Tác Giả

Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

1. Biết Quả Sợ Nhân Nên Cẩn Thận Gặp Duyên Đụng Cảnh Gắng Tu Tập
2. Chẳng Hiểu Giáo Tướng Thì Khó Thể Bàn Chuyện Có Không
3. Chưa Chứng Chân Như Thì Đối Với Lý Nhân Duyên Phải Rất Cẩn Trọng
4. Có Người Nói Thời Mạt Pháp Cũng Là Lúc Đại Kiếp Sắp Xảy Ra
5. Đạo Tràng Là Nơi Để Cầu Đạo
6. Đau Lòng Mỏi Miệng Khuyên Buông Xuống
7. Do Nguyên Nhân Gì Mà Phật Giáo Phải Chia Ra Nhiều Tông Phái...?
8. Đới Ngiệp Vãng Sanh
9. Hai Loại Tâm Lý Sai Lầm Thường Gặp Về Niệm Phật
10. Học Phật Phải Cầu Thành Phật Thành Phật Phải Nhờ Di Đà
11. Khai Thị Phật Thất Tại Chùa Linh Sơn Năm Mậu Ngọ Lần Thứ Hai
12. Khai Thị Phật Thất Tại Chùa Linh Sơn Năm Mậu Ngọ Lần Thứ Nhất
13. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Ất Mão
14. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Giáp Dần
15. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Nhâm Tý
16. Khai Thị Trong Dịp Kết Thất Niệm Phật Đầu Xuân Giáp Ngọ
17. Khai Thị Trong Phật Thất Năm Tân Dậu
18. Kinh Điển Phật Giáo Chữ Đã Kỳ Quái Mà Lời Văn Lại Khó Hiểu
19. Lời Trần Tình Của Cụ Tuyết Tăng Nhân Dịp Phật Thất Năm Nhâm Tuất
20. Môn Dư Đại Đạo
21. Nhớ Phật Niệm Phật
22. Niệm Phật Mà Không Giữ Gìn Năm Giới Không Đoạn Trừ Dâm Dục Có Thể Được Vãng Sanh Không...?
23. Phải Nhận Thức Rõ Hoàn Cảnh Hiện Tại Và Đường Lối Tương Lai
24. Pháp Khế Đạo
25. Pháp Tu Thành Tựu Trong Đời Này
26. Phương Pháp Giải Cứu Nghịch Cảnh Tai Nạn Luân Hồi
27. Phương Pháp Niệm Phật
28. Thông Vấn
29. Vừa Làm Việc Vừa Niệm Phật Được Không...?
30. Ý Nghĩa Chính Yếu Của Tịnh Pháp Giải Thoát

Phật Học Vấn Đáp Liên Quan Tới Tác Giả
1. Pháp thân  của a di đà đã biến khắp hư không, vậy thì sáu phương hằng hà sa số phật còn có nơi nào mà đi? | Xem: 873
2. Phật giáo có nên xây dựng phòng trợ niệm người sắp lâm chung? | Xem: 273
3. Tại sao đại sư thiện đạo niệm một câu danh hiệu phật thì có một vị phật từ miệng mà xuất? | Xem: 457
4. Nếu không niệm phật ai đến tiếp dẫn? | Xem: 408
5. Chúng ta niệm Phật là vì mong muốn điều gì? Mục đích của sự niệm Phật là gì? | Xem: 153
6. Kinh nói bồ tát quán thế âm đã thành phật lâu rồi nhưng tại sao hiện tại lại trở thành bồ tát? | Xem: 398
7. Niệm phật, niệm đến tam tế niệm đoạn thì gọi đó là cảnh giới gì? | Xem: 471
8. Niệm phật trong tịnh độ xuất hiện tướng bên ngoài, vậy có phải là cảnh ma không? | Xem: 605
9. Chuyên nhất trì danh và quán tướng”. hai phương pháp này, nên chọn phương pháp nào? | Xem: 810
10. Lâm chung vẫn chưa thể nhất tâm, thế thì có vấn đề gì sẽ xảy ra không? | Xem: 436
11. Niệm phật phải nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục, điều này có ý nghĩa gì? | Xem: 511
12. Ai là người đầu tiên phát hiện thế giới cực lạc, có căn cứ không? | Xem: 308
13. Niệm phật dùng tâm niệm, tâm nghe và pháp môn nhĩ căn viên thông có giống nhau không? | Xem: 497
14. Niệm phật không muốn dừng nghỉ. xin hỏi, như vậy có hợp với yêu cầu phật pháp không? | Xem: 465
15. Niệm phật có cần phải quán tưởng tây phương tam thánh không? | Xem: 650
16. Niệm phật không nhất thiết phải dùng tràng hạt, vậy dụng ý tràng hạt để làm gì? | Xem: 550
17. Niệm phật bị vọng tưởng. vậy có cách nào hay để đối trị không? | Xem: 592
18. Lúc niệm phật có cảm giác chua xót và muốn khóc, không biết do duyên cớ gì? | Xem: 622
19. Llúc lâm chung, niệm phật không được chuyên nhất, vậy có trở ngại vãng sanh không? | Xem: 600
20. Niệm phật thế nào thì bị gọi là “quá ư chấp tướng”? | Xem: 1050
21. Niệm phật mà quá phần chấp tướng thì có vấn đề gì trở ngại? | Xem: 500
22. Tôi ngày đêm tư niệm và vô cùng ngưỡng mộ thế giới cực lạc, có phải đây là quá phần chấp tướng? | Xem: 646
23. Lúc niệm phật thường sanh cảm giác bi ai, đây là cảnh giới gì? | Xem: 539
24. Niệm phật, niệm đến lúc thanh tịnh đại hải chúng bồ-tát, thì nên quán tưởng như thế nào? | Xem: 415
25. Nếu như thu được xá-lợi thì có thể xác định là đã được vãng sanh không? | Xem: 527
26. Chọn phương pháp niệm phật nào mới dễ dàng đạt được mục đích ? | Xem: 498
27. Tham khảo kinh sách ngoài pháp môn tịnh độ có được không? | Xem: 672
28. Thờ phật trong phòng ngủ có tội không? | Xem: 510
29. Niệm phật, niệm đến pháp hỷ sung mãn, có phải đã cảm ứng đến phật và bồ-tát? | Xem: 464
30. Tượng phật a di đà tiếp dẫn là ngồi hay đứng? | Xem: 588
31. Niệm phật với hy vọng vãng sanh tây phương cực lạc, như vậy có phải là còn tâm tham? | Xem: 526
32. Nếu như tôi nhất tâm niệm danh tự thì chính mình có thể thành tựu chăng? | Xem: 517
33. Không thể nhẫn nhục, vậy có thể vãng sanh không? | Xem: 347
34. Người có tín-nguyện, lâm chung không có người trợ niệm, vậy có nhất định được vãng sanh không? | Xem: 651
35. Thân trung ấm bỗng nhiên phát khởi nhớ lại phật hiệu, vậy có thể vãng sanh không? | Xem: 599
36. Vãng sanh tây phương là sanh giả hay là sanh thật? | Xem: 423
37. Niệm phật có cần đếm số lượng không? | Xem: 611
38. Niệm phật trong nhà vệ sinh, phòng ngủ có được không? | Xem: 670
39. Niệm a di đà, không niệm bồ tát khác. pháp tu như thế có khả thi không? | Xem: 568
40. Lúc niệm phật cảm thấy lòng dạ mát mẻ hoặc ấm áp, không biết điều này là tốt hay xấu? | Xem: 449
41. Quan điểm khác nhau về nhân sinh quan trong gia đình. lâm chung có được vãng sanh không? | Xem: 386
42. Niệm phật đến lúc lâm chung, không một chút biểu hiện nào, vậy có thể được vãng sanh không? | Xem: 144
43. Niệm phật và lễ bái có loạn tâm không? | Xem: 676
44. Lúc niệm phật nên chú ý vào tượng phật hay vào cảnh giới tây phương? | Xem: 684
45. Niệm phật như thế nào để tâm và phật hợp nhất? | Xem: 580
46. Khó ngủ nên niệm phật như thế nào? | Xem: 681
47. Nằm niệm phật có cung kính không? | Xem: 544
48. Tây phương cực lạc thường xuất hiện trước mặt, có phải đó là nguyên nhân xuất hiện pháp hỷ sung mãn? | Xem: 514
49. Niệm phật trong tâm. thế có phải tâm niệm phật cũng là phật? | Xem: 539
50. Niệm thầm danh hiệu phật mà còn khởi vọng tưởng. xin hỏi có phương pháp nào tốt hơn không? | Xem: 510
51. Niệm phật có phải là phương tiện không? | Xem: 646
52. Lục niệm là gì? có phải là ngày đêm sáu thời niệm phật không? | Xem: 632
53. Niệm phật mà không thờ phật đây có phải biểu hiện thái độ không cung kính phật không? | Xem: 551
54. Niệm phật thường bị vọng niệm làm cho tán loạn. có phương pháp niệm nào tốt hơn không? | Xem: 523
