 122
Kinh Sách Liên Quan
Công Đức Người Xuất Gia , Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Đạo Đức Người Xuất Gia , Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng

Lch S Pht Giáo Vit Nam
Xem 111
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ , Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh Trọn Bộ , Nguyễn Hiền Đức
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh , Thích Như Tịnh
Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ , Lão Cư Sĩ Nguyễn Hiến Lê

Thành Tht Lun
Lại nữa, Đức Phật trọn nên mười lực nên trí huệ đầy đủ. Bởi nhân duyên đi về nên nói có mười lực. Trước tiên là thị-xứ phi-xứ lực, là trí quyết định trong nhân quả vậy: biết từ nguyên nhân nầy sinh ra quả báo như vậy: chẳng sinh quả như kia, như làm điều chẳng lành, chắc bị khổ báo, chẳng sinh báo... Xem 121
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Thành Thật Luận , Cư Sĩ Nguyên Hồng

Nhng Đóa Hoa Thin Trong Bát Nhã Tâm Kinh
Bát Nhã là âm của thuật ngữ Prajna từ Phạn ngữ có nghĩa là trí tuệ (ý thức hay trí năng). Có ba loại bát nhã: thật tướng, quán chiếu và văn tự. Bát Nhã còn có nghĩa là thực lực nhận thức rõ ràng sự vật và những nguyên tắc căn bản của chúng cũng như xác quyết những gì còn nghi ngờ. Bát Nhã có nghĩa... Xem 116
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Nghĩa Mầu , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Pháp Sư Tuệ Tịnh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thích Yếu , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thiêm Túc , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Trực Thuyết , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Bát Nhã Tâm Kinh Chỉ Chướng , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Bát Nhã Tâm Kinh Luận , Vạn Sơn
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Giải , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
TInh Túy Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Hồng Như

Tnh Đ Cnh Ng
Người vào đạo chán cõi Ta-bà[1][1] xấu xa uế trược, chí tâm niệm Phật mong muốn vãng sinh, nhưng dù trải qua nhiều năm tháng thực hành vẫn không đạt được chỗ nhất tâm bất loạn? Nguyên do là tại đâu? Bởi vì vô minh, mê lầm, cứ lầm cho mọi vật là thật, là bền lâu mãi mãi nên bám chấp vào đó… để rồi... Xem 117
Kinh Sách Liên Quan
Niệm Phật Căn Bản Cho Người Tại Gia , Thiện Phúc
Niệm Phật Kiếm , Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Niệm Phật Kính , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Cư Sĩ Như Hòa
Trực Chỉ Niệm Phật , Đại Sư Diệu Khẩu

Quán Thé Âm B Tát Ph Môn Phm Ging Ký
Thưa chư vị Pháp sư! Quý vị Cư-sỹ! Thời gian trôi qua thật nhanh, xuân mới vừa qua độ một năm, nay đã trở thành quá khứ. Từ ngày hôm nay, tôi lại có dịp trở lại cùng với các vị để giảng Phật pháp. Năm ngoái tôi giảng kinh Thắng Man cho quý vị, về mặt lý luận thì có phần sâu hơn một chút, Xem 149
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Tinh Vân
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phổ Môn Chú Giảng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh
Tranh Minh Họa Kinh Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Đi Tha Bách Pháp Yếu Lưc
Đại Thừa là cỗ xe lớn, một trong hai nhánh lớn Phật giáo (Tiểu thừa và Đại thừa). Đại thừa xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ I trước CN, nói là cỗ xe lớn vì tông chỉ của nó là giúp được nhiều người cùng giải thoát. Kỳ thật chủ đích của Đại thừa là cứu độ nhứt thiết chúng sanh. Xem 111
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Quyển 1, 2 , Cư Sĩ Như Hòa
Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Luận , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận , Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh (Giản Chú Dịch Giải) , Nguyên Trừng
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Sa Di Luật Nghi Yếu Lược , Cư Sĩ Như Hòa
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Vãng Sanh Thp Nghi Qung Ngũ Un Chư Lun Ging Ký
Hôm nay, tôi sẽ giảng cho quý vị bộ Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh Kệ, còn gọi là Vãng Sanh Luận. Trước khi khai giảng, trước hết hãy nói rõ nhân duyên giảng bộ luận này. Năm ngoái, Chí Liên tinh xá xây dựng xong, đã thỉnh một bức tượng A Di Đà Phật từ Hương Cảng về; [giảng kinh trong dịp... Xem 122
Kinh Sách Liên Quan
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Huyền Thanh
Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Yếu , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Ni Sư Hải Triều Âm

