Tác Giả

Đại Sư Hoằng Tán


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán

Sa môn Hoằng Tán, hiệu là Tại Tham, người tỉnh Quảng Châu, tu ở núi Đỉnh Hồ vào đời Nhà Minh. Ngài.... Xem Tiếp

Phật Nói Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ

Có thể nói rằng Bồ Tát được sanh ra từ đại bi và cũng nhờ đó mà lớn mạnh, đủ sức vượt qua lộ trình.... Xem Tiếp