Tác Giả

Đại Sư Diệu Liên

1. Ba Nghiệp Tương Ưng Công Phu Thành Tựu
2. Bối Trần Hợp Giác Hướng Phật Đạo
3. Chấp Trì Thánh Hiệu Có Thể Đạt Được Nhất Tâm Hay Không
4. Chỉ Y Theo Niệm Phật Độ Sinh Tử
5. Chuyển Tâm Phàm Phu Thành Tâm Phật
6. Có Chí Thành Tức Có Thể Nhất Tâm
7. Có Không Trong Mộng Đều Là Hư Giả
8. Cuộc Sống Ta Bà Tất Cả Đều Là Mộng
9. Đạo Bồ Tát Đại Nhân Đại Nghĩa
10. Đệ Nhất Nghĩa Đế Cứu Cánh Là Không
11. Đoạn Nghi Sinh Tín Vãng Sinh Tây Phương
12. Dừng Tâm Cầu Phú Quý Chỉ Cầu Vô Thượng Đạo
13. Gia Công Tinh Tấn Tiêu Nghiệp Chướng
14. Giới Thiệu Sơ Lược Về Lão Hòa Thượng Diệu Liên
15. Hạnh Đại Thừa Bất Não Chúng Sinh
16. Hữu Tình Vô Tình Niệm Niệm Sinh Diệt
17. Khởi Phát Trí Tuệ Bát Nhã
18. Lìa Tướng Tu Tất Cả Thiện Pháp
19. Lợi Ích Niệm Phật Có Thể Thành Phật
20. Một Câu A Di Đà Đầy Đủ Vạn Đức
21. Một Câu Niệm Phật Đủ Lục Độ
22. Một Đời Nhất Tâm Niệm Thánh Hiệu Có Thể Thành Phật Đạo
23. Mượn Giả Tu Chân Cần Hiểu Lý
24. Nâng Cao Tâm Người Tu Đạo
25. Người Học Đạo Như Kẻ Chèo Thuyền Ngược Nước
26. Niệm Phật Tức Là Niệm Tự Tâm
27. Phải Cầu Diệu Pháp Xuất Thế Gian
28. Pháp Ngữ Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên
29. Phật Thất Viên Mãn
30. Phật Thủ Bất Tận Dụng Bất Kiệt
31. Tâm Chúng Sinh Đầy Đủ Bảo Tạng
32. Tâm Miệng Niệm Phật Dễ Tương Ưng
33. Tận Tình Thọ Trì Chí Thành Xưng Niệm
34. Thánh Hiệu A Di Đà Diệt Ngũ Dục
35. Thánh Hiệu Di Đà Là Nước Cam Lồ
36. Thường Hằng Chấp Trì Đăng Bất Thối
37. Tình Không Trừ Sinh Tử Khó Thoát
38. Trì Niệm Phật Thánh Hiệu Tất Cánh Bất Thối
39. Trong Cung Kính Ngoài Mới Chí Thành
40. Tu Hành Theo Đệ Nhất Nghĩa Đế
41. Tu Thật Tướng Phải Nương Vào Trí Tuệ
42. Tưởng Nhớ Pháp Sư Xin Niệm Phật
43. Vãng Sinh Tây Phương Viên Chứng Tam Bất Thối
44. Vô Thường Biến Các Pháp Thành Không
45. Vô Tướng Là Chân Thật Tướng
46. Y Theo Lời Phật Dạy Mà Tín Thọ Phụng Hành

