Tác Giả

Sa Môn Thích Hoằng Chí


Bạch Y nữ nhân trong mộng cho thuốc,

Pháp môn niệm Phật, không luận là già, trẻ, nam, nữ, sang, hèn, giàu, nghèo, chỉ cần tin sâu Phật là đạo sư của ba cõi, cha lành của bốn loài, tin và.... Xem Tiếp

Bàn Luận Trống Rỗng Vô Ích Quỷ Thần Tính Nợ,

Hỏi: Đọc trong Kinh có chỗ nói: Khi đức Phật Thích Ca ra đời có 6 thứ chấn động. Con không hiểu 6 thứ chấn động nầy là gì? Và nếu như khi Phật ra đời.... Xem Tiếp

Bệnh cũ mười năm không thuốc mà khỏi,

Lâm A Thuyên ban viên của ban thí tài (bố thí tài vật), có một lần nói với tôi, cô có một người em gái ở gần cầu cửa Nam khu Đông, 20 năm trước sanh.... Xem Tiếp

Bị Tai Nạn Giao Thông Nhờ Tiếng Niệm Phật Được Cấp Cứu,

Ở Đài Loan có câu tục ngữ: “Không có quỷ không làm cho chết người” thật là đúng. Mấy năm gần đây, ở các nơi, tai nạn giao thông liên tiếp không ngừng,.... Xem Tiếp

Bồ Tát Gia Bị Khai Mở Trí Tuệ Cho Tôi,

Giảng ở Tân Cảng ba ngày xong, một đoàn năm người lại đi đến Quan San giảng ba ngày. Cuối cùng lại đi chùa Hoa Sơn ở Ngọc Lý, chùa này là một.... Xem Tiếp

Bồ Tát Niệm Phật Khuyến Hóa Niệm Phật,

Đầu tuần tháng 5 năm ngoái, con gái của thím Tuấn là A Lan, do vì đẻ non nên sức khỏe rất yếu, một hôm bị băng huyết té ngã trên giường hôn mê, thím.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »»»