Tác Giả

Thượng Tọa Thích Phước Thái

1. Bát Nạn Là Gì...?
2. Bị Tam Tai Niệm Danh Hiệu Phật Có Giải Được Nạn Không...?
3. Cõi Cực Lạc Của Đức Phật A Di Đà Là Thuộc Trong Tam Giới Hay Ngoài Tam Giới...?
4. Cõi Cực Lạc Là Do Tâm Thức Biến Hiện Ra Hay Thật Có...?
5. Hạt Minh Châu Và Cây Tích Trượng Bồ Tát Địa Tạng Cầm Có Ý Nghĩa Gì...?
6. Luật Nhân Quả Có Công Bằng Không...?
7. Niệm Phật Chưa Được Nhứt Tâm Bất Loạn Có Được Vãng Sanh Không...?
8. Niệm Phật Nhưng Còn Ăn Mặn Có Được Vãng Sanh Không...?
9. Sự Khác Biệt Giữa Tứ Đại Và Thất Đại
10. Thân Trung Ấm Như Thế Nào Và Tại Sao Phải Thọ Thân Trung Ấm...?
11. Thờ Phật Thích Ca Mà Niệm Di Đà...?
12. Tụng Kinh Hộ Niệm Cho Một Người Mới Mất Mà Người Đó Cả Đời Không Biết Tu Hành Như Vậy Người Đó Có Được Vãng Sanh Không...?
13. Tụng Kinh Không Hiểu Ý Nghĩa Như Thế Có Được Lợi Ích Gì Không...?
14. Tụng Kinh Niệm Phật Mà Tâm Còn Tán Loạn Có Được Lợi Ích Gì Không...?
15. Vấn Đề Hộ Niệm Cho Người Sắp Lâm Chung
16. Vấn Đề Quỷ Thần

Phật Học Vấn Đáp Liên Quan Tới Tác Giả
1. A tu la là gì ? | Xem: 695
2. Ăn chay dùng trứng gà được không? | Xem: 509
3. Ăn chay trường mà mua thịt cá nấu cho gia đình ăn có tội không? | Xem: 522
4. Ăn chay trường nấu mặn có tội không? | Xem: 615
5. Ba cha và tám mẹ là gì? | Xem: 612
6. Bằng cách nào có thể khuyên cha mẹ tin tam bảo tu hành? | Xem: 672
7. Bát kỉnh pháp là gì? | Xem: 587
8. Bát nạn là gì? | Xem: 404
9. Bệnh tật và pháp tu thích hợp | Xem: 521
10. Bị tam tai niệm danh hiệu phật có giải được nạn không? | Xem: 558
11. Bốn loại thanh văn | Xem: 693
12. Bổn phận của một người tu đối với đất nước quê hương dân tộc như thế nào? | Xem: 615
13. Bốn thứ đồ vật của chúng tăng. | Xem: 542
14. Bốn thứ quả báo | Xem: 590
15. Bốn thứ quán hạnh là gì? | Xem: 608
16. Cả đời không tu hành, hộ niệm có được vãng sanh không? | Xem: 868
17. Cả đời niệm phật, nhưng bệnh gần chết thì lại không thích niệm phật? | Xem: 539
18. Cách thờ phật và quy y tam bảo như thế nào mới đúng? | Xem: 626
19. Cầu nguyện, phục nguyện, phổ nguyện, phát nguyện, ý nghĩa khác nhau như thế nào? | Xem: 1141
20. Câu nói: “đạo phật đến đâu thì hòa bình đến đó” ý nghĩa như thế nào? | Xem: 1059
21. Cha ăn mặn con khát nước? | Xem: 533
22. Cha mẹ còn sống con có nên thờ cửu huyền thất tổ hay không? | Xem: 569
23. Cha mẹ mất tụng kinh gì để cầu siêu. | Xem: 636
24. Chánh hạnh và trợ hạnh như thế nào? | Xem: 377
25. Chỉ cạo tóc không xuất gia bị người lầm nhận xá chào có lỗi không? | Xem: 577
12345678910...
- Thế danh: Lê Văn Bé
- Pháp danh Thiện Đại
- Pháp hiệu Phước Thái.
- Sanh ngày 18/4/45/ tại Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang Tỉnh Trà Vinh.
- Xuất gia năm 16 tuổi vào ngày 10/ 7/1961/ tại Chùa Phước Thanh Ấp Mỹ Cẫm Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh.
- 1962 thọ giới Sa di tại trường Hạ chùa Long Sơn - Tiểu Cần - Trà Vinh.
- Theo học lớp Mông đẳng năm 1964 tại Phật học viện Phước Hòa - Trà Vinh.
- Theo học lớp Sơ Đẳng 1965 tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Xã An Lạc Huyện Bình Chánh, Tỉnh Gia Định.
- 1968 hoàn tất chương trình cấp Sơ đẳng 4 năm tương đương Trung học đệ nhất cấp.
- 1969 Thọ giới Tỳ kheo tại Đại giới đàn Huệ Nghiêm.
- 1971 tốt nghiệp Trungđẳng chuyên khoa Phật học.
- 1971 Theo học chương trình Cao đẳng Phật học.
- 1975 Tốt nghiệp Cửnhân Phật học.
- 1978. Hoàn tất chương trình Cao học.
- Đến định cư tại Melbourne, Úc Châu vào năm 1981.
- Xuất gia và phục giới với HT Phước Huệ năm 2003. Trước đó đã phục vụ cho GH với các chức vụ: Tổng thư ký GHPG Victoria và Chánh thư ký Tổng Vụ Hoằng Pháp. Hiện tại là Chánh thư ký của HĐĐH - GHPGVNTN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.