Phật Học Vấn Đáp Liên Quan Tới Tác Giả
1. Nói cho Quý Vị một bí mật nhé, Quý Vị có biết tại sao Phật Đà không đại, tiểu tiện không? | Xem: 392
2. Quý Vị có biết lợi dụng thời gian mà tu hành không? | Xem: 380
3. Quý Vị có muốn được thanh tịnh không? | Xem: 287
4. Làm thế nào mới có thể triệt để mãn nguyện của lão Hòa Thượng? | Xem: 382
5. Làm thế nào để hóa giải Kinh khó đọc trong nhà? | Xem: 368
6. Như thế nào mới là hiếu thảo thực sự với Cha Mẹ? | Xem: 366
7. Làm sao nhờ một câu nói mà tránh khỏi phiền não thị phi? | Xem: 393
8. Bố thí công đức cho người ta thì mình có bị giảm bớt đi không? | Xem: 335
9. Thế nào mới đích thực là cao hơn người khác? | Xem: 410
10. Quý Vị có thật là bận tới mức không có thời gian tu hành không? | Xem: 386
11. Tại sao Nhà Phật cấm ăn hành, tỏi? | Xem: 529
12. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rốt cuộc là thân nam hay thân nữ vậy? | Xem: 312
13. Ai là người thật sự tốt với Quý Vị? | Xem: 455
14. Có phải Quý Vị thích qua tết lại được thêm một tuổi không? | Xem: 337
15. Giá trị ti vi là bao nhiêu? | Xem: 404
16. Cái gì là thật sự không thể trả giá? | Xem: 450
17. Hãy đoán thử xem! Mồng một tết lão Hòa Thượng chúc mừng mọi người điều gì? | Xem: 302
18. Quý Vị có biết là mình có một báu vật bất sanh bất tử không? | Xem: 470
19. Tại sao có năng lực mà không được trọng dụng? | Xem: 358
20. Làm sao làm được đại trí như ngu? | Xem: 452
21. Quý Vị có biết con mắt của Phật Đà còn sáng hơn kính hiển vi không? | Xem: 352
22. Làm sao ứng dụng trí tuệ bát nhã? | Xem: 470
23. Nơi chốn quay về cuối cùng của chim cùng rừng là ở đâu? | Xem: 307
24. Dùng cái gì cúng dường Tam Bảo mà công đức lớn nhất? | Xem: 424
25. Phật Pháp cần gì phải độ người xấu? | Xem: 438
26. Cái gì gọi là công ty bảo hiểm an toàn nhất? | Xem: 419
27. Tại sao không cung kính Kinh Điển là có tội? | Xem: 431
28. Tu hành tại sao có ma chướng? | Xem: 314
29. Quý Vị tin Tụng Kinh có thể khai ngộ không? | Xem: 421
30. Quý Vị quen biết Diêm Vương phải không? | Xem: 475
31. Quý Vị có biết tiền công đức tu hành cũng có lúc phải sụp đổ không? | Xem: 398
32. Cái gì mới thật sự là tật bệnh kinh niên? | Xem: 394
33. Cách tu hành gì là chắc ăn nhất? | Xem: 393
34. Có cách nào hay để tiêu diệt lòng phiền não không? | Xem: 397
35. Gặp người vô lý gây sự phải làm sao? | Xem: 445
36. Làm sao chuyển thù thành bạn? | Xem: 405
37. Tại sao chuyện nào cũng không vừa ý mình vậy? | Xem: 415
38. Quý Vị có muốn Phật Bồ Tát đích thân Thuyết Pháp cho mình không? | Xem: 369
39. Quý Vị có biết tính mạng của mình lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm không? | Xem: 432
40. Khó mà làm người tốt phải không? | Xem: 352
41. Làm sao cho mình được nở mặt nở mày? | Xem: 300
42. Quý Vị có biết chuyện then chốt trong việc chuyển phàm thành thánh không? | Xem: 378
43. Sợ chết thì làm sao? | Xem: 485
44. Khổ hay sướng rút cuộc do ai đem đến cho mình? | Xem: 388
45. Có tiền thì vui không? | Xem: 329
46. Quý Vị muốn mở mang trí tuệ không? | Xem: 314
47. Muốn chiếm trọn cái gì rẻ tiền nhất trong thiên hạ không? | Xem: 428
48. Quý Vị có biết tại sao sức khỏe mình không tốt không? | Xem: 405
49. Quý Vị cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát mà không linh ứng ư? | Xem: 420
50. Tại sao làm việc gì cũng gặp khó khăn? | Xem: 389
51. Quý Vị có muốn một tương lai vô lượng không? | Xem: 346
52. Quý Vị có muốn hào quang từ bi của Tam Bảo luôn luôn soi chiếu gia hộ cho mình không? | Xem: 307
53. Lúc sinh bệnh có sợ chết không? | Xem: 402
54. Làm sao để nhìn thấu chuyện đời mà phát khởi lên tâm đạo? | Xem: 383
55. Người trong nhà nếu vì ác duyên gặp nhau phải làm sao? | Xem: 342
56. Muốn cầu sanh được con gái tốt thì có cách nào tốt? | Xem: 385
