Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Kinh Sách Dạng PDF

Tủ Sách Phật Học

Sắp xếp Thứ Tự
T Truyn Thánh Nghiêm
Trước khi dịch, tôi hoàn toàn mù tịt, không biết gì về Ngài, nhưng dịch được nửa cuốn thì lòng tôi tràn đầy cảm xúc, ngưỡng mộ lẫn tri ân. Tôi thầm cảm ơn nhân duyên đã đưa đẩy khiến mình được biết đến Ngài. Tôi cũng cảm ơn chư Pháp lữ, Phật tử thân hữu, vì đã nhiều lần tôi chán nản vì sự quá vụng... Xem 10
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Hạnh Huệ
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Những Truyện Tích Triết Lý , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Sử Truyện Về Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp Thời Đại Đường , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Trí Quang Tự Truyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên , Thích Nguyên Lộc
Truyện Lục Tổ Huệ Năng , Thích Pháp Chánh
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác

Nim Pht Căn Bn Cho Ngưi Ti Gia
Ngày nay con đường khó khăn nhọc nhằn của trí tuệ trong đó hành giả phải tự tu luyện chính mình không còn có thể thực hiện được đối với nhiều người, nếu không phải đối với đa số, ngay cả đối với những người xuất gia. Trong tình huống này, con đường dễ dàng của đức tin là con đường duy nhất mà người... Xem 10
Kinh Sách Liên Quan
48 Pháp Niệm Phật , Sa Môn Thích Tịnh Lạc
Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hương Thơm Niệm Phật , Thích Phổ Huân
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Niệm Phật Kính , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Niệm Phật Luận , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Niệm Phật Sinh Tịnh Độ , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Niệm Phật Thành Phật , Hòa Thượng Thích Phước Nhơn

Nim Pht Kiếm
- Thưa mẹ, đạo của các bậc Bồ Tát đại sĩ là giác ngộ tâm linh cho chúng sinh và phải quên đi bản thân. Như vậy mới làm cho đại đạo lưu truyền, giác ngộ kẻ phàm phu mê muội. Được thế, thì dẫu thân con bị ném vào lò lửa, hoặc bị quăng vào vạc dầu mà nấu, chịu đủ đắng cay khổ sở, con cũng không tiếc... Xem 10
Kinh Sách Liên Quan
Hương Thơm Niệm Phật , Thích Phổ Huân
Niệm Phật Cảnh , Hòa Thượng Thích Minh Thành
Niệm Phật Chỉ Nam , Hòa Thượng Thích Minh Thành
Niệm Phật Kính , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Niệm Phật Pháp Yếu , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Niệm Phật Sám Pháp , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Sinh Tịnh Độ , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Niệm Phật Thành Phật , Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật Thập Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Truyn Thuyết V B Tát Quán Thế Âm
 5/31/2023
Bồ Tát Quán Thế Âm là một trong những hình tượng gần gũi nhất với hầu hết tín đồ Phật giáo, dù ở bất cứ nơi đâu, dù thuộc tầng lớp nào. Ngài là biểu tượng của lòng đại bi, nền tảng của mọi công hạnh tu tập, mà cũng là chỗ nương cậy mong cầu cứu khổ của tất cả chúng sinh. Vì thế, các bậc hành giả khi... Xem 9
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phổ Môn Chú Giảng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Âm Huyền Nghĩa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Huyền Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Nghĩa Sớ Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh
Tân Biên Quán Âm Linh Cảm Lục , Sa Môn Thích Trí Minh

Tân Biên Quán Âm Linh Cm Lc
Quán Âm là Thánh hiệu của một vị Bồ Tát mà giới Phật tử đều biết và từng nghe danh hiệu của Ngài. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn, Dịch giả xin trích dẫn phần giải thích Phật hiệu này trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, Đức Bổn Sư Thích Ca đã giải thích nhân khi Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát thưa hỏi: “Kính bạch... Xem 13
Kinh Sách Liên Quan
Quán Âm Huyền Nghĩa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Huyền Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Nghĩa Sớ Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Viên Ng Pht Qa Thin Sư Ng Lc
Phật dùng một âm mà diễn nói pháp, cho nên tất cả pháp đồng một âm này, ba đời chư Phật một âm này, sáu đời Tổ sư cũng một âm này, các lão Hòa thượng trong thiên hạ cũng một âm này. Ta có Chánh pháp nhãn tạng giao phó cho Ma-ha Ca-diếp chính là một âm này Chánh pháp nhãn tạng hướng về con lừa mù mà... Xem 13
Kinh Sách Liên Quan
Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thiền Tịnh Quyết Nghi , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Thiền Tứ Niệm Xứ , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Thiền Uyển Tập Anh , Lê Mạnh Thát
Thiền và Pháp Môn Vô Niệm , D. T Suzuki

