Tác Giả

Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ


Ý Nghĩa Và Công Đức Đốt Đèn Cúng Phật,

Nói về đốt đèn cúng Phật, xưa giờ có một điển tích rất nổi tiếng đó là “Cô gái nghèo đốt đèn cúng Phật”. Vào thời Đức Phật còn tại thế, tập tục đốt.... Xem Tiếp