Thp Thin Nghip Đo Kinh Ging Ký
Chư vị đồng học, chào mọi người! Hôm qua, chúng tôi đã giảng viên mãn Cảm Ứng Thiên. Văn tự của Cảm Ứng Thiên tuy không dài, người xưa hội tập lại một số câu chuyện nhân duyên, cũng chính là rất nhiều câu chuyện cảm ứng trong lịch sử, sưu tập rất phong phú, có lý luận, có sự thật, nếu như giới... Xem 129

Đi Phương Qung Pht Hoa Nghiêm - Tnh Hnh Phm ging gii
Trước nay, đã có nhiều vị pháp sư hoặc thiện tri thức giảng giải kinh này, nhưng có lẽ, theo sự thấy biết hạn hẹp của mạt nhân, chưa có vị nào chú trọng giảng giải kinh này theo quan điểm của pháp môn Niệm Phật. Các bài giảng về kinh Hoa Nghiêm của lão sư phụ Tịnh Không quá dài, quá rộng, quá sâu,... Xem 130
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 1 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 2 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 3 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 4 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Những Truyện Cảm Ửng Về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Cái Vô Hn Trong Lòng Bàn Tay
Sự dị biệt giữa tôn giáo và khoa học được đánh dấu khởi đầu từ luận đề của Galilée và từ đó đã khiến nhiều người cho là hai thế giới này không thể nào gặp nhau được. Einstein khi đối chiếu Phật Giáo với các tôn giáo khác đã cho là: nếu có một tôn giáo có thể đáp ứng được những nhu cầu đòi hỏi của... Xem 159
Kinh Sách Liên Quan
Vô Tận Trong Lòng Bàn Tay , Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận
Vũ Trụ Và Hoa Sen , Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận

Chư Kinh Pht Thuyết Đa Ngc Tp Yếu
Có mấy vị đồng học ngày đêm tìm kiếm trong Đại tạng kinh, trải qua nửa tháng, tổng cộng tìm ra 25 bộ kinh luận tường thuật cụ thể tình trạng địa ngục, nội dung tường tận, nghiệp nhân rõ ràng, chủng loại phong phú, quả báo tàn khốc, phủ kín tầng tầng, thật sự là nhìn thấy kinh sợ, trước đây chưa gặp.... Xem 149
Kinh Sách Liên Quan
Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp , Thích Giác Nguyên
Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Quyển 1, 2 , Cư Sĩ Như Hòa
Địa Ngục Biến Tướng Đồ , Pháp Sư Minh Nhẫn
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục , Hòa Thượng Thích Như Điển
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Hạ , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Thượng , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú , Cư Sĩ Như Hòa
Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan , Cư Sĩ Như Hòa
Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa , Hạnh Chơn
Địa Tạng Mật Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Giải Thích Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh Địa Tạng Dịch Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 1 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 2 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 3 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm

Liu Phàm T Hun Ging Gii Toàn Tp
Hôm nay, chúng ta có thể ở trong phòng quay của đài truyền hình Phụng Hoàng cùng thảo luận với mọi người về Liễu Phàm Tứ Huấn. Vào năm tôi 26 tuổi, khi mới tiếp xúc với Phật pháp, đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc. Nó có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, có thể nói là đã ảnh hưởng cả cuộc đời tôi. Tôi... Xem 146
Kinh Sách Liên Quan
Liễu Phàm Tứ Huấn , Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Liễu Phàm Tứ Huấn GIảng Giải , Hạnh Chơn

Vô Tn Trong Lòng Bàn Tay
Ông Trịnh Xuân Thuận, giáo sư Ðại học Virginia Hoa kỳ ngành Vật lý thiên thể (Astrophysique), cũng là một người theo đạo Phật. Với hai tác phẩm khoa học là La Mélodie secrète và Le Chaos et l'Harmonie(nxb Fayard 1988 và 1998) ông là một tác giả nổi danh. (1) Ông Matthieu Ricard, Tiến sĩ Sinh học... Xem 137
Kinh Sách Liên Quan
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Nói Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới , Hòa Thượng Thích Như Điển

