Tác Giả

Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay

Sự dị biệt giữa tôn giáo và khoa học được đánh dấu khởi đầu từ luận đề của Galilée và từ đó đã khiến.... Xem Tiếp

Vô Tận Trong Lòng Bàn Tay

Ông Trịnh Xuân Thuận, giáo sư Ðại học Virginia Hoa kỳ ngành Vật lý thiên thể (Astrophysique), cũng.... Xem Tiếp

Vũ Trụ Và Hoa Sen

Tôi là sản phẩm của ba nền văn hóa. Sinh ra là người Việt Nam, được giáo dục theo kiểu Pháp, và được.... Xem Tiếp