Skip Navigation LinksHome > Niệm Phật > Niệm Phật Liên Hữu

Niệm Phật Liên Hữu

Đối với thanh thiếu niên: Cần quan tâm mà không nên lo lắng, phải dẫn dắt chứ không nên kìm kẹp, dùng cách bàn bạc chứ không phải dùng uy quyền.
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm