Kinh Sách

ĐỀ MỤC

82. "Như hồ nước sâu thẳm,
Trong sáng, không khuấy đục,
Cũng vậy, nghe chánh pháp,
Người trí hưởng tịnh lạc."

Ý Nghĩa Niệm 10 Câu Phật Hiệu Trước Khi Ăn Cơm