57. Bằng cách nào mà để lại tiền cho con cái? | Xem: 418
58. Phải thế nào mới có quan hệ xã hội tốt? | Xem: 423
59. Quý Vị có muốn uống một thang thuốc nhiệm mầu để giải tất cả độc tố không? | Xem: 364
60. Làm sao là thật sự hiếu thảo Cha Mẹ, từ bi con cái? | Xem: 358
61. Quý Vị cứ nghĩ con cháu mình hiếu thảo là đáng rồi phải không? | Xem: 393
62. Có thể sửa đổi vận mệnh được không? | Xem: 418
63. Làm sao được giàu sang? | Xem: 335
64. Làm cách nào để mẹ chồng và con dâu hòa thuận với nhau? | Xem: 408
65. Làm sao chúc phúc con cái được trăm năm hạnh phúc? | Xem: 389
66. Tại sao Quý Vị sanh được một đứa con như quỷ đòi nợ? | Xem: 404
67. Làm thế nào mà tránh khỏi người nhà sanh ly từ biệt? | Xem: 418
68. Quý Vị có biết tu phước báo lớn không nhất thiết phải xài tiền không? | Xem: 458
69. Làm sao lợi dụng máy thâu âm để tu hành? | Xem: 430
70. Quý Vị có biết sự nghèo túng có thể bán đi không? | Xem: 354
71. Làm sao mới có thể thật sự thoát khởi cái khổ của nghèo hèn? | Xem: 398
72. Quý Vị có biết mình đang bị bệnh nặng phải trị ngay không? | Xem: 415
73. Quý Vị có biết không cần xài tiền mà sẽ tiêu trừ được tai nạn không? | Xem: 359
74. Quý Vị muốn chết một cách tự tại mà không bị ràng buộc không? | Xem: 306
75. Quý Vị có tin là ngay cả người ăn mày cũng có thể bố thí không? | Xem: 373
76. Làm sao cho tà thần, ác quỷ đừng tới nhà Quý Vị? | Xem: 398
77. Muốn tướng mạo đoan chính trang nghiêm không? | Xem: 425
78. Quý Vị có thật sự yêu quý bản thân mình không? | Xem: 349
79. Bị lừa gạt tiền bạc rồi phải làm sao? | Xem: 476
80. Tại sao chúng sanh khó độ vẫn phải độ? | Xem: 546
81. Quý Vị có biết thời gian nào mình sẽ được Vãng Sanh không? | Xem: 363
82. Làm sao để khỏi phải trình diện Diêm Vương? | Xem: 387
83. Khi xử thế Quý Vị có biết dùng tình cảm theo luân thường không? | Xem: 392
84. Quý Vị có muốn đi trên con đường thẳng rộng lớn để thành Phật không? | Xem: 336
85. Tại sao cầu xin cái gì cũng được cái đó vậy? | Xem: 371
86. Bị bệnh mà Bác Sĩ không chữa được thì sao? | Xem: 407
87. Biển khổ sóng to gió lớn, Quý Vị có muốn tìm chỗ nương thân không? | Xem: 380
88. Khi Quý Vị mắc bệnh tương tư thì phải làm sao? | Xem: 431
89. Tại sao làm ăn thường hay bị thất bại? | Xem: 380
90. Làm cách nào khi bị người ta chọc tức mà không tức giận? | Xem: 376
91. Vậy rút cuộc thì Quý Vị phải tranh giành cái gì? | Xem: 375
92. Khi thấy người ta làm việc không tốt thì làm cách nào để nhìn lại bản thân mình? | Xem: 483
93. Tại sao thông minh mà không có phước? | Xem: 437
94. Chỗ tổn phước nhất của con người là ở đâu? | Xem: 367
95. Quý Vị có biết nóng giận là ngu xuẩn như thế nào không? | Xem: 356
96. Quý Vị có biết mình là bù nhìn không? | Xem: 377
97. Bạn có biết hậu quả của việc không nhẫn nhịn là gì không? | Xem: 441
98. Quý Vị có muốn làm người Niệm Phật tinh tấn không sợ chết không? | Xem: 389
99. Quý Vị có biết sức ảnh hưởng của mình rất lớn không? | Xem: 369
100. Quý Vị có biết bữa ăn nào cũng tạo sát nghiệp không? | Xem: 364
101. Quý Vị có biết là mình còn độc ác hơn là cọp dữ và rắn độc không? | Xem: 374
102. Quý Vị có biết Phật Đà đang vì Quý Vị mà rơi nước mắt không? | Xem: 422
103. Tại sao Niệm Phật mười mấy năm mà vẫn không đạt được lợi ích của Phật Pháp? | Xem: 343
104. Làm sao cho tâm trạng thoải mái? | Xem: 315
105. Ăn đồ Sơn Hào hải vị có thật sự là sướng không? | Xem: 462
106. Quý Vị có tin chỉ cần dùng một câu nói là có thể độ hết chúng sanh không? | Xem: 318
107. Quý Vị có biết mình ngày nào cũng ngao du giữa Cực Lạc và Địa Ngục không? | Xem: 384
108. Người như thế nào thì phước báo lớn nhất? | Xem: 346
109. Quý Vị muốn biết việc nào có công đức lớn nhất không? | Xem: 402
110. Làm sao giải oán, gỡ kết với oan gia? | Xem: 397