Thích Thin Ba La Mt Th Đ Pháp Môn
Về phiền não, kinh Niết-bàn chép: Phiền não là pháp ác, nếu nói đủ pháp ác thì danh số rất nhiều, nay nói lược có năm pháp ác bất thiện khai hợp để nói về số lượng năm pháp bất thiện: Một là pháp giác quán bất thiện, hai là pháp tham dục bất thiện, ba là pháp sân nhuế bất thiện, bốn là pháp ngu si... Xem 8
Kinh Sách Liên Quan
Đại Ý Tám Giáo Của Thiên Thai , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thiền Tịnh Quyết Nghi , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Thiền Uyển Tập Anh , Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Thiền và Pháp Môn Vô Niệm , D. T Suzuki

Lc Diu Môn và Ý Nghĩa Thin Ch Quán
Đức Phật bảo chứng Ca Diếp ngộ đạo thiền, thiền là dụng tâm mà cảm đạo, ngôn ngữ muôn đời vẫn là phương tiện. Để chứng được chơn lý tuyệt đối như Phật, tất cả pháp môn đều là phương tiện, như nương vào ngón tay để thấy mặt trăng, nếu không chỉ thấy tướng của ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Xem 19
Kinh Sách Liên Quan
Đại Ý Tám Giáo Của Thiên Thai , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Ma Ha Chỉ Quán , Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thiền Tứ Niệm Xứ , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Thiền và Pháp Môn Vô Niệm , D. T Suzuki

Pht Thuyết Thp Thin Nghip Đo Kinh Ging Ký
“Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo” là biệt đề, “Kinh” gọi là thông đề. Sao gọi là biệt đề là vì Kinh này khác biệt tên với các Kinh khác, là chuyên chỉ cho bộ Kinh này .Thông đề là thông tất cả Kinh, phàm hễ điều Phật giảng thì gọi là “Kinh”. “Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo” là ở ngay trong 7... Xem 11

S Truyn V Các V Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cu Pháp Thi Đi Đưng
Xét thấy vùng đất Thần Châu tự thuở xưa có những vị xem nhẹ mạng sống đi cầu pháp. Pháp Hiển sư khai sáng chỗ hoang sơ, Huyền Trang theo đó mở con đường chánh, băng đèo vượt biên thùy một mình cất bước, có những vị lội lặn sông này thác nọ, v.v... tất cả đều mang hoài bão đến Thánh địa chiêm bái.... Xem 7
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Hạnh Huệ
Cuộc Đời Thắng Tăng A Nan Đà , Nguyễn Điền
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Những Truyện Tích Triết Lý , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Tế Điên Tăng , Cư Sĩ Khánh Vân
Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên , Thích Nguyên Lộc
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn

Qung Lc Ca Thin Sư Hong Trí
Ngôn ngữ đạo đoạn văn tự tánh không, đến đây có thể nói rằng: Cá kình nuốt hết nước biển, để lộ ra nhánh san hô, các vị lại hiểu chăng? Điều ấy có lẽ chưa đúng, lại làm phiền đến người tri âm, vì ta mà nói để phá nghi. Tuyên sớ xong, Sư nhận được pháp y từ tay của Hòa thượng Trường Lô, bèn đem lên... Xem 8
Kinh Sách Liên Quan
Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng , Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thiền Uyển Tập Anh , Cư Sĩ Ngô Đức Thọ

Đi Ý Tám Giáo Ca Thiên Thai
Trước Phật, sau Phật, tự hành hóa người, rốt ráo ý chỉ ấy, đều là sự mầu nhiệm của tri kiến Phật, nhưng cơ duyên có nhiều phẩm khác nhau, ứng vật hiện hình, vì quyền thực thi, cho nên chia làm tám. Đốn tiệm, bí mật không nhất định về nghi thức giáo hóa, thí như phương thuốc, Tạng pháp giáo hóa của... Xem 12

