Phật Học Vấn Đáp


Người mắc bệnh tâm thần liệu có thể học Phật và học pháp môn Tịnh Độ được không?
Người mắc bệnh tâm thần liệu có thể học Phật và học pháp môn Tịnh Độ được không ? Đệ tử mắc bệnh gần tám năm, bình thường thì cũng không có gì khác thường, nhưng chỉ cần niệm Phật, nhìn thấy tượng Phật, hoặc khi đọc Kinh, liền cảm thấy đặc biệt hôn trầm, có khi trong tâm lại niệm ra những từ ngữ không giống trong Kinh văn, hơn nữa thường xuyên sinh ra ác niệm bất kính đối với Phật, chính mình cũng cảm thấy rất sợ hãi. Hiện nay, con không dám tụng Kinh niệm Phật, rất khổ sở, nhưng lại không muốn bỏ, con phải nên làm thế nào ?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 465

8/13/2022 10:11:24 PM
Xem tình hình này thì biết nghiệp chướng rất nặng, nhưng bạn vẫn còn có duyên với Phật. Chúng ta từ trên quả mà xem nhân, từ trên nhân mà xem quả, bạn cứ từ từ suy nghĩ thì có thể nghĩ ra một chút đạo lý. Trên nhân, nhất định là ở trong cửa Phật bất luận là người xuất gia hay tại gia, không cung kính với Phật, không cung kính với Pháp, không cung kính với Tăng, cảm được quả báo như vậy thì nhất định phải tu pháp sám hối. Trường hợp mà tôi vừa nói đến, tìm bác sĩ tâm lý, tốt nhất dùng thôi miên mức độ sâu, để cho bạn biết trong đời quá khứ, nghiệp nhân mà bạn đã tạo, sau khi biết rồi thì bạn sẽ hiểu sám hối như thế nào. Nếu không sám hối, đời này được thân người là do trong đời quá khứ bạn vẫn còn làm một chút việc tốt; nhưng nếu trong đời này bạn không làm được việc tốt nào, đời sau sẽ đọa lạc. Hiện nay, dùng thuật thôi miên để điều trị rất phổ biến ở phương Tây. Ở Dallas chúng tôi có một đồng tu hiện đang ở Mỹ, nghe nói ông đã làm được mấy lần, ông rất hài lòng. Đây cũng là một ví dụ rất tốt. Ở Trung Quốc tôi không biết là có không? Có lẽ là có, loại phong trào này hiện nay đang rất phổ biến. Việc thôi miên mức độ sâu này là thật, đây không phải giả, hiện nay khoa học cũng đã khẳng định điều đó rồi.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Niệm Phật        Tụng Kinh        Tịnh Độ        Hộ Pháp        Học Phật       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật