Tác Giả

Thích Tâm Mãn


Lược Ý Đốt Đèn Cúng Phật Trong Nghi Thức Nhiên Đăng Phật Giáo Bắc Truyền,

Đạo Phật với tinh thần nhập thế và tuỳ duyên hoá độ, theo căn cơ cũng như nhu cầu của chúng sanh mà mở bày ra các phương tiện hoằng pháp độ sanh. Pháp.... Xem Tiếp

Lược Ý Nghi Thức Tắm Phật Trong Pháp Hội Đản Sanh Phật Giáo Bắc Truyền,

Đức Thế Tôn giáng trần phổ thiên đồng khánh, nhạc trời vang dậy, chư thiên tán hoa cúng dường, đại địa sáu lần rung động, vườn Lâm Tỳ Ni, hoa Vô Ưu.... Xem Tiếp

Thầy Tôi Dạy Tôi Niệm Phật,

Tiếng chuông chùa vang lên, làm lay động khoảng không trời phố núi, giọt mưa cuối mùa thơm nhẹ lên mái tòng lâm, từng câu niệm Phật của các tiểu, kinh.... Xem Tiếp

Ý Niệm Công Đức Tắm Phật Trong Đại Lễ Phật Đản,

Lễ Tắm Phật như cam lộ tưới mát, công đức vô lượng khó có thể nghĩ bàn. Trong Kinh Dục Phật Công Đức có chép: "...Đức Phật còn dạy rằng, nhờ việc tắm.... Xem Tiếp