55. Tại sao mười niệm vẫn được vãng sanh? | Xem: 278
56. Một người chuyên niệm phật và người tham cứu niệm phật. ai có cơ hội vãng sanh lớn hơn? | Xem: 412
57. Khi thân thể chết xong mới có thể vãng sanh có đúng không? | Xem: 267
58. Thiền tịnh song tu có phải so với chỉ tu một pháp môn là thù thắng hơn không? | Xem: 19
59. Lúc niệm phật, làm sao có được tâm tín, nguyện tha thiết? | Xem: 475
60. Trong quân đội thời gian lúc rảnh không định. xin hỏi có phương pháp nào tốt làm phương tiện không? | Xem: 564
61. Niệm phật không được nhất tâm bất loạn phải làm sao? | Xem: 576
62. Niệm phật, niệm đến “đả thành nhất phiến" có nghĩa là gì? | Xem: 1245
63. Lúc lâm chung lại không thể niệm phật vậy thì kết quả sau cùng như thế nào? | Xem: 595
64. Người học phật đến lúc lâm chung biết rõ ngày giờ ra đi, có phải là do phật báo cho biết không? | Xem: 588
65. Tịnh độ thuộc về thiền phải không? | Xem: 329
66. Nhất sanh bổ xứ. không biết câu này có nghĩa gì? | Xem: 650
67. Lúc lâm chung, thế nào mới gọi là chánh niệm? | Xem: 620
68. Thường tu trì đến trình độ nào thì vấn đề vãng sanh mới nắm chắc? | Xem: 590
69. Làm thế nào để phân biệt vô niệm và thất niệm? | Xem: 595
70. Tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ có nghĩa là gì? | Xem: 610
71. Có phải bậc a la hán và bồ tát cách ấm còn bị mê hoặc? | Xem: 447
72. Nhất tâm bất loạn tiêu chuẩn quá cao. làm sao mà đạt được? | Xem: 295
73. Đức phật nào khai sáng niệm phật a di đà? | Xem: 326
74. Người niệm phật lần băng qua tràng hạt luôn, như vậy có đúng hay không? | Xem: 335
75. Miệng niệm, tai nghe phật hiệu, mũi ngửi mùi thơm, đây có phải lục căn thanh tịnh không? | Xem: 365
76. Tôi tụng niệm tâm kinh, chú đại bi; không thể đồng thời niệm phật. vào lúc lâm chung thì phải làm thế nào? | Xem: 389
77. Có phải là sau khi vãng sanh tây phương sẽ đến khắp mười phương thế giới để làm lợi ích cho chúng sanh? | Xem: 445
78. Tu tịnh độ đến trình độ nào mới có thể đến mười phương thế giới để làm lợi ích cho chúng sanh? | Xem: 408
79. Phải thực hành như thế nào mới đạt được minh tâm kiến tánh? | Xem: 450
80. Niệm phật cảm thấy hơi nhức đầu. đây có phải là do bệnh nghiệp ảnh hưởng không? | Xem: 401
81. Tịnh tọa và trì danh hiệu phật có được không? | Xem: 314
82. Tại sao trong kinh lăng nghiêm ngài văn thù sư lợi không chọn pháp môn niệm phật? | Xem: 329
83. Muốn sanh thượng phẩm thượng sanh cần phát ba thứ tâm. xin hỏi nghĩa lý ấy là như thế nào? | Xem: 316
84. Có phải là do niệm phật lâu ngày khiến cho hạt giống ác nghiệp tiêu hủy không? | Xem: 315
85. Làm những điều ngũ nghịch, sám hối nguyện từ bỏ lỗi lầm, thì có thể vãng sanh không? | Xem: 436
86. Trọn đời niệm phật cho đến lúc lâm chung để làm gì? | Xem: 279
87. Cần tiêu trừ nghiệp chướng mới có thể vãng sanh, lại nói mang nghiệp vãng sanh, rốt cuộc là thế nào? | Xem: 345
88. Không đạt được nhất tâm bất loạn có thể được vãng sanh không? | Xem: 268
89. Người không còn cảm giác và tình cảm. làm sao mà tiếp cận và giáo hóa mọi người? | Xem: 314
90. Có cần khai đỉnh đầu trước để lúc lâm chung vãng sanh được dễ dàng hơn không? | Xem: 440
91. Một đời thành tựu việc liễu thoát sanh tử, chỉ có một pháp niệm phật là duy nhất hay sao? | Xem: 410
92. Miệng niệm phật từng câu rõ ràng, tai lắng nghe từng câu rõ ràng, có phải đó gọi là nhất tâm bất loạn? | Xem: 414
93. Chưa quy y tam bảo mà niệm phật, hiệu quả như thế nào? | Xem: 312
94. Trước khi niệm phật cần chuẩn bị điều gì? | Xem: 438
95. Tại sao nam mô a di đà phật là bao quát hết tám vạn bốn ngàn pháp môn? | Xem: 357
96. Niệm a di đà phật có phương pháp kiết thủ ấn không? | Xem: 394
97. Nghe nói tịnh độ tông có niệm chú, tại sao không gọi là tịnh và mật song tu? | Xem: 370
98. Tịnh độ tông lấy niệm phật làm pháp môn chuyên tu, nếu như còn niệm chú có làm rối pháp tu tịnh hay không? | Xem: 295
99. Niệm phật vãng sanh và trì chú vãng sanh có gì khác biệt? | Xem: 338
100. Niệm phật không nhất tâm cũng được lợi ích có đúng không? | Xem: 322
101. Thế giới tây phương cực lạc và hai mươi tám cõi trời có thật tồn tại hay không? | Xem: 439
102. Không cần đi hoằng pháp độ sanh cũng có thể vãng sanh hay không? | Xem: 334
103. Thế giới cực lạc có phải giống với ba cõi hay không? | Xem: 380
104. Người niệm phật mà thường xuyên cúng bái thần linh. Lâm chung có bị chướng ngại vãng sanh không? | Xem: 464
105. Pháp thân của phật biến khắp hư không. tại sao còn hướng tây phương mà lễ bái? | Xem: 873
106. Tu tịnh độ là thờ phật a di đà hay là thờ phật thích ca? | Xem: 313
107. Phật thuyết pháp môn tịnh độ ở nơi kinh nào? | Xem: 393
108. Mở máy ghi âm niệm phật thay thế người hộ niệm được không? | Xem: 315
109. Thân trung ấm có thể nương vào năng lực niệm phật thường ngày mà vãng sanh hay không? | Xem: 292
110. Ở trong hoa sen có tương tợ với động vật trong thế giới ta bà này “ngủ đông” hay không? | Xem: 697
111. Trong khóa niệm phật thất nên nói những điều gì? | Xem: 321
112. Nếu như chúng ta đều vãng sanh cực lạc hết thì thế giới ta bà sẽ không còn người. có phải vậy không? | Xem: 342
113. Tại sao bồ tát tại tây phương đều có thân người nam? | Xem: 305
114. Trì danh niệm phật có cần thêm quán tưởng tướng tốt trang nghiêm của tượng phật không? | Xem: 332
115. Người niệm phật, do vì lúc sanh sản mắc bệnh mà qua đời, có thể được vãng sanh không? | Xem: 305
116. Tu mà không lo cứu độ chúng sanh, như vậy có đi ngược lại tông chỉ từ bi của phật không? | Xem: 389
117. Không đi học tán tụng, chỉ niệm phật thôi có được không? | Xem: 352
118. Thân thể là hóa sanh. nếu dùng tay mà xúc chạm đến hình thể có được không? | Xem: 276
119. Niệm tên của chính mình thì có được vãng sanh không? | Xem: 446
120. Nếu như nhất thời khai ngộ, có thể tùy thời mà thấy phật không? | Xem: 405
121. Người sanh đến biên địa, thai sanh tại hoa sen, có phải giống như con người ở thế giới này không? | Xem: 289
122. Ai cũng vãng sanh thì tương lai ai hoằng dương phật pháp? | Xem: 311
123. Niệm phật vãng sanh dễ dàng như vậy thế tại sao phật lại dạy nhiều pháp môn khác. | Xem: 372
124. Niệm phật vãng sanh tây phương. nếu như niệm danh hiệu các phật khác có được vãng sanh không? | Xem: 301
125. Phật thế tự tại vương đã thọ kí cho phật a di đà, chẳng lẽ nguyện lực nhỏ hơn nguyện lực của phật a di đà? | Xem: 297
