Kinh Sách

ĐỀ MỤC

4. Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm hiềm hận ấy,
Hận thù được tự nguôi.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú