Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Trich-Dan-Niem-Phat-Tam-Muoi-Bao-Vuong-Luan-Cua-Dai-Su-Phi-Tich-O-Nui-Tu-Cac-Doi-Duong

Trích Dẫn Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Của Đại Sư Phi Tích Ở Núi Tử Các Đời Đường
Mao Lăng Vân | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Dù là lúc nghiến chặt răng để búi tóc hay lúc sanh tử giao xen, chưa hề có lúc nào chẳng có hơi thở ra vào. Người đời hay dùng bảo ngọc, thủy tinh, kim cang, hạt Bồ Ðề, hạt Mộc Hoạn… làm niệm châu[1], ta dùng hơi thở ra vào để làm niệm châu. Xưng danh hiệu Phật theo từng hơi thở sẽ có sự đáng nương cậy to lớn, vì sợ rằng một hơi chẳng hít vào được thì đã thuộc vào thân sau rồi! Ta đi, đứng, nằm, ngồi thường dùng loại xâu chuỗi ấy. Dù cho có mê muội, vẫn ngậm Phật mà ngủ[2], tỉnh giấc lại tiếp tục, ắt sẽ trong mộng được thấy đức Phật kia. Không chỉ mộng thôi, mà còn thành tam-muội nữa, tận mắt thấy ngọc hào, đích thân được thọ ký, [tu tập như thế thì trong] vạn người không sót một ai [chẳng thành tựu].

Nhận định:

Ấn Quang đại sư minh thị: Pháp môn Bảo Vương Tùy Tức (niệm Phật theo hơi thở) chính là pháp môn nhiếp trọn sáu căn của ngài Ðại Thế Chí. Nếu chẳng chịu tuân theo pháp này, sẽ khó thành tam-muội; nhưng Tùy Tức chẳng bằng lặng lẽ lắng nghe, vì chẳng khéo niệm theo hơi thở sẽ mắc bệnh, còn lặng lẽ lắng nghe, chắc chắn chẳng bị mắc bệnh. Xin hãy tận lực mà hành.

_______________
[1] Niệm châu: xâu chuỗi để niệm Phật.

[2] Ý nói: dù ngủ mê, Phật hiệu vẫn giữ trong tâm theo từng hơi thở.

 
Trích từ: Niệm Phật Pháp Yếu