111. Quý Vị rất thích làm Nguyệt Lão ư? | Xem: 471
112. Quý Vị có biết chiêu bài trước cửa nhà cũng có thể độ chúng sanh không? | Xem: 358
113. Không làm chuyện xấu thì là người tốt phải không? | Xem: 422
114. Quý Vị có biết không cần cạo đầu cũng có thể Xuất Gia không? | Xem: 438
115. Quý Vị biết cái gì là bổ dưỡng nhất trên thế gian này không? | Xem: 384
116. Quý Vị có biết một câu nói viên mãn nhất trong thế gian này là cái gì không? | Xem: 480
117. Thế nào là môi trường tâm linh của Phật Pháp? | Xem: 406
118. Ý nghĩa của sinh mạng là gì? | Xem: 376
119. Làm sao để tích phước và tu phước? | Xem: 462
120. Quý Vị có giống một người học Phật không? | Xem: 379
121. Tại sao người Xuất Gia phải chịu tiếp nhận sự cúng dường của thí chủ Mười Phương? | Xem: 356
122. Tại sao có những người công nhân suốt đời đi xây cắt nhà cửa mà bản thân mình không có nhà ở? | Xem: 395
123. Cái gì khỏi tốn tiền mà dùng hoài không hết? | Xem: 426
124. Nghiên cứu Phật Pháp gặp chỗ khó hiểu thì phải làm sao? | Xem: 451
125. Quý Vị có biết Phật Pháp rất tích cực không? | Xem: 446
126. Những người trẻ tuổi! Quý Vị có biết là mình đã già rồi không? | Xem: 917
127. Quý Vị có nghĩ rằng câu Chúc Quý Vị đồng sanh Tây Phương là đang trù ẻo người ta chết không? | Xem: 424
128. Quý Vị có biết khi đang mở mắt cũng là đang mơ không? | Xem: 362
129. Quý Vị dự định mang theo cái gì để đi gặp Diêm Vương vậy? | Xem: 389
130. Tại sao phải mang một chút bệnh mới tốt? | Xem: 317
131. Quý Vị có cho rằng tu hành ở nhà dễ dàng không? | Xem: 372
132. Quý Vị nghĩ là đến già mới học Phật sao? | Xem: 384
133. Anh có biết chửi người ta chính là chửi mình không? | Xem: 411
134. Gặp phải kẹt xe thì phải làm sao? | Xem: 377
135. Làm sao để biết hoa sen của mình trong ao tám đức của cõi Tây Phương mọc như thế nào? | Xem: 415
136. Có người tự khoe là biết kiếp trước của Quý Vị, làm sao phản biệt được thật hay giả? | Xem: 328
137. Không có tiền làm sao tu đại phước bảo? | Xem: 387
138. Anh có biết thùng bảo hiểm an toàn nhất ở đâu không? | Xem: 395
139. Quý Vị có biết tính nghiêm trọng của việc lãng phí thời gian không? | Xem: 388
140. Tại sao có người điếc, người câm? | Xem: 366
141. Làm thế nào để thường được sanh vào đời có Phật? | Xem: 389
142. Lúc ở nhà làm thế nào để tận dụng thời gian mà tu hành? | Xem: 398
143. Phải giới thiệu người ta đến nơi nào du học mới có thể học rộng nghiên cứu nhiều? | Xem: 292
144. Trợ niệm cho người có điểm tốt nào? | Xem: 347
145. Quý Vị muốn để dành tiền sau này chữa bệnh phải không? | Xem: 408
146. Có thể dùng một câu nói mà nêu được Chân Đế, ý nghĩa chân thật sâu xa của Phật Pháp không? | Xem: 759
147. Quý Vị có muốn đến một nơi vui sướng nhất không? | Xem: 402
148. Người bán cá có thể tin Phật không? | Xem: 386
149. Tặng người quà gì là cao quý nhất lại có thể cầu phước huệ? | Xem: 385
150. Đâu là lời nói hay nhất trong tất cả những lời hay? | Xem: 347
151. Ai là người khổ sở nhất trên thế gian này? | Xem: 392
152. Già rồi thì vô dụng phải không? | Xem: 472
153. Quý Vị có biết không chạy nạn thì sẽ chẳng còn kịp nữa không? | Xem: 438
154. Quý Vị có biết là mình đang đánh một ván cờ thua chắc không? | Xem: 363
155. Quý Vị không dám hóa duyên với người phải không? | Xem: 435
156. Quý Vị có biết báu vật nào mới thực sự là vô giá không? | Xem: 299
157. Tại sao cứ nghĩ vớ vẩn lung tung? | Xem: 404
158. Quý Vị cho rằng mình không có của báu sao? | Xem: 344
159. Làm thế nào để sắp đặt đường lối tốt cho con cháu đời sau? | Xem: 397
160. Gia đình thực sự của Quý Vị ở đâu? | Xem: 405
161. Người phạm tội ngũ nghịch thập ác cũng có thể sanh Tây Phương không? | Xem: 377
162. Làm cách nào để học hỏi phước huệ vĩ đại của Phật Đà? | Xem: 388
163. Quý Vị có biết nghệ thuật nói chuyện không? | Xem: 460
