Tác Giả

Thượng Tọa Thích Giải Hiền


Tôn Nghiêm Trong Sinh Tử,

Nhiều người có cảm nhận tiêu cực về cuộc sống, cho nó là vô vị, tội lỗi hay gánh nặng… đây là cái nhìn phiến diện về cuộc sống phát sinh từ trình độ.... Xem Tiếp

Trợ Niệm Là Gì,

Nếu gặp tường hợp người sắp chết lo sợ, đau đớn. nuối tiếc, bàng hoàng, không muốn chết, khủng hoảng với cái chết…thì phải làm sao? Lúc đó cần nói cho.... Xem Tiếp