(Người đàn bà tuổi Dần 39 tuổi, ở tại phố Tân Thị, Quận Hộ Phẩm, Huyện Hiroshima)

Tôi có đứa con trai lớn năm nay học Trung Học năm thứ 2. Vào tháng 7 năm này bắt đầu sự việc mà cho đến bây giờ thật ra chẳng có chuyện gì liên hệ với bạn bè cả. Thế nhưng tại sao việc lại xảy ra như vậy? Con tôi có đủ tư cách đàng hoàng và nét dễ thương, ở trường bạn bè ai cũng mến, nhưng bây giờ luôn khua tay từ chối không chịu đi học một cách không có lý do.

Tháng 9 là học kỳ thứ 2 đã bắt đầu và chỉ đi học có 4, 5 ngày đầu và hầu như sau đó chẳng đi gì cả. Bởi vì đây là bổn phận đi học (nghĩa vụ giáo dục) không thể được như vậy. “Trường học chẳng có gì thích thú, nên không cần đi học“ con tôi nói vậy và nghỉ học cả tháng trời.

Vị Thầy đảm nhiệm theo đó mà lo lắng và Thầy ấy cũng bảo rằng: “xem thành tích (học bạ) thấy quá tốt, chẳng phải là đứa trẻ lười học“. Sau đó tiếp tục đi vào phòng bên cạnh để nói chuyện với Thầy giáo, đồng thời cũng có ý là phải cho con đi học trường đặc biệt và cũng có ý là phải đi đến cố vấn của nhi đồng để được giúp đỡ ý kiến và ngay lúc ấy bên cạnh nhà tôi có người nói cho nghe về Đức Địa Tạng không có đầu, nên đã cấp tốc dẫn con trai đến tham bái Đức Địa Tạng thì con trai cũng chẳng cự lại mà chịu đi theo. 

“Cho con của con bắt đầu từ tháng 8 trở đi, xin Ngài Địa Tạng giúp cho con của con trở lại bình thường“.

Tôi đã tha thiết cầu nguyện như vậy và đã dẫn con trai đến đây 3 lần như thế.

Vào ngày 9 tháng 10 con trai tự bảo rằng sẽ đi học. Rõ là không còn lo gì nữa.

Và cũng chẳng nghĩ gì cả, thế là con trai vẫn tiếp tục đi học.

Hằng ngày vào mỗi buổi sáng con trai vẫn đi học đều đặn. Sự lo lắng để khuyên lơn đứa con bây giờ không còn nữa, con trai trở lại như xưa và đã dễ thở. Để tạ lễ Đức Địa Tạng với cái chuyện như thế, nên trên vai như có cái gì đang đè nặng. Vì Ngài đã lắng nghe sự cầu nguyện về đứa con và Ngài đã nghe kịp thời, nên quả là điều phải nên cảm tạ Ngài. Vì sự lợi ích đã làm cho con cái trở nên tốt đẹp, nên con nguyện vẫn tiếp tục đi tham bái cầu nguyện.

Con chân thành cảm tạ Ngài Địa Tạng Bồ Tát.

Kính nguyện
Ngày 15 tháng 11 năm Chiêu Hòa
thứ 52 (1977)
Trích từ: Những Câu Truyện Linh Ứng Về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 1, Hòa Thượng Thích Như Điển Tải Về
2 Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 2, Hòa Thượng Thích Như Điển Tải Về
3 Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 3, Hòa Thượng Thích Như Điển Tải Về
4 Vãng Sanh Luận Giảng Ký Thiên Thân Bồ Tát, Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn Tải Về
5 Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp, Thích Giác Nguyên Tải Về
6 Tiểu Sử Và Công Hạnh Của Di Lặc Bồ Tát, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ Tải Về
7 Những câu chuyện nhân qủa, Cư Sĩ Đạo Quang Tải Về
8 Những Câu Chuyện Cổ Phật Giáo Mang Tính Giáo Dục, Cư Sĩ Đạo Quang Tải Về