164. Quý Vị có biết trong bụng mình đã chứa biết bao nhiêu tử thi oan hồn không? | Xem: 397
165. Tâm phàm làm sao trở thành tâm Phật? | Xem: 434
166. Quý Vị có biết khỏi tốn đồng xu nào mà ngày nào cũng phóng sanh được không? | Xem: 368
167. Bị thiệt thòi có phải thật là ngu không? | Xem: 365
168. Quý Vị sẽ khinh người và ghét người chứ? | Xem: 404
169. Tại sao giúp người lại còn phải cám ơn người ta? | Xem: 373
170. Quý Vị muốn được người ta tôn trọng mình không? | Xem: 387
171. Bí quyết để lái xe được bình an là gì? | Xem: 454
172. Có nên tức giận vì kẻ gian ác sống ngoài vòng luật pháp không? | Xem: 377
173. Cái gì mới là việc tôn quý nhất? | Xem: 391
174. Tại sao có tài năng mà suốt đời không khá nổi? | Xem: 419
175. Tại sao không thể tự kìm chế mà làm chuyện xấu vậy? | Xem: 427
176. Làm sao để giải trừ hai tai nạn nước và lửa? | Xem: 457
177. Quý Vị có biết có một bệnh viện lớn trị được tất cả các thứ bệnh không? | Xem: 379
178. Quý Vị có biết vị Phật tương lai viên mãn nhất và hào quang sáng chói vạn trượng là từ đâu sanh ra không? | Xem: 416
179. Vì sao pháp tu dễ mà cũng không làm được? | Xem: 301
180. Đi đâu mới tìm được Nam Hải Quán Thế Âm Bồ Tát? | Xem: 364
181. Quý Vị có muốn làm việc một cách vui vẻ không? | Xem: 391
182. Khi chồng ngoại tình thì phải tự xử lý làm sao? | Xem: 408
183. Quý Vị có muốn diệt nghiệp chướng, tăng phước huệ không? | Xem: 357
184. Tại sao phải Niệm Phật trong khi làm việc? | Xem: 304
185. Mất ngủ thì làm sao? | Xem: 425
186. Làm sao để có phước, có huệ? | Xem: 399
187. Quý Vị có muốn được tuổi thọ dài nhất không? | Xem: 383
188. Quý Vị muốn lòng được thanh tịnh không? | Xem: 415
189. Quý Vị muốn xuất ngoại du học không? | Xem: 508
190. Quý Vị biết dùng cái bàn tính như ý không? | Xem: 312
191. Chương trình ti vi nào là dưỡng thần, làm cho đầu óc sáng suốt, tỉnh táo nhất? | Xem: 380
192. Như thế nào là cứu giúp người nghèo khổ một cách chân chính? | Xem: 353
193. Làm thế nào để tiễn đưa người đến Trời Tây Phương? | Xem: 364
194. Quý Vị có biết dắt người đi lên núi lễ lạy, Niệm Phật còn hơn kiếm tiền cả đời không? | Xem: 372
195. Người Niệm Phật chủ yếu cầu xin điều gì? | Xem: 467
196. Tại sao có người vừa sinh ra đã có muôn triệu tài sản? | Xem: 321
197. Ai có thể độ chúng ta thoát ly biển khổ sanh tử? | Xem: 361
198. Bạn Niệm Phật là Niệm Phật đang sống hay Phật đã chết? | Xem: 355
199. Quý Vị có biết lúc lâm chung ai sẽ đến đón mình không? | Xem: 384
200. Làm sao để chết một cách vinh quang? | Xem: 392
201. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát quan trọng là cầu cái gì? | Xem: 367
202. Làm thế nào để có thể thường xuyên nghe được pháp nhiệm mầu cao nhất? | Xem: 322
203. Dùng thịt gà, vịt, cá để cúng bái Tổ Tiên có thể khiến cho họ được lợi ích chăng? | Xem: 382
204. Quý Vị có biết Diêm La Vương thường gửi thư cho Quý Vị không? | Xem: 347
205. Cái gì là môn thể thao tốt nhất? | Xem: 442
206. Tại sao phải đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ? | Xem: 342
207. Tại sao không thể sanh về Trời? | Xem: 371
208. Người học Phật tại sao không sợ chết? | Xem: 397
209. Muốn thoát khỏi thân nữ thì có cách nào kỳ diệu? | Xem: 330
210. Quý Vị có biết có một việc gì từ trước đến nay mình chưa từng làm không? | Xem: 462
211. Làm thế nào để tránh khỏi lúc lâm chung bị tiểu quỷ dùng gông cùm xiềng xích trói tay lôi đi? | Xem: 351
212. Tại sao Lão Hòa Thượng nói chúng ta quá lầm lỗi lớn với chính mình? | Xem: 346
213. Khi phiền não đến làm sao đoạn dứt? | Xem: 334
214. Niệm một câu Phật Hiệu thì công đức lớn nhường nào? | Xem: 295
215. Làm thế nào mới có thể đem tiền tài đến đời sau? | Xem: 471
216. Đệ tử Phật nên làm chúc thọ như thế nào? | Xem: 367

