Tác Giả

Pháp Sư Thích Hải Đào


Ai Còn Mẹ Xin Đừng Làm Mẹ Khóc,

Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, có người bà-la-môn kiếm sống bằng nghề xin ăn, cuộc sống gia đình hết sức túng thiếu, khốn khổ. Do đó, vợ ông cũng.... Xem Tiếp

Cá Voi Lớn,

Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, Đại A-la-hán Tôn giả Mục-kiền-liên thường dùng sức thần thông hiện đến các cõi địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, nhân gian.... Xem Tiếp

Đã Kết Hôn,

Lúc đức Thế Tôn ở thành Vương-xá, có hai nhà buôn bán lớn có quan hệ với nhau hết sức mật thiết. Họ đều cho rằng quan hệ giữa hai gia đình luôn.... Xem Tiếp

Đồng Tử Bảo Hải,

Lúc đức Như Lai ở thành Vương-xá, trong thành có một vị phú ông rất giàu có, tài sản tương đương với Đa văn thiên tử. Ông cùng vợ có một cuộc sống.... Xem Tiếp

Lão Già,

Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, có một lần đức Như Lai đang trên đường đến vườn Kỳ-đà bỗng gặp một ông già Bà-la-môn. Ông già này vừa thấy đức Như Lai,.... Xem Tiếp

Năm Trăm Mục Đồng,

Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, quốc vương Tát-ca cung thỉnh đức Thế Tôn cùng chúng tỳ-kheo tại vườn của thái tử Kì-đà cúng dường ba tháng. Quốc.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Những Câu Chuyện Cổ Phật Giáo Mang Tính Giáo Dục

Xưa nay trong dân gian thường tồn tại quan niệm: “Mọi việc tốt xấu của con người đều đã được một.... Xem Tiếp