(Chuyện của người đàn ông tên K 65 tuổi, ở phố Fuchù)

Vào ngày 23 tháng 6 đã đến nhà ông A làm rộn và khoe rằng đã nhận được một bao thơ. Lúc ấy trong lỗ tai tôi đã có một khối đen và đã được lấy đi nhưng còn một lỗ trống. Trong đầu và toàn thân thể thật khó chịu như có một cái gì đó bị đè lên trên, nên ngay cả tiếng gõ nhẹ của đồng hồ cũng nghe được.

Từ tháng 2 trở đi đã đến bịnh viện, nhưng trong tai ấy dần dần cảm thấy thật khó chịu, đã hai lần bị huyết áp cao lên tới mắt. Lúc từ bịnh viện trở về thì ghé vào nhà ông A ấy. Sau khi ông A từ Tứ Quốc tham bái trở về thì vào ngày 18 tháng 5 ông A nằm mộng thấy Đức Địa Tạng được đào đã hiện ra. Việc này qua báo chí đã tường thuật, nên đã có rất nhiều người đến tham bái tại Okayama. Việc bất khả tư nghì là mọi người đều được nhờ ơn Ngài, nên nhiều người đã đến và dần dần đến trong nhiều buổi lễ, mỗi ngày mỗi ngày đều tăng không dứt.

Sau khi nghe tôi nói thì ông A bảo rằng: “Khi trở về nên ghé qua chỗ Đức Địa Tạng rồi một lòng cầu nguyện thử xem, chắc chắn sẽ được gia bị“.

Qua lời khuyên ấy tiện chân tôi đã đi thẳng đến để lễ bái. Rồi cũng có nhiều ngày dắt thêm nhiều người ở gần nhà nữa. Ngay lúc ấy cũng là lúc vừa xong cái bệ thờ được làm mới cho Ngài trong khám, nên đã làm lễ và lúc ấy tôi cũng đã đến tham bái. Đột nhiên khi ấy tôi không còn cảm thấy có lỗ tai của tôi nữa.

Sau khi dẫn đi tham lễ lần đầu, chưa một lần trở lại bịnh viện, nhưng việc bất khả tư nghì ấy là nhờ ơn của Ngài. Từ đó trở đi có những ngày lễ đông người hay những ngày rảnh rỗi tôi đều đi tham bái, rồi cũng chỉ lại cho nhiều người mà thật sự ra nói thì nhiều, nhưng viết không thể biểu hiện hết rất nhiều điều còn sót lại, việc lợi ích như vậy là nhờ ông A và với cái duyên ấy qua vị nầy xin hồi hướng về việc bất khả tư nghì của Đức Địa Tạng, nên xin chân thành cảm tạ đã
được cậy nhờ và mọi người xin hết lòng đa tạ. 

Hỏi tất cả mọi người, ai còn khổ sở về bản thân và chính mình bị khốn khổ nhiều việc, hãy với lòng chân thành đến để được sự gia hộ của Ngài.

Xin chân thành cảm tạ tất cả.
Kính nguyện
Ngày mồng 8 tháng 11 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977)
 
Trích từ: Những Câu Truyện Linh Ứng Về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 1, Hòa Thượng Thích Như Điển Tải Về
2 Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 2, Hòa Thượng Thích Như Điển Tải Về
3 Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 3, Hòa Thượng Thích Như Điển Tải Về
4 Vãng Sanh Luận Giảng Ký Thiên Thân Bồ Tát, Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn Tải Về
5 Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp, Thích Giác Nguyên Tải Về
6 Tiểu Sử Và Công Hạnh Của Di Lặc Bồ Tát, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ Tải Về
7 Những câu chuyện nhân qủa, Cư Sĩ Đạo Quang Tải Về
8 Những Câu Chuyện Cổ Phật Giáo Mang Tính Giáo Dục, Cư Sĩ Đạo Quang Tải Về