Tại lâm trường Hồng Nhật huyện Lô Hoắc tỉnh Tứ Xuyên, có một công nhân họ Vương, bình thường ưa câu cá, lúc rảnh thì ra ngoài sông câu. Cách câu của anh không giống mọi người. Mỗi khi cá cắn câu, anh kéo cần, tháo cá xong là quăng thẳng lên không, đợi cá té xuống dất, anh mới lượm nó bỏ vào sọt, khiến cho con cá đang sống rơi xuống bầm dập thân thể, không bị chết thì cũng trọng thương.

Công nhân lâm trường cưa cây xong, thường phải dùng cần cẩu vận chuyển gỗ ra lộ.

Một ngày mùa thu năm 1979, anh Vương đang chuyển cây, thì vô ý té vào chỗ cần cẩu và bị móc lên theo cùng với cây, anh hét to, nhưng không ai nghe thấy, anh bị kéo lên cao giữa không, lúc này công nhân điều khiển máy mới phát hiện ra anh nên vội vàng cho hạ cần cẩu. Nhưng không kịp, anh đã rơi từ trên cao xuống, té bầm dập, thân thể bị trọng thương, máu tuôn lênh láng và anh nằm chết trên đất, giống hệt cảnh những con cá mắc câu bị anh ném lên cao và rơi xuống tắt hơi vậy.

Tận mắt chứng kiến vụ này, các công nhân đều cho rằng đây là nhân quả báo ứng, những người ưa câu cá đa số đều sợ hãi và không dám đi câu nữa.
 
Trích từ: Báo Ứng Hiện Đời
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Báo Ứng Hiện Đời - Giai Nhân Áo Phượng - Tập 6, Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan Tải Về
2 Báo Ứng Hiện Đời Tập 5, Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan Tải Về
3 Báo Ứng Hiện Đời Tập 1 - Tập 3, Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan Tải Về
4 Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời, Cư Sĩ Đạo Quang Tải Về
5 Báo Ứng Hiện Đời Tập 4, Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan Tải Về
6 Báo Ứng Hiện Đời Tập 7 - Khi Mẹ Tôi Đến, Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan Tải Về