Sng vi Thán D Sao Ca Ngài Thân Loan
Viết một quyển sách mà thay đổi được con người, ngay cả ngôn ngữ của chỉ một hàng cũng làm cho cuộc sống của con người được phong phú. Ngôn ngữ đó được gọi là một sự sâu thẳm chăng? Đó chính là sách viết, được gọi là “Thán Dị Sao”. Xem 159
Kinh Sách Liên Quan
Thân Loan Thánh Nhân Toàn Thư , Hòa Thượng Thích Như Điển

Giáo Hành Tín Chng
Tịnh độ Chân tông là một con đường đặc thù cho những phàm phu “ác nặng chướng nhiều” như chúng ta, dẫn đến cõi Niết-bàn của sự an lạc và thanh tịnh tối thắng, đó là Tịnh độ. Chính ở Tịnh độ An Lạc này, chúng ta nhận ra Phật trí và đại từ bi tâm cứu độ chúng sinh thông qua Bản nguyện của Đức Phật A... Xem 157

Thân Loan Thánh Nhân Toàn Thư
Lúc người niệm Phật cảm thấy được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, có nghĩa là tất cả những công đức của những việc làm đã được dạy cho biết rằng: đó là việc vãng sanh về Tịnh Độ (chư hạnh vãng sanh), cũng đã đề cập về phương diện này. Điều này tương ứng với việc niệm Phật tự lực. Lâm chung có nghĩa là... Xem 142
Kinh Sách Liên Quan
Sống với Thán Dị Sao Của Ngài Thân Loan , Hòa Thượng Thích Như Điển

Chú Đi Bi Ging Gii
Chú Đại Bi, vốn chẳng có cách gì giảng được, vì Chú là mật ngữ bí mật. Nếu muốn biết ý nghĩa của Chú Đại Bi thì trước hết tôi nói một bài kệ. Bài kệ này nói về Chú Đại Bi : Xem 169
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Tinh Vân
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh

Tnh Tu Tip Yếu
Một pháp Tịnh tông dễ hành nhưng khó tin, [nếu] chẳng tìm tòi tra cứu biển giáo pháp, [thì] chẳng thấy được bến bờ. Tuy rằng Kinh Hoa Nghiêm dùng Mười đại Nguyện vương để quy về [Cực Lạc], ngài Thiên Thân dùng Ngũ Niệm pháp làm cửa [vãng sanh Cực Lạc] nhưng người học cạn trong thời Mạt pháp, chưa dễ... Xem 155
Kinh Sách Liên Quan
Tịnh Tu Tiệp Yếu , Khuyết Danh
Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm Giảng Thuật , Cư Sĩ Diệu Âm

Sa Di Lut Nghi Yếu Lưc
Để thực hiện viên mãn Tịnh nghiệp Tam Phước, các đồng tu Tịnh Tông phải học và hành được những gì Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Sa Di Luật Nghi và Đệ Tử Quy đã dạy. Hòa Thượng nhấn mạnh, không những người xuất gia phải học kỹ Sa Di Luật Nghi mà tại gia đệ tử cũng phải học Sa Di Luật Nghi vì Sa Di Luật... Xem 167
Kinh Sách Liên Quan
Sa Di Ni Kinh Luật , Khuyết Danh
Sa Di Oai Nghi Giản Lược , Thượng Tọa Thích Phước Thái
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Đi Tha Đi Tp Đa Tng Thp Luân Kinh Ging Ký Quyn 1, 2
Trước khi chúng ta học tập kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân, mọi người cần phải phát tâm, phát tâm gì vậy? Phát tâm sám hối! Tôi nghe rất nhiều người nói: “Tuy tôi chẳng liễu giải chuyện chi khác, chứ đối với chính mình, tôi còn chẳng liễu giải hay sao?” Tôi nói: “Tuy tôi xuất gia đã hơn sáu... Xem 168
Kinh Sách Liên Quan
Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp , Thích Giác Nguyên
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục , Hòa Thượng Thích Như Điển
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Hạ , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Thượng , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú , Cư Sĩ Như Hòa
Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan , Cư Sĩ Như Hòa
Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa , Hạnh Chơn
Địa Tạng Mật Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Giải Thích Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh Địa Tạng Dịch Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 1 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 2 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 3 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm