Tác Giả

Tỳ Kheo Thích Minh Điền


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Lược Giải Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà thuộc Tiểu bản, là bản kinh được trì tụng hằng ngày của Tăng già cũng như Phật tử thuộc.... Xem Tiếp