Tác Giả

Thượng Tọa Thích Trí Siêu


An Tâm,

Hàng năm khi những ngày đông ảm đạm giá rét trôi qua, bầu trời lại được sưởi ấm và trên những cành cây trụi lá đã nẩy lộc đơm hoa, lòng người theo.... Xem Tiếp

Bồ Tát Đạo,

Ða số chúng ta ngày nay hầu như không còn biết bố thí, cúng dường một cách trong sạch và lợi ích nữa! Bố thí là bố thí chứ có gì mà trong sạch với.... Xem Tiếp

Bố Thí,

Nếu ta là người học Phật lâu năm ta sẽ nhanh nhẹn trả lời rằng có 3 loại: 1) Tài thí: tức bố thí tiền. 2) Pháp thí: tức bố thí pháp. 3) Vô úy.... Xem Tiếp

Bố Thí Ba La Mật,

Về Bố thí (Dàna) thì chúng ta đã được trình bày trong các phần trước rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu chữ Ba La Mật (paramità). Paramità dịch âm là Ba.... Xem Tiếp

Bố Thí Và Sáu Ba La Mật,

Bố thí gồm có ba trình độ: hạ, trung, thượng. Nghĩa là sao? Khi mới bắt đầu bước chân vào Bồ Tát đạo, Bồ Tát tập bố thí trong sạch, nhưng chỉ bố thí.... Xem Tiếp

Ðạo Lý Luân Hồi,

Một hôm Phật ở tại Tinh xá Kỳ Hoàn nơi thành La Duyệt Kỳ. Trong lúc gần ngọ, Ngài cùng năm trăm vị Tỷ kheo, một ngàn vị Bồ tát và Ưu bàtắc, bưng.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Định Nghiệp Trong Phật Giáo

Ðức Phật thành Phật là do Ngài chiêm nghiệm hai mặt lưu chuyển và hoàn diệt của nguyên lý 12 Duyên.... Xem Tiếp

Oan Gia

Đề tài oan gia đã được thuyết giảng nhiều lần từ năm 2010 đến 2013. Tập sách này đúc kết lại các.... Xem Tiếp

Tâm Và Ta

Tâm và Ta của Thầy Thích Trí Siêu gồm hai phần. Phần đầu có 3 chương, phân tích học thuyết vô ngã,.... Xem Tiếp