Thin Sư Băng Hoài Tế Năng Th Chúng
Sư họ Châu, người Sơn Âm, từ nhỏ đã biết lấy việc niệm Phật thoát liễu sanh tử làm việc bổn phận. Năm 19 tuổi Sư xuất gia, tham học với Hòa thượng Trạm Nhiên ở Hiển Thánh, theo Hòa thượng Kim Túc Mật thọ giới. Túc Mật dạy Sư tham thoại đầu “que phân khô”. Sau, Sư đến Bắc thiền ở Cô Tô tham vấn lão... Xem 10
Kinh Sách Liên Quan
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Báo Cáo Tâm Đắc Và Những Lời Khai Thị Vàng Ngọc , Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Bảy Ngày Khai Thị Phật Thất , Đại Sư Diệu Liên
Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị Tập 1 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Khai Thị , Pháp Sư Minh Nhẫn
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 , Linh Nham Tùng Thư
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2 , Linh Nham Tùng Thư
Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Và Pháp Ngữ Khai Thị , Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Thin Uyn Tp Anh
Tôi hy vọng, sau khi xuất bản bản dịch THIỀN UYỂN TẬP ANH này, ông Ngô Đức Thọ sẽ tiếp tục cộng tác với Ban Phật giáo Việt Nam chúng tôi (thuộc Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam), trong công việc sưu tầm, khảo đính, phiên dịch và công bố toàn bộ những văn bản Phật giáo Việt Nam bằng chữ Hán Nôm hiện... Xem 11
Kinh Sách Liên Quan
Thiền Uyển Tập Anh , Lê Mạnh Thát

Pht Hc Cho Tr Em
Trong cung điện, Thái tử đã được học với nhiều thầy giáo. Ngài là một học trò xuất chúng. Cha của Ngài mong rằng có ngày Ngài sẽ trở thành vị vua vĩ đại. Xem 13

Gii Đnh Hu
Tam Tu "Giới-Định-Tuệ" nằm gọn trong Bát Thánh Đạo mà Đức Phật đã dạy. Đây là tám con đường chính mà người tu Phật nào cũng phải dẫm lên để được giác ngộ và giải thoát. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng dù chúng ta đã tiến đến mức độ khá cao trong định, cũng chưa chắc cái định này bảo đảm được... Xem 6
Kinh Sách Liên Quan
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Giới Tướng , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Phạm Võng Bồ Tát Giới , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký , Sa Môn Thích Trí Minh
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Tổng Quan Về Giới Luật , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Ưu Bà Tắc Giới Kinh , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm

Thin Môn Nht Tng
Xem 12
Kinh Sách Liên Quan
Bát Thức Quy Củ Tụng Trang Chú , Cư Sĩ Quảng Minh
Kinh Nhật Tụng , Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Kinh Nhật Tụng , Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Kinh Tụng Hằng Ngày , Nhiều Dịch Giả
Kinh Tụng Hằng Ngày , Thích Thông Từ
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Thiền Môn Nhựt Tụng , Khuyết Danh

Kinh Tng Hng Ngày
 5/29/2023
Chứng Minh những bậc tôn đức như: Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Hòa thượng Thích Giác Nhiên, Hòa Thượng Thích Khánh Anh, Hòa Thượng Thích GIác Nguyên, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Xem 9
Kinh Sách Liên Quan
Bát Thức Quy Củ Tụng Trang Chú , Cư Sĩ Quảng Minh
Kinh Nhật Tụng , Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Kinh Nhật Tụng , Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Kinh Tụng Hằng Ngày , Thích Thông Từ
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Thiền Môn Nhựt Tụng , Khuyết Danh

Hòa Thưng Tnh Không Khai Th Tp 1
Phật dạy chúng ta lục đạo vì sao mà có? Vì chấp trước nên mới có lục đạo; cả ba thứ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều có thì sẽ hiện thành lục đạo; nếu chỉ có vọng tưởng và phân biệt, chẳng có chấp trước thì lục đạo sẽ chẳng còn nữa, trong... Xem 17
Kinh Sách Liên Quan
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Báo Cáo Tâm Đắc Và Những Lời Khai Thị Vàng Ngọc , Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Bảy Ngày Khai Thị Phật Thất , Đại Sư Diệu Liên
Khai Thị , Pháp Sư Minh Nhẫn
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 , Linh Nham Tùng Thư
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2 , Linh Nham Tùng Thư
Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Và Pháp Ngữ Khai Thị , Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Nht Liên Tông Nht Bn
Xem 18
Kinh Sách Liên Quan
Các Tông Phái Đạo Phật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Chân Ngôn Tông Nhật Bản , Hòa Thượng Thích Như Điển
Đại Sư Tông Khách Ba , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Khảo Cứu Về Mật Tông , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Tịnh Độ Tông Nhật Bản , Đại Sư Thân Loan

