Tác Giả

Thích Tâm An


Ba Nghiệp Tương Ưng Công Phu Thành Tựu,

Công phu niệm Phật không phải một ngày, hai ngày mà có thể thành tựu. Làm sao cho nhanh chóng? Nếu ngày nay dụng công không tốt, thì ngày sau lại dụng.... Xem Tiếp

Bối Trần Hợp Giác Hướng Phật Đạo,

Chúng ta niệm Phật cứu cánh là niệm cái gì? Cái được gọi là “tâm tức Phật, Phật tức tâm”, tâm chúng ta niệm Phật A Di Ðà Phật, A Di Ðà Phật chính là.... Xem Tiếp

Chấp Trì Thánh Hiệu Có Thể Đạt Được Nhất Tâm Hay Không,

Có người hỏi: “Chấp trì Thánh hiệu có thể đạt được nhất tâm hay không? Niệm Phật có chắc chắn được vãng sinh hay không?”. Trong Kinh A Di Đà yếu giải.... Xem Tiếp

Chỉ Y Theo Niệm Phật Độ Sinh Tử,

Ấn Quang Ðại sư có nói: “Ðời mạt pháp chỉ có chấp trì danh, niệm A Di Ðà Phật mới có thể giải thoát. Tu hành các pháp môn khác khó mà được giải thoát”.... Xem Tiếp

Chuyển Tâm Phàm Phu Thành Tâm Phật,

Chư vị về đây đả thất, cần phải khéo dụng hoàn cảnh thanh tịnh mà tinh tấn dụng công niệm Phật, không nên như người thế tục quanh năm suốt tháng chỉ.... Xem Tiếp

Có Chí Thành Tức Có Thể Nhất Tâm,

Một câu Thánh hiệu chỉ cần bạn chấp trì không gián đoạn. Tán loạn mặc cho tán loạn, cái tột cùng là tự nhiên có thể đạt đến nhất tâm bất loạn. Nếu bạn.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Những Vấn Đề Cần Biết Khi Lâm Chung

Trong suốt 49 năm hoằng pháp lợi sinh của Ðức Phật, từ bước đầu chuyển bánh xe pháp “Tứ diệu đế” tại.... Xem Tiếp

Phật Giáo Là Gi?

Trong thời đại văn minh xã hội hiện nay, khi tiện nghi vật chất của con người ngày càng tiến bộ bao.... Xem Tiếp

Phật Học và Y Học

Phật học và Y học là một trong những loạt bài nói chuyện cùng các giáo sư và bác sĩ của bác sĩ.... Xem Tiếp