Lão Hòa Thượng khai sơn Chùa Linh Nham Sơn ở Đài Loan Thượng Diệu Hạ Liên, sinh vào ngày mùng ba tháng ba âm lịch năm Dân Quốc thứ mười một năm 1922 tại huyện Sảo. Thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc, Ngài đầy đủ thiện căn, dung nghi tướng mạo phi phàm.

Chín tuổi Ngài Xuất Gia, hai mươi tuổi sau khi thọ Cụ Túc giới tại núi Bảo Hoa ở Nam Kinh, liền đến ngay Chùa Linh Nham Sơn ở Tô Châu tham học, lấy Tịnh Tông làm chỗ Quy Y.

Đến năm hai mươi tám tuổi, vì sự nghiệp hoằng hóa chúng sanh mà Ngài đến Hương Cảng, do cảm khái sự vô thường và khổ nạn của cuộc đời nên liên tục nhập thất tại núi Đại Tự và núi Thanh lâu đến hai mươi năm.

Trong khi nhập thất, ngoài việc đọc Đại Tạng Kinh và Niệm Phật, Ngài còn kiền thành thực hành tu pháp Bát Chu Tam Muội được hai mươi lần, mỗi lần định kỳ là chín mươi ngày. Trong lúc tu trì pháp này thì ngày ăn một bữa, không ngồi không nằm, hoặc kinh hành Niệm Phật, không thì lạy Phật, ngày đêm Tinh Tấn, thề chứng được Niệm Phật Tam Muội.

Kiểu tu hành khổ hạnh khó hành cao tột này, nếu là người bình thường thì cả đời dù thực hành được một lần cũng khó, mà lão Hòa Thượng lại dùng đạo tâm kiên trì khổ hạnh trác tuyệt của mình tu được đến hai mươi lần, thực là khiến cho người người kính ngưỡng tán thán.

Từ trước đến nay, sở dĩ người ta hay nghe đồn lão Hòa Thượng tu pháp Bát Chu Tam Muội mười lần là vì Ngài không muốn danh tiếng của mình vượt qua tiền nhân Hiền Thánh đi trước, cho nên mới công khai với bên ngoài như vậy. Lão Hòa Thượng trước giờ chưa từng phô trương mình chứng đắc được cảnh giới gì, chính là vì muốn đệ tử của Ngài tu hành trung thực.

Lão Hòa Thượng nhấn mạnh rằng:

Nếu đời này tôi có cái gì để các vị học hỏi, đó chính là bốn chữ giữ phận an ngư thôi. Từ bốn chữ này, chúng ta có thể thấy được sự tu trì và phong thái chân thật của một vị Cao Tăng.

Sau khi đến Đài Loan định cư năm Dân Quốc bảy mươi tức năm 1982. Vì muốn Hoằng Dương đạo phong Niệm Phật Trì Giới và sự chân thật tu hành của Tổ Sư Ấn Quang Chùa Linh Nham Sơn ở Đại Lục Trung Quốc, đồng thời phát huy dẫn dắt những người trẻ tuổi có chí để tiếp nối huệ mạng của Phật, năm Dân Quốc bảy mươi năm, năm 1986, dưới sự hộ trì của chư vị thiện tín gần xa, Ngài đã cho xây cất Chùa Linh Nham Sơn Đài Loan tại thị trấn Phố Lý, thuộc huyện Nam Đầu.