S Kin Quan Trng Nht Trong Đi Ngưi
Những Điều Cần Biết Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương Xem 8
Kinh Sách Liên Quan
Chết Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sanh , Diệu Hạnh Giao Trinh
Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương , Liên Xã Đài Trung
Tây Tạng Sanh Tử Thư , Cư Sĩ Nguyên Phong
Tử Thư Tây Tạng , Cư Sĩ Nguyên Phong

Đ T Quy - Phép Tc Ngưi Con
Hiện nay, hầu hết các trường học ở Việt Nam đều đặt rất trang trọng dòng chữ: “Tiên học Lễ, hậu học văn”. Câu này thực ra có nguồn gốc từ lời giáo huấn của đức Khổng Tử trong “Luận ngữ – Học nhi”: “Con em ở nhà thì hiếu thảo với cha mẹ, ra ngoài thì kính nhường bậc huynh trưởng, thận trọng lời nói... Xem 10

Hóa Gii Lòng Oán Hn Sâu Nng
Đối với người tu Tịnh độ, hóa giải xung đột vô cùng quan trọng. Trong các kinh điển, Thế Tôn đã giới thiệu thế giới Cực lạc là thế giới hòa bình, bình đẳng, nơi các bậc thượng thiện tụ hội. Nếu tâm không bình đẳng, giờ phút nào cũng mang nỗi oán hận, nhất định sẽ chướng ngại việc vãng sinh. Người... Xem 12
Kinh Sách Liên Quan
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Thượng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang
Nhân Qủa Đồng Thời , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật , Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang
Vô Thường , Bác Sĩ Nguyễn Bảo Trung

Nghi Thc Trì Tng Kinh A Di Đà và Ph Môn
Xem 10
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phổ Môn Chú Giảng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh

Thin Môn Nht Tng
Xem 16
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Nhật Tụng , Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Kinh Nhật Tụng , Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân

Kinh Pht Thuyết A Di Đà Ging Thut
Hôm nay chúng tôi mạo muội giảng thuật bộ kinh này cũng chỉ hy vọng được làm người nhắc nhở những gì các bậc tiền bối đã dạy mà thôi. Mong rằng quý độc giả hữu duyên với pháp môn tịnh độ hãy phát tâm cẩn trọng đọc và chiêm nghiệm nghĩa lý kinh văn, như thế sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều trên con... Xem 13
Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Kinh Yếu Giải , Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Phật Thánh Điển , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 1 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 2 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Thông Tán Sớ , Thích Thọ Phước
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh A Di Đà Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh A Di Đà Sớ Sao , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Kinh Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải , Đại Sư Liên Trì
Lược Giải Kinh A Di Đà , Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Hợp Giải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Thiển Thích , Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn , Huyền Thanh
Yếu Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà , Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc

Kinh Nht Tng
Xem 15
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Nhật Tụng , Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân

Nhìn Thu Là Trí Hu Chân Tht
Điểm thù thắng nhất trong Phật pháp làm cho chúng ta khâm phục đến năm vóc sát đất là Phật pháp chỉ dạy một cá nhân tôi chứ chẳng dạy ai khác, đây là điều tôi hiểu rất rõ ràng. Phần đông các đồng tu học Phật cả đời chẳng đạt được lợi ích, vẫn phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi y như cũ vì họ nghĩ... Xem 18
Kinh Sách Liên Quan
Buông Xả Phiền Não , Khuyết Danh
Chúng Ta Buông Bỏ Cái Gì , Thiện Phúc
Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng , Thượng Tọa Thích Minh Quang
Vô Thường , Bác Sĩ Nguyễn Bảo Trung