- Hiện đang là giáo thọ tại Chùa Phước Huệ và Quang Minh

- Tác phẩm đã xuất bản:

Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải Tập 1 xuất bản 2005
Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải Tập 2 xuất bản 2007
Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải Tập 3 xuất bản 2008
Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải Tập 4 xuất bản 2009
100 Câu Hỏi Phật Pháp Tập 1 xuất bản 2009
100 Câu Hỏi Phật Pháp Tập2 xuất bản 2010
Hướng Dương Thi Tập xuất bản 2010
Oai Nghi Của Một Tu Sinh xuất bản 2010
Bồ Tát Giới Tại Gia Giản Yếu xuất bản 2011
Một Cõi Đi Về ( Thơ và Tạp Bút ) xuất bản 2011
Hành Hương Tứ Đại Danh Sơn Trung Quốc xuất bản 2011
Một Đạo Tràng Lý Tưởng xuất bản 2011
Hành Trình Trên Đất Phật xuất bản 2012
Mông Sơn Thí Thực Yếu Giải xuất bản 2012
Phù Tang Ký Sự xuất bản 2012
Sơ Lược Tiến Trình Xây Dựng Chùa Quang Minh xuất bản 2012
Kinh Niệm Phật Ba La Mật Giảng Giải Xuất bản 2013
Những Ngày Trên Đất Mỹ xuất bản 2013
Tam Quy và Ngũ Giới xuất bản 2013
Chuyện Thiền Môn xuất bản 2014
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cố Giáo Sư Trương Đình Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồ U Trinh Ở Núi Tứ Minh
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Huệ Thiện
Cư Sĩ Huỳnh Lão
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lâm Khán Trị
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Lý Nhất Quang
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Như Hòa
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phúc Trung
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Thuần Bạch
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tịnh Nghiệp
Cư Sĩ Tịnh Thọ
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Trần Anh Kiệt
Cư Sĩ Tuệ Khai
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Võ Đình Cường
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tinh Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Châu Hoằng
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Khẩu
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Đời Tống, Nguyên Chiếu
Đại Sư Duy Tắc Thiền sư Thiên Như Đời Dao Tần
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hàm Thị
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Pháp Tạng Hiền Thủ
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Pomnyun Sunim Trí Quang
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thanh Lương Trừng Quán
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thích Tịnh Chiếu
Đại Sư Thiện Đạo Đời Đường
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Tri Lễ
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Trung Phong Minh Bổn
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Vi Lâm Đạo Bái
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Đời Đường Sa Môn Văn Thẩm Thiếu Khương
Đời Lưu Tống Cương Lương Gia Xá
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Diệu Liên
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hoằng Trí
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Châu
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Phụng
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Tịnh Từ
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Huy
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Tâm Hải
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tiến Sĩ Lê Sơn Phương Ngọc
Tiến Sĩ Sinh Học Matthieu Ricard
Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Đồng Thọ
Tỳ Kheo Thích Đồng Tịnh
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Bổn
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Huệ Chiểu Chùa Đại Vân Ở Chuy Châu
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Tâm Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
Tỳ Kheo VisuđhacaraNếu bạn vẫn còn lòng yêu đương, tình ái trong quan hệ phụ mẫu, bạn bè, đồng sự, bà con..., thì trăm ngàn vạn kiếp bạn vẫn mãi ở trong luân hồi. Nếu có hạt giống Phật thì sự tu hành tương đối mau hơn.