Tác Giả

Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam


Ăn Chay Sát Sinh Và Quả Báo,

Từ ngàn xưa đến nay, một bát canh chúng ta ăn, nhìn qua tuy bình thường chỉ là một bát canh, nhưng sự oán hận trong đó thật sâu hơn biển. Muốn biết vì.... Xem Tiếp

Biết Quả Sợ Nhân Nên Cẩn Thận Gặp Duyên Đụng Cảnh Gắng Tu Tập,

Chư vị hãy lắng nghe! Người giảng hay chẳng bằng người biết nghe. “Chư pháp ư cung kính trung cầu” (cầu pháp phải bắt đầu từ nơi cung kính), dù những.... Xem Tiếp

Chẳng Hiểu Giáo Tướng Thì Khó Thể Bàn Chuyện Có Không,

Nhà Phật nói Không, nói Có, giống như bàn tay và nắm tay, vốn chỉ là một sự. Kinh dạy: “Sắc tức là Không, Không tức là Sắc”. Truy đến cội nguồn, giáo.... Xem Tiếp

Chưa Chứng Chân Như Thì Đối Với Lý Nhân Duyên Phải Rất Cẩn Trọng,

Học Phật chú trọng “hạnh giải tương ứng”. Hiểu (giải) nhưng không hành giống như kể tên thức ăn, đếm của cải. Hành mà không hiểu dễ lạc ngõ rẽ. Cả hai.... Xem Tiếp

Có Người Nói Thời Mạt Pháp Cũng Là Lúc Đại Kiếp Sắp Xảy Ra,

Có người nói thời Mạt Pháp cũng là lúc đại kiếp sắp xảy ra, vì sao vậy? (Dương Thiên Nguyên hỏi) Đáp: Thời Mạt Pháp, chánh trí hôn mê, tham dục càng.... Xem Tiếp

Đạo Tràng Là Nơi Để Cầu Đạo,

Ðạo tràng là nơi để cầu đạo, mọi người đến đạo tràng nếu chẳng cầu đạo mà chỉ muốn tìm náo nhiệt, vậy thì chẳng đạt được lợi ích gì cả. Ðạo là gì? Ai.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Ăn Chay Và Sát Sanh Và Qủa Báo

Từ ngàn xưa đến nay, một bát canh chúng ta ăn, nhìn qua tuy bình thường chỉ là một bát canh, nhưng.... Xem Tiếp

Nghiên Cứu Cách Giảng Dạy Nội Điển

Đây nói đến bố cục của kinh chứ chẳng phải nói đến nội dung, dựa theo hình thức kết cấu văn chương.... Xem Tiếp

Phật Học Vấn Đáp

Thiết nghĩ, Tịnh độ là pháp môn dễ tu mà khó tin, muốn tin được cần hiểu rõ giáo lý mới giải tỏa.... Xem Tiếp