Thin Đnh và Cuc Sng
Nội dung của cuốn sách “Thiền định và cuộc sống” chủ yếu là chỉnh lý lại những bài giảng, mà sau khi tôi du học Nhật Bản về nước, từ những năm 1992 đến 1997, được sở giáo dục và các đơn vị khác mời tôi chia sẻ liên quan đến “thiền định”. Đối tượng nghe giảng chủ yếu là thầy cô giáo và các sinh viên... Xem 15
Kinh Sách Liên Quan
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh , Thích Như Tịnh
Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thiền Tịnh Quyết Nghi , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Thiền Tứ Niệm Xứ , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Thiền Uyển Tập Anh , Lê Mạnh Thát
Thiền và Pháp Môn Vô Niệm , D. T Suzuki

Tam Kinh Tnh Đ
Xem 22
Kinh Sách Liên Quan
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Quán Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Vô Lượng Thọ Phật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Nhn Thc Lun Pht Giáo và Không Thánh Trung Quán Lun
Tập sách nầy in lại những bài viết về Trung Quán Luận, đã đăng trong Nguyệt San Phật Học. Ngài Long Thọ, tác giả Trung Quán Luận và những kinh sách khác, được chư thiền đức xưng tán là Đệ nhị Thích Ca, đã vạch ra thời kỳ chuyển pháp lần thứ hai. Trong những tác phẩm của người, Trung Quán Luận trình... Xem 16
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Quan Trung Sáng Lập Giới Đàn Đồ , Thích Thọ Phước
Nhập Trung Quán Luận , Thích Hạnh Tấn
Trung Quán Luận , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn

Thin T Nim X
Con người từ khi sinh ra đã chào đời bằng tiếng khóc như một sự vận hành cho một kiếp người với đầy dẫy khổ đau và phiền não. Những nỗi khổ ấy thường bị lầm tưởng là do các ngoại xứ tác động nhưng thực chất nó xuất phát từ bên sâu trong tâm thức của mỗi chúng ta. Bản chất của con người không phải là... Xem 13
Kinh Sách Liên Quan
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh , Thích Như Tịnh
Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thiền Tịnh Quyết Nghi , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Thiền Uyển Tập Anh , Lê Mạnh Thát
Thiền và Pháp Môn Vô Niệm , D. T Suzuki
Tứ Niệm Xứ , Sư Bà Hải Triều Âm

Tìm Li Chính Mình
Con người hiện đại đang sống trong một hệ thống giá trị đa nguyên và hỗn loạn, ai cũng muốn tìm tự do cho riêng mình. Do muốn tìm tự do bên ngoài nên họ không biết gốc rễ của tất cả các vấn đề nảy sinh bên trong chính họ, đương nhiên họ càng không biết thực chất tất cả các đáp án đó lại nằm trong... Xem 15

Kinh Phm Võng B Tát Tâm Đa Gii
Luật bộ lấy luật tạng làm sở y, nên gọi là luật bộ. Lúc Phật còn tại thế, nhân vì có những sự kiện xảy đến mà đức Phật chế định giới, để tùy cơ giáo hóa. Sau khi Phật nhập niết bàn, Ưu-ba-ly kiết tập luật tạng. Sau đó 100 năm, luật lần lượt được phân thành nhiều bộ. Các luật bộ được truyền đến Trung... Xem 11
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Giới , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Phạm Võng Bồ Tát Giới , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký , Sa Môn Thích Trí Minh
Phật Nói Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ , Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
Phật Thuyết Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Tâm Địa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Duy Thc Hc và Nhân Minh Lun
Hỏi: Nhƣ lời Phật dạy: "Tất cả các pháp đều vô ngã". Vậy cái gì là "Tất cả pháp" và sao gọi là "vô ngã"? Đáp: Tất cả các pháp tuy nhiều, nhƣng tóm lại có 100 pháp, chia làm 5 loại: Xem 21
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Duy Thc Hc
Thế Thân trước tu theo truyền thống Tiểu thừa, sau nhờ Vô Trước khuyên trở về Đại Thừa. Ông tóm thâu quan điểm triết học của tông yogacana và quy định chủ điểm của tông này là Duy thức, đặt sự hiện hữu của ngoại cảnh nơi thức. Nói tóm lại chỉ có thức là hiện hữu. Xem 22
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Thin Tnh Quyết Nghi
Một hạng người tăng thượng mạn tự cao tự phụ, theo kiến thức hẹp hòi của mình, vin theo 􀆟ếng vang văng vẳng ấy, đường hoàng đứng ra công kích môn Tịnh độ cùng khinh hủy người tu tịnh nghiệp, để rồi chuốc lấy tội báng Phật, hủy Pháp, khinh Tăng. Vì môn niệm Phật vãng sanh là gốc từ Phật A Di Đà lập... Xem 41
Kinh Sách Liên Quan
Luận Bảo Vương Tam Muội , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Tây Phương Hiệp Luận , Sa Môn Thích Trí Thông
Tịnh Độ Giáo Khái Luận , Ni Sư Thích Nữ Viên Thắng
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân

Vn Thin Tiên Tu Tp
Thánh giáo tuy nói như nhau, nhưng Phật pháp thật hơn hết. Không cần phải tìm áo nghĩa sâu xa, ngay nơi giới “không sát sanh”, cũng đã đáng được coi là Thánh trong Thánh, không gì có thể so sánh. Con người bất luận trí hay ngu, sát sanh đều đưa tới khổ báo lớn, phóng sanh đưa đến phước đức lớn. Tội,... Xem 12
Kinh Sách Liên Quan
Ăn Chay - Sát Sanh Và Qủa Báo , Thích Tâm Anh
Cẩm Nang Phóng Sanh , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Công Đức Phóng Sanh , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Giảng Giải Trọn Bộ , Cư Sĩ Vọng Tây
Phóng Sanh Chuyện Nhỏ Khó Làm , Nguyên Minh
Thiện Ác Nghiệp Báo , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Vạn Thiện Đồng Quy , Hòa Thượng Thích Minh Thành
Vạn Thiện Đồng Quy Tập , Hòa Thượng Thích Minh Thành

Lch S Truyn Tha Thin Phái Lâm Tế Chúc Thánh
Có thể nói Phật giáo Việt Nam trong tình hình phát triển hiện nay tuyệt đại bộ phận do sự tác động mạnh mẽ của bảy dòng thiền chính, trong đó bốn dòng trực tiếp kế thừa các dòng thiền từ Trung Quốc và bốn dòng được phát sinh tại đất nước ta. Xem 17
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ , Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh Trọn Bộ , Nguyễn Hiền Đức
Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ , Lão Cư Sĩ Nguyễn Hiến Lê

Lun Đi Tha 100 Pháp
Xem 24
Kinh Sách Liên Quan
Cương Yếu Giới Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Dị Tông Luận , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Long Thọ Bồ Tát Trung Quán Luận , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Luận Tịnh Độ , Thích Ca Tài
Phật Thừa Tôn Yếu Luận , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Thành Thực Luận , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Tịnh Độ Giáo Khái Luận , Ni Sư Thích Nữ Viên Thắng
Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Triệu Luận Lược Giải , Đại Sư Hám Sơn

S Tích Pht Thích Ca
Ở một đời quá khứ xa xưa, thuộc kiếp Trang Nghiêm4 (Vyuha kalpa), có Thái tử tên là Samantāprabhasa (Phổ Quang) con vua Arcimat (Đăng Chiếu),xin phép vua cha vào núi Himalaya tìm thầy học đạo, lấy hiệu là Sumedha (Thiện Huệ). Ngài theo học với nhiều vị đại sư, cầu đạo cao thượng, nhưng lòng chưa... Xem 31
Kinh Sách Liên Quan
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thích Ca Như Lai Thành Đạo Ký Chú , Đại Sư Huệ Ngộ
Thích Ca Như Lai Thành Đạo Ký Chú , Thích Thọ Phước
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận

Pht Giáo và Giáo Dc
Công cụ nghiên cứu chính sẽ được sử dụng trong chương này là phương pháp đề án khảo sát. Phương pháp đề án khảo sát là một hình thức nghiên cứu sớm nhất bắt nguồn từ thời Đức Phật. Xuyên qua quá trình thiền quán, Đức Phật đã liễu triệt vô lượng kiếp quá khứ (Túc Mệnh Minh), thấu triệt như thật mọi... Xem 10
Kinh Sách Liên Quan
Học Phật Hành Nghi , Sa Môn Thích Minh Thông
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Học Phật Quần Nghi , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Học Phật Tam Yếu , Thích Pháp Chánh
Phật Giáo Chánh Tín , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Phật Giáo Và Nhân Sanh , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phật Giáo Và Vũ Trụ Quan , Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Tập 3 , Lê Mạnh Thát
Trình Tự Của Cư Sĩ Học Phật , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Lưc S Pht Giáo
Khi nhận được tập sách này -nguyên tác tiếng Anh - từ một người bạn ở Đức gửi tặng, tôi tự nói ngay với mình rằng: “Lịch sử Phật giáo ư? Với chừng này trang sách thì chỉ có thể là cưỡi ngựa xem hoa thôi!” Nhưng khi đọc qua tập sách, tôi biết là sự đánh giá ban đầu của mình đã có phần nào hơi vội vã... Xem 12
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ , Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh Trọn Bộ , Nguyễn Hiền Đức
Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ , Lão Cư Sĩ Nguyễn Hiến Lê

Lch S Văn Minh n Đ
Vào khoảng năm 1960, cụ Nguyễn Hiến Lê mua trọn bộ Lịch sử văn minh của của Will Durant[1], bản Pháp dịch do nhà Rencontre - Thuỵ Sĩ xuất bản. Năm 1970, cụ dịch cuốn Lịch sử văn minh Ấn Độ, sau đó cụ dịch thêm các cuốn Lịch sử văn minh Ả Rập, Nguồn gốc văn minh và Lịch sử văn minh Trung Hoa. Bốn... Xem 14
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ , Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh Trọn Bộ , Nguyễn Hiền Đức

Lch S Pht Giáo Vit Nam Thi Trnh Nguyn Phân Tranh Trn B
Ông Nguyễn Hiền Đức là Nhà Nghiên cứu Sử Phật Giáo đã từng cộng tác với Báo Giáo Ngộ và viết những bài sưu khảo có giá trị. Hôm nay, ông đã hoàn thành được tác phẩm “Lịch Sử Phật Giáo Đàng Ngoài: 1593-1802” và gởi tặng tôi, xin ý kiến. Tôi nhận thấy đây là một công trình sưu tập công phu, có giá trị... Xem 15
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ , Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

Lch S Pht Giáo Vit Nam
Trong thời Pháp thuộc, vì vận mệnh chung cả nước nhà đang suy đồi, lại bị văn hóa Tây phương và ngoại đạo lấn áp, nên Phật Giáo đối với phần đông dân tộc Việt nam như là một tôn giáo hạ đẳng, phụ thuộc, không có nghĩa lý gì. Xem 15
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ , Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm

Nghi Thc Sám Hi Kim Quang Minh
Thiện nam tử, thiện nam hay thiện nữ có đức tin trong sáng, đối với phẩm Diệt trừ nghiệp chướng này của kinh Ánh sáng hoàng kim mà tiếp nhận, ghi nhớ, nghiên cứu, tụng thuộc, nhớ kỹ không quên, đem nói cho người một cách phong phú, thì được khối công đức vĩ đại, vô lượng vô biên. Ví như bao nhiêu... Xem 15
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Đại Thừa Kim Quang Minh , Thích Thiện Trì
Kinh Kim Quang Minh hiệp bộ , Ni Sư Thích Như Ấn

Kinh Kim Quang Minh hip b
Xem 16
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Đại Thừa Kim Quang Minh , Thích Thiện Trì

Truyn Pht Thích Ca
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni ra đời cách đây đã hơn 25 thế kỷ. Những gì ngài để lại cho cho chúng ta qua giáo pháp được truyền dạy khắp năm châu là vô giá, và đã thực sự làm vơi đi rất nhiều khổ đau trong cuộc sống toàn nhân loại. Xem 9
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Hạnh Huệ
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Những Truyện Tích Triết Lý , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Thích Ca Như Lai Thành Đạo Ký Chú , Đại Sư Huệ Ngộ
Thích Ca Như Lai Thành Đạo Ký Chú , Thích Thọ Phước
Trí Quang Tự Truyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên , Thích Nguyên Lộc
Truyện Lục Tổ Huệ Năng , Thích Pháp Chánh
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác

Đa Tng B Tát Bn Nguyn Kinh ging
Xem 19
Kinh Sách Liên Quan
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục , Hòa Thượng Thích Như Điển
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa , Hạnh Chơn
Địa Tạng Mật Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Giải Thích Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh Địa Tạng Dịch Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh

12345678910...