Sau đó, do đáp ứng sự khẩn thiết mời thỉnh của tín chúng ở hải ngoại, Ngài cho xây dựng những chi nhánh Đạo Tràng Chùa Linh Nham tại các nước Mỹ, Canada và Úc.

Trong nhiều năm ròng rã, lão Hòa Thượng dốc sức trong việc Hoằng Dương Pháp Môn Niệm Phật, gặp duyên thì khuyên người Niệm Phật ngay, thấy người có căn cơ thích hợp thì khuyến khích Xuất Gia, từ bi phổ độ, giáo hóa chúng sanh ở cả Trung Quốc lẫn nước ngoài.

Ngài lại lập nguyện độ hai trăm vạn Tăng Chúng, hướng dẫn cho toàn dân đồng tu tịnh nghiệp, nguyện biến Thế Giới này thành Phật Quốc. Hạnh Nguyện của Ngài to lớn, không rời bỏ chúng sanh, thực đúng là người lèo lái con thuyền Linh Nham từ bi, là vị đại Đạo Sư tiếp dẫn chúng sanh thoát khổ được vui.

Ngày hai mươi hai tháng năm âm lịch năm Dân Quốc thứ chín mươi bảy tức năm 2008, lão Hòa Thượng thân không có bệnh khổ. An lành mà thị tịch. Tuổi đời Ngài thọ tám mươi tám, tuổi Tăng thọ sáu mươi tám.

Cảnh giới Niệm Phật của Lão Hòa Thượng rất sâu diệu khó lường, đã vượt ra khỏi sự bao vây trùng điệp của cõi năm trước, then chốt sanh tử Ngài đến đi tự tại không vướng ngại, người phàm không thể nào đo lường được, nên trước khi Viên Tịch Ngài nói rằng:

Tôi tự mình Niệm Phật, tự mình đi Tây Phương, đến Tây Phương quyết định sanh vào Thượng Phẩm Thượng Sanh, không phải chờ mọi người đến trợ niệm rồi mới đi. Tôi muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, nhưng đều chẳng rời xa mọi người đâu.

Lão Hòa Thượng từ bi vô tận. Ngoài việc học hỏi bốn mươi tám nguyện lớn của Đấng cha lành Di Đà, lại phát thêm nguyện lớn thứ bốn mươi chín, thề khiến cho tất cả chúng sanh đều được trở về quê nhà Cực Lạc, chúng ta gặp được nhân vật kiệt xuất cự phách của Liên Tông này, thật quá là may mắn và vinh hạnh biết bao.

Lão Hòa Thượng tuy đã Viên Tịch, nhưng đại nguyện của Ngài thì vĩnh viễn muôn đời hộ niệm cho chúng sanh, nếu mọi người có thể đọc những lời khai thị của Ngài, y theo lời chỉ dạy mà vâng làm, thì tức là thực sự gần gũi và đi theo Ngài rồi.

Nguyện cho tất cả chúng đệ tử Chùa Linh Nham đều cẩn trọng tuân theo lời dạy của Thầy, nghiêm cẩn giữ gìn quy giới, nắm giữ tổ ấn tông phong, nêu cao cờ Chánh Pháp.

Hãy lấy chí của Thầy làm chí của mình, hãy gánh vác lấy gia nghiệp của Như Lai, Hoằng Dương đại Pháp Môn Tịnh Độ, tiếp nối pháp duyên của những chúng sanh được độ, khiến cho tất cả chúng sanh đều có thể dự phần Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc.
___________________


* NĂM 2008, TRƯỚC KHI VÃNG SANH, NGÀI ĐÃ NÓI: "TÔI TỰ MÌNH NIỆM PHẬT, TỰ MÌNH ĐI TÂY PHƯƠNG. ĐẾN TÂY PHƯƠNG, QUYẾT ĐỊNH DỰ VÀO HÀNG THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH, KHÔNG PHẢI CHỜ MỌI NGƯỜI ĐẾN TRỢ NIỆM RỒI MỚI ĐI. TÔI MUỐN ĐI THÌ ĐI, MUỐN ĐẾN THÌ ĐẾN, NHƯNG ĐỀU CHẲNG RỜI XA MỌI NGƯỜI ĐÂU".

TRONG CUỘC ĐỜI TU HÀNH CỦA HT DIỆU LIÊN, NGÀI ĐÃ THỰC HÀNH HAI MƯƠI LẦN PHÁP TU BÁT CHU TAM MUỘI. 