126. Không niệm phật cầu vãng sanh, nhưng cũng có nhiều người chứng đắc quả vị. vậy họ đến cảnh giới nào? | Xem: 378
127. Tu pháp môn khác, công phu không đạt không thể chứng quả, có thể mang nghiệp vãng sanh hay không? | Xem: 330
128. Tôi đối với pháp môn niệm phật vãng sanh đều thâm tín không nghi ngờ, tại sao kinh nói đó là pháp khó tin? | Xem: 429
129. Tỳ kheo pháp tạng đương thời tuy hành bồ tát đạo, làm sao có thọ mạng lâu dài như thế? | Xem: 474
130. Không thể lấy chút ít thiện căn phước đức... nên giải thích điều này như thế nào? | Xem: 331
131. Tại sao đại a la hán mục kiền liên không thể tránh khỏi tai nạn? | Xem: 360
132. Niệm phật có thể vãng sanh, nhưng nếu như trong tâm thường khởi tam độc thì có thể vãng sanh không? | Xem: 435
133. Nếu như bạn xác nhận được thế giới cực lạc tồn tại, tôi sẽ tin phật. vậy tôi phải trả lời như thế nào? | Xem: 313
134. Nếu như vô tình có thể nói pháp, hữu tình có thể nghe không? | Xem: 279
135. Rốt cuộc song tu thiền tịnh là như thế nào? | Xem: 460
136. Gặp nghịch cảnh nên phải dừng lại việc niệm phật. xin hỏi làm sao để ngăn ngừa lại? | Xem: 299
137. Theo nguyện lực trở lại thế giới ta bà. vậy người này có sanh tử giống như người ở đời này hay không? | Xem: 332
138. Mục đích vãng sanh thế giới cực lạc để làm gi? | Xem: 411
139. Hiện nay tu tịnh độ, chuyên niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm, như vậy có được hay không? | Xem: 338
140. Sanh tịnh độ và vấn đề cầu nguyện sanh cõi trời của ngoại đạo có tương tự nhau không? | Xem: 298
141. Tại sao phật nhiên đăng không dạy pháp môn tịnh độ để cho đức thích ca trong một đời có thể thành phật? | Xem: 297
142. Tại sao di lạc bồ tát không sanh cực lạc mà trú ở cõi trời đâu suất? | Xem: 380
143. Niệm phật kiêm quán tưởng. như vậy có tương ưng với quán kinh dạy hay không? | Xem: 314
144. Có nên quán tưởng trong kinh a di đà? | Xem: 322
145. Niệm phật thực sự buông bỏ vạn duyên, nhất tâm bất loạn, thì có thể đạt được thần thông hay không? | Xem: 317
146. Trợ niệm nên cần mấy lần, mỗi lần thời gian niệm bao lâu? | Xem: 277
147. Trợ niệm là thực hành lúc người sắp chết. vậy cần làm điều gì tiếp theo sau khi người ấy đã qua đời? | Xem: 405
148. Bên ngoài có người bất ngờ gặp phải tai nạn mà sắp chết, có thể hộ niệm tại hiện trường? | Xem: 306
149. Đối với người không có tín ngưỡng, hay không phải Phật giáo, có thể thực hành trợ niệm không? | Xem: 562
150. Có phương pháp nào mau đạt nhất tâm bất loạn không? | Xem: 371
151. Tâm niệm sắc so với tâm niệm phật đều tha thiết, vậy tại sao không thể tương ưng? | Xem: 399
152. Đệ tử thường trì chú, tụng kinh. nay chỉ niệm a di đà thôi có được chăng? | Xem: 310
153. Lúc tọa thiền, toàn thân chấn động, có thầy bảo rằng đây là ngoại đạo, nên khống chế. xin được chỉ dạy. | Xem: 438
154. Vào thời tụng niệm buổi sáng có nên niệm bồ tát địa tạng không? | Xem: 393
155. Đến thế giới ta bà độ chúng sanh. nếu như còn tạo ác nghiệp có bị đọa lạc luân hồi hay không? | Xem: 308
156. Lúc lâm chung không thể niệm phật. hậu quả người này sẽ như thế nào? | Xem: 332
157. Đẳng giác bồ tát,[38] tùy ý qua lại trong mười phương thế giới. vậy tại sao còn vãng sanh cực lạc? | Xem: 310
158. Phật a di đà có thọ mạng vô lượng, tại sao đức quán thế âm sẽ kế tục quả vị phật tại thế giới tây phương. | Xem: 354
159. Lúc thấy sanh vật bị giết, vì chúng mà niệm vãng sanh thần chú, không biết có tác dụng gì không? | Xem: 391
160. Lúc trợ niệm cần bao nhiêu người? | Xem: 280
161. Trợ niệm cần dùng pháp khí hay không? | Xem: 372
162. Xem tâm mình tương ưng pháp giới nào trong mười pháp giới? | Xem: 288
163. Hoa nở thấy phật thì trở thành thánh nhân rồi, vậy tại sao còn gọi là phàm thánh đồng cư độ? | Xem: 321
164. Thế giới tây phương cực lạc có tồn tại chân thật không? | Xem: 315
165. Khi đức phật thuyết kinh, bồ tát lúc nghe pháp hiện thân tướng như thế nào? | Xem: 307
166. Tây phương không phân biệt phàm thánh. điểm này tôi chưa rõ. | Xem: 300
167. Bồ-tát thì không còn cái gọi là ta và vật của ta, lẽ nào có vật chất để cúng dường? | Xem: 274
168. Tây phương cực lạc có cảnh giới chín phẩm hay chúng sanh phân thành chín phẩm? | Xem: 258
169. Ở thế giới tây phương, muốn y phục thì có y phục, muốn ăn thì có ăn, thật không lý giải được. | Xem: 314
170. Tại sao phu nhân vi đề hi nghe phật thuyết pháp lập tức thấy thế giới cực lạc? | Xem: 378
171. Lâm chung nếu như có chướng ngại. vậy thì có uổng phí công phu tu niệm hay không? | Xem: 324
172. Từ khi có người chết, niệm phật suốt bốn mươi chín ngày, không biết cần tụng kinh gì nữa không? | Xem: 310
173. Không ăn chay. như vậy đối với vấn đề tu tịnh độ có chướng ngại hay không? | Xem: 346
174. Tôi vì lớn tuổi, vậy thì nên áp dụng cách ngồi tĩnh tọa nào là thích hợp nhất? | Xem: 366
175. Có bốn loại tịnh độ, vậy vào thời mạt pháp, chúng sanh mang nghiệp vãng sanh thì đến cõi tịnh độ nào? | Xem: 326
176. Ban đêm mất ngủ thì nên áp dụng phương pháp nào? | Xem: 445
177. Tại sao thế giới cực lạc được gọi là liên bang? | Xem: 299
178. Niệm kéo dài âm thanh a di đà phật là tốt hay rút ngắn là tốt? mỗi ngày nên niệm bao nhiêu biến? | Xem: 306
179. Tịnh độ tông lấy hoa sen chín phẩm làm cha mẹ. vậy các tông phái khác nương cái gì làm cha mẹ. | Xem: 318
180. Lúc lâm chung, chánh niệm tại tâm, vậy phật tiếp dẫn là phật a di đà hay là phật tâm của chính mình? | Xem: 873
181. Có thể mang nghiệp vãng sanh không? | Xem: 313
182. Đêm mộng thấy thầy nói với tôi nên cầu thọ mạng.vậy có ý nghĩa gì? | Xem: 318
183. Mười phương ba đời chư phật, phật a di đà là thứ nhất”. phật là bình đẳng, tại sao còn có đẳng cấp? | Xem: 694
184. Vấn đề mang nghiệp vãng sanh tựa hồ như không phù hợp với đạo lý nhân quả. | Xem: 363
185. Tại sao phải niệm bốn chữ a di đà phật? | Xem: 297
186. Chỉ chuyên đọc kinh a di đà và niệm phật. vậy lâm chung có được vãng sanh không? | Xem: 302
187. Chưa đoạn trừ nghi hoặc như thế thì khi qua đời có được phật đến tiếp dẫn không? | Xem: 315
188. Tại sao chúng sanh tại thế giới cực lạc còn phải cúng dường chư phật ở thế giới khác? | Xem: 290
189. Chuyên niệm danh hiệu phật và chuyên niệm chú vãng sanh có khác biệt gì? | Xem: 382
190. Bồ-tát độ chúng sanh vãng sanh tây phương, tại sao phải độ cho có con cái? | Xem: 304
191. Lâm chung theo phật vãng sanh, thì khỏi cần đợi đến tám tiếng đồng hồ có phải không? | Xem: 318
192. Tại sao người học phật, bất kể là tại gia hay xuất gia, mỗi khi gặp nhau đều chắp tay chào: a di đà phật? | Xem: 301
193. Kệ hồi hướng niệm phật nào là thiết thực nhất? | Xem: 374
194. Người đã sanh về cực lạc thọ mạng vô lượng, tại sao lại hết thọ mạng? | Xem: 390
195. Tâm người chưa thành thục, trăm người được một hai người thành công. phương pháp kiêm tu này ra sao? | Xem: 402
196. Tại sao phật a di đà trong quá khứ đã tu tập hạnh phổ hiền? | Xem: 298
197. Tu hành một ngày ở ta bà hơn thế giới cực lạc tu hành trăm năm. như vậy thì cần gì phải vãng sanh? | Xem: 354
198. Tịnh độ tông dạy người chấp tướng. vậy lúc nào phá tướng là thích hợp nhất? | Xem: 389
199. Người niệm phật không phát đại nguyện từ, bi, hỉ, xả thì có được vãng sanh không? | Xem: 324
200. Thiên ngoại hữu thiên” có phải là chỉ cõi tây phương? “địa ngoại hữu địa” có phải là chỉ địa ngục? | Xem: 668
201. Dưới lầu đánh bạc. nếu mở đạo tràng trên lầu thì có tổn hại đến người niệm phật không? | Xem: 372
202. Công đức niệm phật to tiếng và niệm thầm có khác biệt không? | Xem: 514
203. Bồ-tát địa tạng độ chúng sanh là độ vãng sanh tây phương hay là độ đến một cõi khác? | Xem: 303
204. Hình sắc giống nhau ở cực lạc, làm sao có thể nhận diện ra những vị đó? | Xem: 387
205. Thế giới ta bà có giới hạn phân biệt. Thế giới cực lạc cũng như vậy hay sao? | Xem: 460
206. Làm sao mạng sống của nhân dân ở thế giới cực lạc có thể tồn tại vô hạn? | Xem: 501
207. Tôi mỗi ngày tụng tâm kinh, chú đại bi,và niệm danh hiệu phật. như vậy có được vãng sanh không? | Xem: 351
208. Niệm phật cầu che chở cho vợ con, như thế có chướng ngại cho việc phổ độ chúng sanh không? | Xem: 292
209. Có phải cõi tịnh độ còn có nghiệp lực, còn bất tịnh, và sẽ có một ngày bị hủy diệt? | Xem: 301
210. Trước lúc phật thích ca mâu ni chưa xuất thế, có phải là chúng sanh không thể vãng sanh? | Xem: 406
211. Văn tịnh độ nói: “chín phẩm sen vàng là cha mẹ” là ý gi? | Xem: 713
212. Có phải phật và thần lúc nào cũng ngự tại tượng trong chùa miếu? | Xem: 317
213. Lạy phật, lạy thần. trong những việc này công đức nào là lớn nhất? | Xem: 292
214. Mỗi ngày đều niệm trăm biến chú đại bi, chú vãng sanh. như vậy mạng chung có được vãng sanh không? | Xem: 295
215. Mỗi ngày hai thời tụng niệm sáng tối đều niệm phật. như vậy có được vãng sanh không? | Xem: 907
216. Người không quy y phật, không phạm mười điều ác, lâm chung có được vãng sanh không? | Xem: 560
217. Tụng kinh xong đi ngủ, trong mộng thấy ánh sáng màu xanh xuất hiện trước mắt. đây là duyên cớ gì? | Xem: 295
218. Niệm phật có kết quả không? | Xem: 348
219. Niệm phật tâm cứ loạn động không ngừng. trạng thái tâm như vậy là nguyên nhân gì? | Xem: 306
220. Tôi không có thời gian cúng tế sinh nhật của ngọc hoàng đại đế. có phải là mang lỗi bất kính không? | Xem: 311
221. Người vãng sanh tây phương thấy điều gì để làm chứng? | Xem: 309
222. Thế giới chúng ta không có nhạc trời và không có mưa hoa, vậy so với tây phương có gì khác nhau? | Xem: 280
223. Người chưa được nhất tâm có thể vãng sanh không? | Xem: 316
224. Vãng sanh sẽ được bổ nhiệm quả vị phật, quả vị phật ở tây phương hay là tại một cõi khác? | Xem: 336
225. Người tây phương niệm phật cầu sanh về nơi nào? | Xem: 534
226. Nghe người ta nói tu tịnh độ chẳng qua là trồng thiện căn mà thôi, đúng không? | Xem: 299
227. Tịnh độ là dành cho người hạ căn. còn nếu là người học thức thì sẽ nghiên cứu kinh điển. | Xem: 258
228. Nếu như gặp phải tai họa hay bị trọng bệnh, tâm thần tán loạn thì phải làm sao mới được vãng sanh? | Xem: 322
229. Trên đỉnh đầu của quán thế âm có hóa phật và đại thế chí có bình ngọc là có ý nghĩa gì? | Xem: 451
230. Có phải là thời gian phật thích ca và a di đà đang tu hành thì chưa có pháp tu tịnh độ? | Xem: 305
231. Tại sao đức thế tôn không khuyên cha mẹ tu pháp môn này để báo hiếu? | Xem: 380
232. Niệm phật có thể tiêu tội nghiệp. vậy tại sao còn nên niệm thần chú? | Xem: 369
233. Tâm này là phật, tâm này làm phật, vậy tại sao còn phải niệm phật nữa? | Xem: 387
234. Người tham tài tham danh lúc lâm chung có được vãng sanh không? | Xem: 370
235. Nói thế giới cực lạc tồn tại đến nay mới được mười ngày hay sao? | Xem: 318
236. Hiện tôi muốn quy y tam bảo, nhưng sợ phạm vào lời thề quá khứ. không biết có bị báo ứng hay không? | Xem: 308
237. Đến tây phương vì mục đích hưởng thụ khoái lạc, như thế thì nghiệp cũ có phát sanh hay không? | Xem: 288
238. Người không trồng chủng tử ác, sau này đến lúc lâm chung, phật a di đà có từ bi tiếp dẫn họ hay không? | Xem: 313
239. Người cõi cực lạc nhất định còn có tứ đại hòa hợp, làm sao mà hưởng thọ vô lượng? | Xem: 372
240. Sanh về thế giới cực lạc, có phải hoa sen vừa nở là người đã lớn rồi không? | Xem: 407
241. Nhất tâm niệm danh hiệu phật a di đà và không phát nguyện, có thể vãng sanh không? | Xem: 307
242. Nhà tôi có lập một đạo tràng niệm phật, không tụng các kinh điển khác, như vậy được không? | Xem: 313
243. Niệm danh hiệu thích ca mâu ni phật có được vãng sanh không? | Xem: 339
244. Thân thể đau đớn, chỉ nhớ phật. vậy có thể vãng sanh không? | Xem: 316
245. Quan điểm thấy phật của tịnh độ là có sự mâu thuẫn đúng không? | Xem: 297
246. Đọc tụng kinh điển có nên hồi hướng không? | Xem: 276
247. Sau khi học phật bị người đời chê cười, vừa nghe là mất tự chủ. xin thầy chỉ dạy. | Xem: 306
248. Niệm phật là để thấy phật, điều này có mâu thuẫn với ý nghĩa kinh kim cang? | Xem: 274
249. Niệm phật là phải buông xả vạn duyên, vậy có buông xả nguyện lực trong tâm không? | Xem: 290
250. Đến lúc lâm chung trong tâm mơ hồ. vậy có thể được vãng sanh không? | Xem: 362
251. Kinh a di đà nói đến sáu phương, vậy phương dưới là ở đâu? | Xem: 835
252. Có phải là niệm phật đều có hào quang hay không? | Xem: 329
253. Địa ngục trống không thì toàn bộ chúng sanh trong sáu đường đều vãng sanh hết có đúng không? | Xem: 268
254. Thích ca mâu ni phật trong lịch sử đều có ghi chép, tại sao danh hiệu a di đà phật mọi người không biết? | Xem: 312
255. Tại sao người sau khi chết niệm phật và tụng kinh thì có thể siêu độ và chuyển nghiệp vãng sanh? | Xem: 309
256. Vãng sanh cõi phật khác thì có được hóa sanh từ hoa sen không? | Xem: 347
257. Vô kiến đỉnh tướng và nhục kế là một hay là hai? | Xem: 253
