Tác Giả

Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành


Ái Dục Là Gốc Của Sinh Tử,

Đức Phật dạy: "Hãy thận trọng, đừng nhìn ngó nữ sắc, cũng đừng nói năng với họ." Đây là cách người nam đối xử với người nữ. Về cách người nữ đối xử.... Xem Tiếp

Ăn Thịt Là Nguồn Gốc Của Tai Kiếp!,

Phật Giáo có ba thời đại là Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp. Ðó là do nghiệp báo của chúng sinh chiêu cảm mà ra. Ở thời Chánh Pháp, con người được.... Xem Tiếp

Ăn Thịt Thì Cũng Giống Như Là Ăn Chất Ðộc Vậy!,

Tất cả thịt của chúng sanh đều có chất độc. Chất độc này không phải một ngày một đêm tích tụ mà thành, cũng không phải mới một đời một kiếp mà có..... Xem Tiếp

Ăn Thịt Tức Là Ăn Người,

"Thiên bách niên lai oản lý canh, Oán thâm tự hải hận nan bình. Dục tri thế thượng đao binh kiếp, Thả thính đồ môn dạ bán thanh!" Dịch là: "Ngàn.... Xem Tiếp

Ba Thứ Ðộc Tác Hại Con Người Nặng Nề Nhất,

Con người nếu có lòng tham thì vĩnh viễn không thể sung sướng được. Không tham thì sẽ sung sướng, bởi vậy mình cần phải "chỉ tham, " tức là dứt lòng.... Xem Tiếp

Bách Khổ Giao Tiên,

Lúc Ðức Phật Thích Ca rời hoàng cung tu Ðạo thì bên cha có ba người, (4) bên mẹ có hai người cùng theo Ngài; song những người này cuối cùng đều rời bỏ.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Cẩm Nang Tu Đạo

Tập Cẩm-Nang này đúc kết tinh hoa những lời dạy của vị Thánh-tăng cận đại - Hòa-Thượng Quảng-Khâm.... Xem Tiếp

Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp Hòa Thượng Tuyên Hóa

Tôi từ hư không đến thì tôi lại về với hư không, câu nói bất hủ của cố Hòa Thượng Tuyên Hóa như vẫn.... Xem Tiếp

Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương

Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương là tựa đề của một chương trong bộ kinh ấy. Hôm nay vì.... Xem Tiếp

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Thiển Thích

Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở thế giới Lưu Ly nơi phương Đông có thể giúp chúng ta tăng phước.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 »»»