Bát Chu Tam Muội định kỳ là 90 ngày. Trong lúc tu trì pháp này thì ngày ăn một bữa, không ngồi không nằm, hoặc kinh hành niệm Phật, không thì lạy Phật ngày đêm tinh tấn, thề chứng được Niệm Phật Tam Muội. Nếu là một người bình thường thì cả đời tu hành dù thực hành một lần cũng khó, mà lão HT lại dùng đạo tâm kiên trì khổ hạnh trác tuyệt của mình tu được đến hai mươi lần, thật là khiến cho người người kính trọng tán thán.

Từ trước đến nay, sở dĩ người ta hay nghe lão HT tu pháp Bát Chu Tam Muội mười lần là vì Ngài không muốn danh tiếng của mình vượt qua Tiền nhân Hiền Thánh đi trước, nên mới công khai với bên ngoài như vậy. Lão HT trước giờ chưa từng phô trương mình chứng đắc được cảnh giới gì, chính là vì muốn đệ tử của Ngài trung thực. Ngài nhấn mạnh rằng: "Nếu đời này tôi có cái gì cho các vị học hỏi, đó chính là bốn chữ 'Giữ Phận An Ngu' mà thôi". Từ bốn chữ này, chúng ta có thể thấy được sự tu trì và phong thái chân thật của một vị cao tăng.

HT Diệu Liên sinh năm 1922, là người khai sơn chùa Linh Nham Sơn ở Đài Loan, Ngài đã vãng sanh tự tại thân không bệnh khổ vào năm 2008, thọ 88 tuổi. Cảnh giới niệm Phật của HT rất sâu diệu, khó lường, đã vượt qua khỏi sự bao vây trùng điệp của cõi ngũ trược. Then chốt sanh tử, Ngài đến đi tự tại không một chút chướng ngại, nên trước khi vãng sanh Ngài đã nói lời này: "Tôi tự mình niệm Phật, tự mình đi Tây Phương. Đến Tây Phương, quyết định dự vào hàng Thượng Phẩm Thượng Sanh, không phải chờ mọi người đến trợ niệm rồi mới đi. Tôi muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, nhưng đều chẳng rời xa mọi người đâu".

Lão HT từ bi vô tận, ngoài việc học hỏi 48 lời đại nguyện của Đấng Từ Phụ A Di Đà Phật, lại còn phát thêm lời nguyện thứ 49 thề khiến cho tất cả chúng sanh đều có thể được tiếp dẫn trở về quê nhà Cực Lạc. Chúng ta gặp được nhân vật kiệt xuất cự phách của Liên tông này, thật quá may mắn và vinh hạnh biết bao! Lão HT tuy đã viên tịch, nhưng Đại nguyện của Ngài thì vĩnh viễn muôn đời hộ niệm cho chúng sanh. Nếu mọi người có thể đọc được những lời khai thị của Ngài, y giáo phụng hành, thì đã có thể gần gũi và đi theo Ngài rồi.

Nguyện cho tất cả những ai hữu duyên thấy hình ảnh, nghe đọc những pháp ngữ của HT Diệu Liên đều tương ưng với Nguyện lực 49 của Ngài và được Ngài luôn âm thầm gia hộ trên con đường trở về quê nhà nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Cố Giáo Sư Minh Chi
Cố Giáo Sư Trương Đình Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồ U Trinh Ở Núi Tứ Minh
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Huệ Thiện
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Lý Nhất Quang
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phúc Trung
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Thuần Bạch
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Khẩu
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Đời Tống, Nguyên Chiếu
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hàm Thị
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Pháp Tạng Hiền Thủ
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Pomnyun Sunim Trí Quang
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thanh Lương Trừng Quán
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Trung Phong Minh Bổn
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Đời Đường Sa Môn Văn Thẩm Thiếu Khương
Đời Lưu Tống Cương Lương Gia Xá
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hoằng Trí
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Quang
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Huy
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tiến Sĩ Lê Sơn Phương Ngọc
Tiến Sĩ Sinh Học Matthieu Ricard
Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Đồng Thọ
Tỳ Kheo Thích Đồng Tịnh
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Bổn
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Huệ Chiểu Chùa Đại Vân Ở Chuy Châu
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Tâm Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
Tỳ Kheo VisuđhacaraBồ Tát nói: “Một môn Tịnh Ðộ ta dạy đó thật sự là tâm tông của chư Phật, là đường tắt của trời người. Nay các ông tuy cầu vãng sanh nhưng phát nguyện chưa thiết tha, như người vào trong biển cả chẳng nhặt lấy bảo châu thì chỉ nhọc nhằn vô ích thôi!