Kinh Sách

ĐỀ MỤC

231. "Giữ thân đừng phẫn nộ,
Phòng thân khéo bảo vệ,
Từ bỏ thân làm ác,
Với thân làm hạnh lành."
Hòa Thượng Thích Minh Châu