Tác Giả

Pháp Sư Thích Thế Liễu


Bạn Phải Hiểu Rằng Thế Giới Này Không Ai Tránh Khỏi Hai Điều,

Bạn phải hiểu rằng thế giới này không ai tránh khỏi hai điều: Bệnh khổ và tử vong. Nếu bạn là người có bệnh khổ thì tâm của bạn không nên đoái.... Xem Tiếp

Nhân Quả Tối Thắng Của Người Trợ Niệm,

Có nhân thì nhất định sẽ có quả. Chúng ta nếu hay phát tâm giúp đỡ người khác niệm Phật để cầu vãng sanh Tây phương, đến khi ta lâm chung, tự nhiên sẽ.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Hành Trang Cho Ngày Cuối

Sự đau buồn nhất ở trên thế gian này thật chẳng gì hơn cái chết. Đối với việc tử vong, chắc có lẽ.... Xem Tiếp

Những Vấn Đề Cần Biết Khi Lâm Chung

Trong suốt 49 năm hoằng pháp lợi sinh của Ðức Phật, từ bước đầu chuyển bánh xe pháp “Tứ diệu đế” tại.... Xem Tiếp