258. Niệm phật và nghiên cứu giáo lý, đối với vấn đề cứu độ chúng sanh nên hiểu như thế nào mới đúng? | Xem: 302
259. Niệm một danh hiệu phật thì phải súc miệng ba ngày. rốt cuộc pháp môn nào là cứu cánh? | Xem: 309
260. Thế nào gọi là truy đính niệm phật? | Xem: 339
261. Tâm nhiễm và tâm thanh tịnh cùng huân tập. vậy cuối cùng tâm nào thắng và tâm nào bại? | Xem: 289
262. Mười phương đều có tam thiên đại thiên thế giới. vậy tây phương có tam thiên đại thiên thế giới không? | Xem: 312
263. Giữa đường tu cố ý phạm năm giới và mười giới, vậy có thể vãng sanh không? | Xem: 406
264. Sau khi tụng kinh a di đà có nên niệm thần chú không? niệm chú có được linh nghiệm gì không? | Xem: 306
265. Phật thích ca mâu ni hiện đang ở thế giới nào? | Xem: 310
266. Niệm phật có nhất định phải đọc văn hồi hướng không? | Xem: 422
267. Thế nào là ý nghĩa quyền giáo và thật giáo? kinh a di đà là quyền giáo hay là thật giáo? | Xem: 441
268. Nếu như muốn siêu độ cha mẹ thì nên dùng phương pháp nào? | Xem: 275
269. Niệm phật và trì chú đại bi, xin hỏi thực hành như vậy có được không? | Xem: 472
270. Tại sao hiện tại phật không hiện ở trên hư không khiến người niệm phật vãng sanh? | Xem: 347
271. Thế giới tây phương cực lạc có bình đẳng không? | Xem: 307
272. Nguyên nhân nào có rất nhiều người tinh tấn chuyên tu tịnh nghiệp, lâm chung không được vãng sanh? | Xem: 269
273. Niệm phật như thế nào mới có thể không còn khởi vọng niệm? | Xem: 323
274. Niệm danh hiệu bồ-tát địa tạng, nguyện cho cha mẹ quá vãng được siêu thăng. như vậy có được không? | Xem: 279
275. Pháp sư phàm phu nguyện đời đời kiếp kiếp hoằng pháp lợi sanh, không nguyện vãng sanh có sai lạc không? | Xem: 275
276. Phật a di đà là vua trong các phật, là vua trong các chú, cách nói như vậy xuất phát từ kinh điển nào? | Xem: 304
277. Giáp và ất là hai người đồng tu. giáp phát nguyện rằng..., nguyện vọng của ai là xứng đáng nhất? | Xem: 365
278. Niệm danh hiệu dược sư phật để cầu sống lâu như vậy có được toại nguyện không? | Xem: 457
279. Phàm phu làm sao mà tiêu trừ tội chướng? | Xem: 272
280. Niệm phật hoặc tụng chú tiêu bao nhiêu nghiệp? | Xem: 318
281. Sau một thời gian tu học có cảm giác rằng nghiệp chướng nhiều hơn. không biết nguyên nhân từ đâu? | Xem: 299
282. Thời gian chỉ tịnh chỉ muốn trong tâm không khởi một niệm, vậy nên áp dụng phương pháp nào? | Xem: 411
283. Trước phật thích ca có vị phật nào thuyết về tịnh độ không? chúng sanh thời đó có được vãng sanh không? | Xem: 279
284. Sau khi vãng sanh tây phương lại nghe phật a di đà thuyết pháp, không biết có tương tự với hiện tại không? | Xem: 344
285. Niệm phật là hình thức, vãng sanh chỉ là giả thiết. vậy làm sao giải thích cho họ hiểu? | Xem: 285
286. Niệm phật vãng sanh đến thế giới tây phương mới tu hành thành phật hay sao? | Xem: 304
287. Thế giới cực lạc có đồng nhất ngôn ngữ hay không? nếu như không thì làm sao có sự liên hệ? | Xem: 309
288. Chư phật và bồ-tát thường cất bước trên hoa sen, nói tóm lại hoa sen có điểm gì kỳ diệu? | Xem: 389
289. Nếu gặp phải tai họa, không có sự chuẩn bị niệm phật, như vậy có được vãng sanh không? | Xem: 291
290. Đến thế giới cực lạc thấy vật báu. có giống như chúng ta nhìn thấy những đồ vật tại ta bà này không? | Xem: 301
291. Ở thế giới cực lạc, trước khi hoa nở thì có được tự do trong bào thai hoa sen không? | Xem: 355
292. Chỉ niệm danh hiệu quán thế âm, lâm chung có được quán thế âm bồ-tát đến tiếp dẫn không? | Xem: 337
293. Người tu tịnh độ tông và các tông phái khác thờ tượng phật có giống nhau không? | Xem: 333
294. Nếu như khởi niệm ác liên tục thì vĩnh viễn luân hồi trong ba đường ác hay sao? | Xem: 288
295. Phật dạy ta bà là khổ, tây phương là lạc, tại sao chúng sanh giữ lấy cái khổ mà bỏ cái lạc? | Xem: 380
296. Đức phật thích ca mâu ni bằng cách nào mà biết được có thế giới tây phương cực lạc? | Xem: 303
297. Trong mộng gặp ma tôi niệm phật. tôi liền tỉnh lại. xin hỏi đây là cảnh giới nào? | Xem: 279
298. A di đà cứu tử không cứu sanh, như thế thì khỏi cần vội vàng cầu tử để gặp phật a di đà? | Xem: 315
299. Đến lúc lâm chung quán tưởng tượng phật có được không? | Xem: 436
300. Thường ngày rất bận không thể tiếp tục tụng niệm thì có thể được vãng sanh không? | Xem: 317
301. Khi tuổi trẻ niệm phật, có trường hợp tuổi trẻ được vãng sanh không? | Xem: 313
302. Chỉ niệm phật mà không làm việc công đức có được vãng sanh không? | Xem: 346
303. Tâm sân hận đến chết không thể quên. hạng người như thế niệm phật có được vãng sanh không? | Xem: 309
304. Khi lâm chung, ma hóa thành phật a di đà tiếp dẫn thì làm sao biết được? | Xem: 313
305. Pháp hoa tông, chuyên trì niệm “nam mô diệu pháp liên hoa kinh”. kết quả sau cùng về đâu? | Xem: 585
306. Tạo tội nặng, chỉ cần niệm mười lần danh hiệu phật lúc lâm chung sẽ được vãng sanh có đúng không? | Xem: 330
307. Có phải rằng nhất niệm vô sanh chính là niết-bàn không? | Xem: 428
308. Nếu bảo rằng tịnh độ thuộc cả hai hệ giáo lý đại thừa và tiểu thừa, vậy thì xin thầy giảng cụ thể hơn. | Xem: 388
309. Trong mộng thường nói với người khác rằng thế giới này qúa xấu ác. xin hỏi đây là cảnh giới nào? | Xem: 845
310. Trong lúc tịnh tọa thường niệm thầm danh hiệu phật, có gì chướng ngại không? | Xem: 288
311. Tụng kinh và niệm phật có cần ghi nhớ số lượng không? | Xem: 352
312. Sau mỗi lần tham thiền có phải hồi hướng sanh tịnh độ không? | Xem: 286
313. Tuổi thọ của phật a di đà là vô lượng vô biên, vậy thì trước mười kiếp có thế giới cực lạc không? | Xem: 314
314. Tôi là quân nhân khó có giây phút bình yên, làm sao niệm phật nhất tâm? | Xem: 296
315. Mỗi ngày chỉ niệm phật được một vạn hai ngàn. không biết như vậy về sau có thành tựu không? | Xem: 621
316. Sang năm tôi 59 tuổi, vận khí không tốt, xin hỏi niệm phật có khả năng tiêu trừ vận xấu đó không? | Xem: 405
317. Lúc lâm chung không có người trợ niệm. vậy còn phương pháp nào tốt hơn không? | Xem: 552
318. Người có đủ tín tâm và nguyện lực thì được vãng sanh hay không? | Xem: 289
319. Tại sao chư bồ-tát trở về giáo hóa chúng sanh ở thế giới chúng ta càng ngày càng ít? | Xem: 413
320. Chúng ta tu tịnh độ cần gì phải sanh về tịnh độ nữa? | Xem: 319
321. Ở cõi tây phương cũng có ngày đêm hay sao? | Xem: 294
322. Người niệm phật dùng phương pháp nào để biết quá khứ và vị lai? | Xem: 288
