Tác Giả

Đại Sư Viên Hư


Pháp Sư Trí Trung Và Sự Trì Tụng Kinh Địa Tạng,

Trí Trung người Cát Lâm Đông Bắc, năm dân quốc thứ 14 theo Ngài Giới Hư xuất gia, là cháu gọi tôi là sư thúc. Sau khi xuất gia, không có chỗ ở, tôi.... Xem Tiếp