Tác Giả

Thượng Tọa Thích Hằng Đạt


Bài Tựa Về Tịnh Độ Chỉ Quy,

Chỉ quy Tịnh Độ : Chỉ tức ý chỉ tu hành ; quy tức quy về cõi Tịnh Độ. Đức Thế Tôn nhiếp hoá quần sanh, thuyết ra bao loại pháp môn, phương tiện chẳng.... Xem Tiếp

Bồ Tát Địa Tạng Phát Đại Thệ Nguyện,

Bồ Tát Địa Tạng phát đại thệ nguyện: "Chúng sanh độ hết tận, thì mới chứng đạo Bồ Đề. Địa ngục chưa trống không, thệ không thành Phật". Tất cả.... Xem Tiếp

Cảnh Giới Vãng Sanh Thù Thắng Của Diệu Liên Đại Sư,

Ngày hai mươi tháng sáu, tôi nhận được thư của lão hòa thượng Diệu Liên, viết: "Lúc khởi hành thỉnh Đại Tạng kinh về Vân Nam, trước tiên con hãy.... Xem Tiếp

Chớ Đợi Đến Già Mới Học Đạo,

Chớ đợi đến già mới học đạo. Mộ phần đầy cả thiếu niên! Lúc đến tuổi già, bị trăm thứ bịnh khổ. Tai không nghe được. Mắt không thấy rõ. Bốn cơ chi.... Xem Tiếp

Chớ đợi đến già mới học đạo mộ phần đầy cả thiếu niên,

Lúc đến tuổi già, bị trăm thứ bịnh khổ. Tai không nghe được. Mắt không thấy rõ. Bốn cơ chi không còn sức lực. Ăn không được, ngủ không yên, đi không.... Xem Tiếp

Chúng Ta Bắt Trước Người Xưa Nói Lời Trống Rỗng,

Chúng ta bắt chước người xưa, nói lời trống rỗng, bảo để tâm bình thường, mà tâm này ai ai cũng có, nhưng thấy được đạo gì? Điều trọng yếu là nếu nhận.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Biên Niên Tự Thuật Của Thiền Sư Hư Vân

Tên tục của tôi là Trai. Dòng họ xuất thân từ Lan Lăng là hậu duệ của vua Lương Võ Đế. Gia tộc cư.... Xem Tiếp

Đại Sư Tông Khách Ba

Đại sư Tông Khách Ba (Tsongkhapa; 1357-1419) vốn được tôn xưng là: - Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. -.... Xem Tiếp

Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện

Chu Nguyên Chương (1368-1398) vốn đã làm chú tiểu trước khi tham gia khởi nghĩa (1280-1368). Cuộc.... Xem Tiếp

Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân

Tuy thuyết pháp trong bốn mươi chín năm trường mà đức Phật Thích Ca tự bảo rằng Ta chưa từng nói một.... Xem Tiếp