323. Tụng kinh gì để hồi hướng siêu độ cho hương linh cha mẹ được vãng sanh hay không? | Xem: 355
324. Hồi hướng có tác dụng gì không? | Xem: 345
325. Người vợ vừa sanh vài ngày cô ấy có thể tham gia trợ niệm hay không? | Xem: 265
326. Phụ thân của phật a di đà là người như thế nào? | Xem: 313
327. Người bình thường niệm phật chỉ 7 ngày như thế đến lúc lâm chung có được vãng sanh không? | Xem: 350
328. Trên thế gian niệm phật là việc quan trọng nhất. làm sao kiến giải lời nói đó? | Xem: 306
329. Chỉ niệm a di đà phật. như thế đối với các phật khác có thiếu đi sự cung kính không? | Xem: 321
330. Thế giới tây phương cực lạc có phải ở trong phạm vi quả địa cầu của chúng ta không? | Xem: 315
331. Nhất tâm trên thực tế không phải là chuyện dễ thì làm sao vãng sanh cực lạc? | Xem: 445
332. Người học phật cần phải rõ sự lý. đối với pháp môn niệm phật thế nào gọi là sự, thế nào gọi là lý? | Xem: 310
333. Không thể lấy chút ít thiện căn phước đức làm nhân duyên và mười niệm vãng sanh như thế nào? | Xem: 397
334. Nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ-tát có phải là tổng xưng vô lượng, vô biên bồ-tát ở trong hư không? | Xem: 380
335. Tại sao lúc phật thích ca mâu ni còn tại thế không có người dân cực lạc đến cúng dường? | Xem: 441
336. Phật có vạn đức vạn năng sao không đem tam giới lục đạo chúng sanh biến thành tịnh độ? | Xem: 295
337. Tại sao đến thời kỳ mạt pháp mới phát triển pháp môn tịnh độ? | Xem: 315
338. Tôi rất thích niệm phật và đọc tụng kinh điến thấy phiền toái. tâm như vậy có đúng không? | Xem: 298
339. Kinh a di đà nói người vãng sanh đều là “a-bệ-bạt-trí”. từ này có nghĩa là gì? | Xem: 688
340. Niệm phật không hồi hướng có thể tiêu diệt được tội nghiệp không? | Xem: 418
341. Niệm quán thế âm với niệm a di đà có hiệu quả giống nhau không? | Xem: 298
342. Người niệm phật ăn tam tịnh nhục. nếu như phạm giới sát thì còn có thể vãng sanh tây phương không? | Xem: 511
343. Không thay đổi nghề giết hại, lâm chung có được vãng sanh hay không? | Xem: 316
344. Nếu như chỉ hành thiện mà không niệm phật thì có thể được vãng sanh hay không? | Xem: 314
345. Nghe nói niệm đủ ba mươi vạn biến chú vãng sanh thì có thể vãng sanh, đúng không? | Xem: 286
346. Nhiều thiền sư cũng nỗ lực tán thán tịnh độ. đây không phải nói tịnh độ là vua của các pháp môn hay sao? | Xem: 494
347. Nơi bàn thờ phật trong nhà có treo các tượng thần linh. như vậy có thích hợp không? | Xem: 328
348. Khai tịnh là gì? cảnh giới khai tịnh là như thế nào? | Xem: 578
349. Bạch hào tám hướng từ phía phải chuyển tròn nghĩa là sao? | Xem: 572
350. Chỉ tịnh niệm phật nên phải làm điều gì? | Xem: 443
351. Âm thanh trong lúc niệm phật giống như tiếng chuông. đó là cảnh giới gì? | Xem: 411
352. Có nên thỉnh một vị đại đức tu niệm đã đạt nhất tâm bất loạn đến làm chủ trì khoá niệm phật thất không? | Xem: 317
353. Người biết đến thời giờ vãng sanh thì đã đạt được nhất tâm bất loạn hay chưa? | Xem: 275
354. Niệm phật tam muội có được nhất tâm bất loạn không? | Xem: 392
355. Ngày nay người niệm phật, nếu như tín nguyện kiên cố thì có thể gọi là tham cứu không? | Xem: 307
356. Người bệnh không nguyện nghe niệm danh hiệu phật, có thể ép buộc không? | Xem: 325
357. Làm sao mà trợ niệm khiến cho bệnh nhân được lợi ích? | Xem: 815
358. Tịnh tọa cảm giác có một luồng khí ấm từ cột sống chạy ngược lên thì nên đối phó như thế nào? | Xem: 308
359. Niệm phật dùng phương pháp nào mới hay? | Xem: 587
360. Có phải thế giới tây phương cực lạc ở tại trong tâm không? | Xem: 334
361. Ngài ấn quang vãng sanh, trên tấm thảm ngài thường lễ bái còn lưu lại hình bóng hình có ý nghĩa gì? | Xem: 671
362. Tu như thế nào mới đạt được cảnh giới niệm phật tam muội? | Xem: 529
363. Có người niệm phật thấy nhiều đoan tướng có phải đạo không? | Xem: 566
364. Vô niệm mà niệm, niệm mà vô niệm, đạt đến cảnh giới này còn nguyện vãng sanh không? | Xem: 612
365. Tâm vọng tưởng do thân hay do căn tánh của họ? | Xem: 617
366. Lúc tịnh niệm là do thức thứ sáu niệm hay là thức thứ tám? | Xem: 576
367. Chỉ cần niệm thanh tịnh, tuy không niệm phật, thì tâm này cũng là phật rồi phải không? | Xem: 417
368. Lúc bệnh nằm trên giường có thể cầm tràng hạt mà niệm không? | Xem: 552
369. Nhân khi lâm chung, con cháu sầu bi, cảm động rơi nước mắt, vậy có chướng ngại vãng sanh không? | Xem: 391
370. Trình độ tu hành như thế nào mới không có thân trung ấm? | Xem: 603
371. Niệm phật chưa được nhất tâm bất loạn vì các hương linh mà tụng niệm thì họ có được vãng sanh không? | Xem: 316
372. Thiền và tịnh là một hay là hai? | Xem: 346
373. Người già niệm phật thì được mấy người có thể hiểu rõ yếu chỉ duy tâm thì sao? | Xem: 297
374. Người theo ngoại đạo, cũng niệm phật có nguyện vọng vãng sanh, phật có tiếp dẫn không? | Xem: 473
375. Thực sự có một thế giới cực lạc không? | Xem: 285
376. Niệm phật là niệm phật tâm của mình, hay là niệm phật bên ngoài? | Xem: 316
377. Tại sao trong sách đều nói không thể thực hành thiền - tịnh song tu? | Xem: 412
378. Đang lúc trong mộng niệm phật thì bị thức giấc, đây là hiện tượng gì? | Xem: 530
379. Lúc niệm phật thường nhớ lại chuyện về trước, hiện tượng này là thế nào? | Xem: 556
380. Phật a di đà đã thành phật mười kiếp, không biết là loại kiếp nào? | Xem: 334
381. Khi sanh về cực lạc hưởng thọ an lạc, làm sao có thể tinh tấn mà không còn thối chuyển? | Xem: 308
382. Nhớ nghĩ và niệm là hai cách hay là một cách? | Xem: 383
383. Sự khác nhau giữa 10 niệm và 7 ngày niệm phật nhất tâm bất loạn của pháp niệm phật như thế nào? | Xem: 462
384. Tại sao vẫn có nhiều người niệm phật mà không được vãng sanh? | Xem: 309
385. Chỉ muốn chuyên tâm niệm phật, như vậy có được không? | Xem: 570
386. Niệm thầm trong tâm, như thế công đức có bằng niệm phật ra tiếng không? | Xem: 561
387. Thường nghe nói người niệm phật bị ma ám. vậy lẽ nào phật không gia trì? | Xem: 497
388. Chỉ quán tượng và mặc niệm, có thể thành tựu không? | Xem: 668
389. Niệm phật to tiếng tốt hay niệm nhỏ tiếng tốt? | Xem: 674
390. Không ghi nhớ niệm phật được nhiều ít. vậy dùng phương pháp nào có thể xác định được? | Xem: 577
391. Trong lúc niệm phật, có phải rằng nếu còn khoảng trống giữa mỗi niệm là chưa được tương tục? | Xem: 427
392. Tại sao a di dà phật đã độ chúng sanh mười kiếp rồi mà chúng sanh càng ngày càng nhiều? | Xem: 281
