Tác Giả

Thượng Tọa Thích Phổ Huân


Ba Điều Quan Trọng Cho Việc Vãng Sanh,

Con đường thành tựu của người tu pháp môn Tinh Độ là được vãng sanh về thế giới Cực Lạc A Di Đà. Phương tiện để được vãng sanh là công phu tu niệm chí.... Xem Tiếp

Báo Hiếu Cha Mẹ Bằng Bồ Đề Tâm,

Hiếu dưỡng cha mẹ thường tình ở thế gian là những món ngon vật lạ, là nhu cầu vật chất cấp dưỡng đủ đầy. Cung phụng hiếu dưỡng như vậy, người đời ai.... Xem Tiếp

Bốn Duyên Thù Thắng Giúp Người Học Phật Phát Tâm Bồ Đề,

Bồ Tát Thế Thân[1] bậc luận sư Thánh giả vừa là đại trí thức Phật học, vừa là hành giả đắc đạo; Ngài đã thuyết minh triển khai chánh pháp của Thế Tôn,.... Xem Tiếp

Bốn Pháp Y Cứ,

Pháp Phật muôn màu muôn dạng, lý sự viên dung hiển bày; người học Phật cảm thấy may mắn hòa nhập vào biển pháp chân như, không bị gò bó trì trệ như.... Xem Tiếp

Chân Lý Cuộc Đời!,

Chân lý là một định nghĩa cho những gì không thay đổi, bất di bất dịch; chân lý cuộc đời là khổ, là vui, là buồn điều này ai cũng thấy, cũng chấp.... Xem Tiếp

Chân Thiện Hạnh Phúc,

Mỗi con người mỗi ý thức, mỗi ý thức mỗi một hành động, mỗi một hành động tạo nên hạnh phúc hay khổ đau. Hành tinh xanh thế giới này trong quỹ đạo.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Hương Thơm Niệm Phật

Đường về bến giác có muôn nẻo đường, pháp tu niệm Phật chỉ là một trong muôn nẻo. Nhưng theo lời dạy.... Xem Tiếp

Thức Biến Hiện

Một môn học bao gồm hết thảy vấn đề, từ vấn đề con người cho đến vạn vật; từ chủ thể nhận thức đến.... Xem Tiếp

Ý Thức Giải Thoát

Quyển sách nhỏ này là tập hợp từ những bài văn ngắn, được đăng trong tạp chí Pháp Bảo từ năm 1999.... Xem Tiếp