Tác Giả

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tinh Vân


Bận Rộn,

Bận rộn là hình thái sinh hoạt của rất nhiều người, chỉ là mỗi người có việc bận rộn không giống nhau, có người vì quốc gia mà bận rộn, có người vì xã.... Xem Tiếp

Bốn Cách Niệm Phật Của Hòa Thượng Tinh Vân,

Hòa thượng dạy: “Tôi đã niệm Phật hơn 50 năm, chủ trì các khóa tu Phật thất hơn 100 lần, nên đối với việc niệm Phật tôi có vài điều tâm đắc. Nay tôi.... Xem Tiếp

Đại Từ Đại Bi,

Xây chùa độ chúng sinh, vốn là sứ mệnh thiêng liêng cần làm. Đáng tiếc là một số nhân sĩ giáo giới tuy có biết nhưng không am tường, không rành rẽ,.... Xem Tiếp

Lời Cáo Biệt Cuối Cùng Của Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân,

Cả cuộc đời của tôi, hầu như ai cũng nghĩ rằng tôi có rất nhiều tiền, nhưng không đâu, thật ra tôi luôn lấy thanh bần làm chí hướng. Thuở nhỏ, gia.... Xem Tiếp

Lược Sử Đại Sư An Thế Cao,

Ngài tên Thanh, tự Thế Cao là vương tử nước An Tức (một nước cổ thuộc vùng đất Ba Tư, phía tây bắc Ấn Độ hiện nay). Vì họ của Ngài lấy theo tên nước,.... Xem Tiếp

Văn Tư Tu,

Khi nghe người khác khen bạn hay, bạn giỏi, tâm bạn khởi vui mừng hớn hở? Và khi nghe những lời tán thán khen ngợi đó, bạn có bao giờ lắng tịnh.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Giảng Giải Phẩm Phổ Môn

Thánh hiệu của Bồ-tát Quán Thế Âm, tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là Thánh hiệu mà không ai.... Xem Tiếp

Mười bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác

Kinh Bát Đại Nhân Giác là bộ Kinh ngắn gọn, dong nội dung lại bao quát hầu như oàn bộ tư tưởng căn.... Xem Tiếp

Pháp Môn Hạnh Phúc

Trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, nhưng liệu có ai hiểu “hạnh phúc là.... Xem Tiếp

Thoát Vòng Tục Lụy

Vào đời Thuận Trị nhà Thanh đã xuất hiện một vị "thánh tăng" tên gọi Ngọc Lâm. Vị hòa thượng này đã.... Xem Tiếp