393. Thế giới cực lạc cách xa thế giới chúng ta, tại sao nói chỉ trong thời gian vẫy tay là đến liên trì? | Xem: 460
394. Tụng phổ môn, a di đà mỗi ngàỵ. tu như vậy có phù hợp không? | Xem: 390
395. Lạy phật như thế nào mới thể nghiệm được vấn đề tiêu trừ tội chướng? | Xem: 302
396. Nếu như niệm đến tiêu trừ tội quá khứ, không tạo tội mới, thế là không còn tội nghiệp trước đây? | Xem: 412
397. Đức phật đã nhức đầu ba ngày. vậy niệm phật làm sao mà diệt tội? | Xem: 333
398. Người mất có nhận được công đức không? | Xem: 276
399. Người có tín ngưỡng tịnh độ tông có cần nghiên cứu kinh điển của các tông khác không? | Xem: 319
400. Có phải thế tự tại vương phật thọ ký cho phật a di đà? | Xem: 295
401. Quán thế âm, thế chí tượng trưng cho đức từ bi và trí tuệ của phật a di đà. như vậy có đúng không? | Xem: 310
402. Trẻ con không hiểu phật pháp, dạy niệm có được lợi ích gì không? | Xem: 408
403. Tại sao tôi niệm phật và quán âm bồ tát lại rơi nước mắt? | Xem: 314
404. Khi chúng sanh gặp nạn, ta vì họ mà niệm chú vãng sanh, vậy họ có được vãng sanh không? | Xem: 269
405. Chỉ biết niệm phật cho bản thân mà không độ chúng sanh, lâm chung có được vãng sanh không? | Xem: 352
406. Nếu thói hư tật xấu không bỏ được thì có thể vãng sanh không? | Xem: 302
407. Đới nghiệp vãng sanh. như vậy vẫn có người còn tập khí ác, tại sao nói không có người ác ở cực lạc? | Xem: 486
408. Cõi cực lạc có điều gì đặc biệt hơn các cõi phật khác? | Xem: 484
409. Tại sao ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày vía của phật a di đà? | Xem: 432
410. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải phải lý giải như thế nào? | Xem: 330
411. Giảng kinh và thuyết pháp, làm các việc công đức, đều không thể vãng sanh tây phương có đúng không? | Xem: 314
412. Người đã vãng sanh tây phương có còn nhớ đến bà con quyến thuộc không? | Xem: 345
413. Nếu như người tu trì bị bom đạn chết thì có bị chướng ngại vãng sanh không? | Xem: 318
414. Người nữ trong khoảng thời gian một tháng sanh sản, có thể niệm phật được không? | Xem: 537
415. Niệm phật mỗi ngày nhưng vọng niệm rất nhiều, vậy nên áp dụng phương pháp nào hay nhất? | Xem: 503
416. Tham thiền mới có thể hốt nhiên khai ngộ. vậy người tu tịnh độ đến lúc nào mới khai ngộ? | Xem: 551
417. Niệm phật thầm công đức có bằng công đức như sự lễ bái? | Xem: 469
418. Niệm phật trong mộng rõ ràng minh bạch. hiện tượng trong mộng như vậy có tốt không? | Xem: 535
419. Có phải bồ-tát phổ hiền sau khi nghe pháp môn tịnh độ thì phát mười đại nguyện hồi quy về cực lạc? | Xem: 531
420. Sanh về tây phương, hóa sanh trên hoa sen cũng còn phải niệm tam bảo nữa sao? | Xem: 306
421. Trong lúc quan hệ vợ chồng, tâm phát khởi niệm phật thì nên quán tưởng thế nào? | Xem: 566
422. Lúc tụng niệm thường bị con cháu làm ồn, trong lòng nổi lửa vô minh. phải đối trị làm sao? | Xem: 444
423. Niệm phật ít và tán tâm có thành tựu không? | Xem: 499
424. Sau khi niệm phật và trì chú có chướng ngại không? | Xem: 125
425. Không đoạn trừ dâm dục, có thể được vãng sanh không? | Xem: 554
426. Tôi vừa làm việc vừa niệm thầm để bổ sung. sau này vãng sanh có chướng ngại không? | Xem: 299
427. Niệm phật hằng ngày rồi tiếp niệm quán âm thế chí như thế có hợp với pháp tu tịnh độ không? | Xem: 315
428. Thường nghe nói người được vãng sanh luôn biết trước ngày giờ qua đời, xin được giải thích. | Xem: 268
429. Làm sao để xác nhận đoan tướng hiện ra trong giấc mộng? | Xem: 355
430. Chưa đến lúc lâm chung làm sao mà vãng sanh? | Xem: 329
431. Niệm phật có cần theo âm điệu không? | Xem: 332
432. Người chủ khóa niệm phật thất có nhất định phải là người xuất gia không? | Xem: 460
433. Từ đâu để đi đến được thế giới tây phương cực lạc? | Xem: 438
434. Nam mô a di đà phật có nghĩa là gì? | Xem: 577
435. Không ăn chay thường xuyên, có thể thờ phật trong nhà được không? | Xem: 555
436. Vì sao đức phật a di đà trụ tại thế giới cực lạc lâu dài mà không nhập niết-bàn? | Xem: 576
437. Tập khí thế tục chưa từ bỏ hết, có thể niệm phật được không? | Xem: 490
438. Người không ăn chay mà niệm phật có thể được vãng sanh không? | Xem: 520
439. Phụ nữ tới tháng ô uế không nên niệm phật. có đúng vậy không? | Xem: 659
440. Bị đắm nhiễm dục trần. vậy người này đến lúc lâm chung có gặp chướng ngại không? | Xem: 541
441. Phương pháp niệm phật có mấy cách? | Xem: 484
442. Chẳng lẽ niệm phật không thể tiêu tai giải nạn như niệm quán thế âm? | Xem: 596
443. Tại sao đức phật không dạy ngài châu-lợi-bàn-đà-già niệm phật? | Xem: 655
444. Ngoài việc niệm phật thường ngày thì còn có phương pháp nào tốt đề phòng bệnh ma không? | Xem: 568
445. Người chưa hiểu về đạo lý niệm phật, vậy có thể vãng sanh không? | Xem: 515
446. Niệm chú vãng sanh và niệm phật a di đà có khác biệt gì về công dụng không? | Xem: 558
447. Trạng thái bất loạn khi xem tiểu thuyết và niệm phật nhất tâm bất loạn có gì khác nhau? | Xem: 452
448. Niệm phật tâm tưởng khó tập trung, có phương pháp nào tốt để đối trị không? | Xem: 648
449. Không ăn chay mà niệm phật, đến lúc lâm chung có thể được vãng sanh không? | Xem: 569
450. Chết vì quá đau đớn, không thể niệm phật, có thể được vãng sanh không? | Xem: 604
451. Bị xe đụng chết, không thể niệm phật, có thể được vãng sanh không? | Xem: 559
452. Tại sao có sự khác nhau về thọ mạng của các đức phật? | Xem: 300
453. Mang nghiệp vãng sanh được không? | Xem: 323
454. Có người nói, người nữ tội chướng nặng nề khó được vãng sanh? | Xem: 294
455. Thế giới ta bà và cực lạc đều là tầng thứ mười ba trong thế giới hoa tạng. điều này có ý nghĩa là gì? | Xem: 413
456. Hạ phẩm hạ sanh không thể nghe phật pháp, so với hàng phàm phu có gì khác biệt? | Xem: 300
457. Vãng sanh thế giới tây phương là sau khi chết hay sao? | Xem: 290
458. Tại sao trong kinh nói thế giới cực lạc cũng có trời và người? | Xem: 483
459. Niệm phật vãng sanh có phải từ bỏ vấn đề ăn thịt không? | Xem: 322
460. Vãng sanh về cõi phật khác có thoát luân hồi không? đã chứng phật quả chưa? | Xem: 306
461. Thế nào gọi là sự nhất tâm và lý nhất tâm? | Xem: 393
462. Quán tượng niệm phật có nhất định cần phải có tượng a di đà không? | Xem: 335
463. Lúc lâm chung niệm phật cầu mong phật a di đà đến tiếp dẫn, đây có phải là vọng niệm hay không? | Xem: 387
