Skip Navigation LinksHome > Tăng Bảo > Liên Tông Thập Tam Tổ

Liên Tông Thập Tam Tổ

Đầu Tiên   Trở Lại  
1  2 
  Kế Tiếp   Cuối Cùng
Page 1 of 2
Lòng từ bi càng nặng, trí tuệ sẽ càng cao, phiền não cũng càng ít. Đối mặt với nhiều tình huống, chỉ cần dùng trí tuệ để giải quyết mọi việc, dùng từ bi đối xử với mọi người mà không lo lắng được mất của bản thân, ắt sẽ không có điều phiền muộn.