Tác Giả

Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Di Giáo

Kinh này được dịch trong thời của hoàng đế Diêu Hưng (thời Diêu Tần 344-413 dương lịch), một đại hộ.... Xem Tiếp

Kinh Dược Sư dịch giảng

Chư Phật Bồ Tát đều khuyên chúng ta nên cầu vãng sanh, nhất là về cõi Cực lạc của Ngài A Di Đà Phật..... Xem Tiếp