464. Phật a di đà đến tiếp dẫn, có phải vẫn giữ tâm bất động và chỉ tiếp tục niệm phật? | Xem: 297
465. Sau khi xuất sanh từ hoa sen có được hưởng thọ nước tám công đức hay không? | Xem: 381
466. Vãng sanh tây phương có nhất định phải trải qua hóa sanh từ hoa sen hay sao? | Xem: 295
467. Hình thể hóa sanh trong hoa sen tại thế giới cực lạc có bị sanh diệt hay không? | Xem: 356
468. Niệm phật và xướng phật có gì khác biệt? | Xem: 440
469. Vãng sanh tịnh độ đều phải trở lại thế giới ta bà này độ sanh hay sao? | Xem: 432
470. Niệm nhiều danh hiệu phật là tốt, hay niệm ít lại và cầu được chuyên nhất là tốt? | Xem: 311
471. Làm thế nào để thực hiện việc niệm phật và làm việc không bị mâu thuẫn? | Xem: 357
472. Đại sư hoằng nhất khuyên người thành thật niệm phật, nghĩa đó như thế nào? | Xem: 300
473. Vãng sanh tịnh độ đều có thần thông, vậy có thể nhìn thấy bà con thân tộc của mình hay không? | Xem: 349
474. Làm sao để mau đoạn trừ hết nghiệp lực và sớm được vãng sanh tịnh độ? | Xem: 316
475. Mọi người đều niệm phật vãng sanh, một mình phật a di đà bận như thế làm sao đến kịp thời để tiếp dẫn? | Xem: 292
476. Lúc niệm phật có thể quán tưởng tượng phật không? | Xem: 322
477. Có nên quán tưởng tượng phật khác sâu vào tâm thức có được không? | Xem: 414
478. Tượng phật dùng để quán tưởng thì càng lớn càng tốt phải không? | Xem: 297
479. Thế nào gọi là tây phương tứ độ? | Xem: 326
480. Sơ phát tâm lập tức đồng chánh giác”. điều này cần lý giải như thế nào? | Xem: 695
481. Thế nào là truy đính? thế nào là tùy tức? thế nào là tịnh thính? | Xem: 419
482. Sau khi kết hôn lại dạy vợ con niệm phật. xin hỏi, có phải cư sĩ đó đã có thiện căn từ kiếp trước hay không? | Xem: 354
483. Xin hỏi trường hợp này cư sĩ đó có được vãng sanh không? | Xem: 418
484. Tại sao cư sĩ chung thế hiền niệm gần ba ngàn câu danh hiệu phật mới vãng sanh? | Xem: 321
485. Chỉ chú trọng mười niệm vào buổi sáng và vào buổi tối có thể được vãng sanh không? | Xem: 293
486. Phật dạy về thế giới tây phương cực lạc có phải chỉ là phương tiện thiện xảo không? | Xem: 300
487. Đã quy y rồi vậy có cần phải quy y với một vị pháp sư khác không? | Xem: 538
488. Vào thời khóa sáng và tối, có thể dùng băng đĩa tán tụng thay người được không? | Xem: 267
489. Niệm phật với âm thanh lớn thì thấy phật lớn, niệm nhỏ thì thấy phật nhỏ, có đúng vậy không? | Xem: 352
490. Niệm phật niệm đến tâm vắng lặng một thể, ngay câu phật hiệu cũng không khởi, đó là cảnh giới gì? | Xem: 433
491. Nơi hẻo lánh, chỉ có tin phật mà không quy y thì tương lai vãng sanh có bị chướng ngại không? | Xem: 340
492. Ai trở về để chứng minh cho chúng ta biết thế giới tây phương chân thật đang tồn tại? | Xem: 528
493. Sắp qua đời tinh thần lại hoảng hốt và không có người trợ niệm, như vậy có thể vãng sanh không? | Xem: 521
494. Nếu như sau khi ra khỏi hoa sen thì nương vào ai nuôi dưỡng để trưởng thành? | Xem: 269
495. Tại sao người sanh về thế giới cực lạc đạo tâm không còn bị thối chuyển? | Xem: 860
496. Sao không niệm dược sư phật hạnh phúc hơn? | Xem: 398
497. Tại sao tướng lưỡi có thể che phủ khắp đại thiên thế giới? | Xem: 291
498. Mười sáu từ cương yếu của pháp môn niệm phật là gì? | Xem: 319
499. Khi trước tôi niệm phật thấy hòa thượng cầm dương liễu. tại sao bây giờ thì không thấy? | Xem: 317
500. Tôi có nên tụng kinh niết bàn đễ hết bịnh không? | Xem: 465
501. Trước khi khi ba vị tây phương tam thánh chưa thành phật thì tên họ, dòng tộc và sanh ra ở thời đại nào? | Xem: 273
502. Niệm phật niệm lục tự, niệm tứ tự hoặc nhanh hoặc chậm có gì khác biệt không? | Xem: 476
503. Tôi niệm phật 5000 câu, niệm quán âm 2000 câu. như vậy có đúng không? | Xem: 327
504. Ba bộ kinh của giáo lý tịnh độ là thuộc giai đoạn nào trong năm thời thuyết giáo? | Xem: 463
505. Lúc đi vệ sinh và tắm rửa đều có thể niệm phật. như vậy đối với phật có sự bất kính hay không? | Xem: 319
506. Trên đầu an đầu, lấy tâm giác tâm. đây có phải chỉ về cái hiện tượng tôi đang gặp? | Xem: 321
507. Lúc niệm phật, niệm tại hư không, niệm tại thân thể. không biết như thế là đúng hay sai? | Xem: 290
508. Cần phải dùng thời gian bao lâu tu hành để đến lúc lâm chung xuất hiện những đoan tướng đặc biệt? | Xem: 405
509. Niệm phật tinh tấn một đời, lâm chung rồi có thể đới nghiệp vãng sanh không? | Xem: 354
510. Tại sao trong kinh không nhắc đến bồ-tát quán thế âm và bồ-tát đại thế chí trong kinh a di đà? | Xem: 270
511. Tương lai vãng sanh, sanh trong hoa sen có loại màu sắc như thế nào? | Xem: 269
512. Tại sao kinh a di đà nói đông phương trước trong bốn phương? | Xem: 399
513. Đối với cõi nước đó, nếu đã sanh, nếu hiện đang sanh, hay là sẽ sanh là ý gì? | Xem: 727
514. A di đà ở cõi tây phương thuộc loại thân nào trong ba thân của phật? | Xem: 382
515. Trong các tranh ảnh họa cảnh tây phương cực lạc có phật và bồ-tát, vậy căn cứ từ đâu mà họa ra? | Xem: 424
516. Người bị điếc đến lúc lâm chung, có người vì họ mà trợ niệm thì có hiệu quả tốt không? | Xem: 270
517. Khi đi bộ, làm việc cũng niệm phật, như vậy có công đức và có được sự cảm ứng phật lực không? | Xem: 389
518. Niệm phật thành tiếng và niệm thầm trong tâm có công đức giống hay là khác nhau? | Xem: 306
519. Kinh phật thuyết a di đà là do phật nào thuyết? | Xem: 332
520. Làm sao diệt được tham sân si? | Xem: 431
521. Mang theo chủng tử ác nghiệp khi vãng sanh. vậy tương lai có bị thọ báo hay không? | Xem: 404

TBD
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cố Giáo Sư Trương Đình Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồ U Trinh Ở Núi Tứ Minh
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Huệ Thiện
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phúc Trung
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Thuần Bạch
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Khẩu
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Đời Tống, Nguyên Chiếu
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hàm Thị
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Pháp Tạng Hiền Thủ
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Pomnyun Sunim Trí Quang
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thanh Lương Trừng Quán
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Trung Phong Minh Bổn
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm