Tác Giả

Hòa Thượng Thích Thông Bửu


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Căn Bản Phật Pháp

Kho tàng Phật pháp là gia bảo vô giá. Đức Phật thuyết truyền ròng rã 49 năm. Giáo pháp nhiều như.... Xem Tiếp

Kinh Pháp Hoa Giảng Luận

Đề tên kinh Pháp Hoa, nếu tính theo số chữ để trì niệm thì có chín chữ: “Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp.... Xem Tiếp