Tác Giả

Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh


48 Đại Nguyện Của Phật A Di Đà,

Kinh Cổ Âm Vương nói: "Trong kiếp quá khứ, có cõi nước tên là Diệu Hỷ, vua tên Kiều Thi Ca. Ông nội là quốc vương Thanh Thái, cha là Chuyển Luân Vương.... Xem Tiếp

Bớt Duyên Chuyên Tâm Niệm Phật,

Thời gian qua, tôi từng tự nghĩ: “ Ta cùng thập phương chư Phật đồng một bản chơn giác tánh, đúc Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật há chẳng từng dạy rằng,.... Xem Tiếp

Căn Bản Của Sụ Tu Hành Là Giới Định Huệ,

Đầu xuân Bính Tuất, Sư Ông nhắc nhở đại chúng giữ vững đạo tâm, tinh tấn tu hành, để căn lành mỗi ngày một thêm lớn, đạo lực được tăng trưởng thì mới.... Xem Tiếp

Chỉ Rõ Công Phu Niệm Phật,

Trong những pháp môn Phật dạy, tôi cả đời chuyên tâm nơi pháp môn Trì danh niệm Phật. Pháp tu niệm Phật có nhiều, trì niệm danh hiệu Phật là một trong.... Xem Tiếp

Chư Ðại Bồ Tát khuyên người Niệm Phật và Nguyện Sanh,

Trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, lúc đức Bổn Sư hỏi về nguyên chứng nhập viên thông của thánh chúng, đức Ðại Thế Chí Bồ Tát bạch rằng: “Tôi nhớ lại.... Xem Tiếp

Cực Lạc Thế Giới,

Cực Lạc Thế Giới: Ðịnh Danh. Trong hội Kỳ Viên, đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: “Cõi đó vì sao gọi là Cực Lạc?” Rồi đức Bổn Sư.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Đường Về Cực Lạc

Thời gian qua, tôi từng tự nghĩ: Ta cùng thập phương chư Phật đồng một bản chơn giác tánh, Đức Bổn.... Xem Tiếp

Hồng Danh Sám Hối

Hồng Danh Sám Hối hay còn gọi là Hồng Danh Bửu Sám. Danh hiệu của Phật là danh hiệu tôn quý nhứt.... Xem Tiếp

Hương Sen Vạn Đức

Hòa Thượng thượng Trí hạ Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức, là một bậc Tòng Lâm Thạch Trụ, đã phiên dịch.... Xem Tiếp

Kinh A Di Đà

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»»