Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Hai-Loai-Tam-Ly-Sai-Lam-Thuong-Gap-Ve-Niem-Phat

Hai Loại Tâm Lý Sai Lầm Thường Gặp Về Niệm Phật
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

1. Chấn chỉnh kiến chấp phổ biến “tâm tốt thì cũng giống như niệm Phật” 
 
Tâm ai nấy đều đầy dẫy tham, sân, si, thân thường luôn gây tạo sát, đạo, dâm, vẫn cường điệu cố nói là tâm mình tốt, chẳng phải là lầm lạc đến mức cùng cực ư?  Giả sử như có tâm tốt thật sự thì cũng chẳng ngoài mười thứ thiện nghiệp đã nói ở phần trên mà thôi.  Ðấy chỉ đáng gọi là “tu phước”, kiếp sau sẽ hưởng tiểu quả nhân, thiên, chứ vẫn không thoát khỏi luân hồi.  Chẳng đến được cõi Cực Lạc là do đi không đúng đường.  Muốn vãng sanh Cực Lạc thì phải tu Huệ, mà tu Huệ chính là niệm Phật.  Nhân thế nào, quả thế ấy.  Phước là phước, huệ là huệ, phải phân biệt rõ ràng, chẳng thể coi là cá mè một lứa đến nỗi lầm lạc đại sự được. 
 
2. Chấn chỉnh lời viện cớ “bận rộn quá không có thời gian niệm Phật” 
        
Niệm Phật chuyển biến nghịch cảnh, tiêu trừ tai nạn, sanh về Cực Lạc, còn sự nào lớn lao hơn pháp này nữa, nhưng lại xem rất thường.  Phần nhiều người đời hay viện mấy lý do như quá bận rộn, không có thời gian để cự tuyệt pháp đại tiện nghi vạn kiếp khó được gặp gỡ này, thật đáng tiếc quá! 
Có thật sự bận rộn hay chăng? Tôi chẳng 
thấy vậy.  Niệm Phật thì đi, đứng, nằm, ngồi đều làm được; dù là sĩ, nông, công thương đều chẳng trở ngại gì.  Nếu chẳng tin thì dưới đây tôi sẽ dẫn một bài ca ngắn để người đời đối với những sinh hoạt thường nhật có thể phân tích rõ ràng.  Tôi tin rằng sau khi xem bài ca này xong, nhất định quý vị sẽ chẳng còn cười được nữa.
        
Bài ca chẳng nhàn 
 
Biết ngài vốn chẳng bận, 
 Cứ cố nói chẳng nhàn, 
Trong hai mươi bốn giờ, 
Nằm ngủ mất tám giờ, 
Ba bữa ăn ba tiếng
Lại uống trà, hút thuốc 
Chải gỡ, đại tiểu tiện
Phí mất khoảng một giờ, 
Ði ra ngoài uống rượu 
Về chuyện gẫu cùng vợ 
Ít nhất vài ba giờ, 
Lại e lòng bận bịu, 
Thân mệt tính ngủ trưa, 
Ngủ hai giờ chẳng đã, 
Mất đi mười sáu giờ,
Uổng phí hơn quá nửa, 
Trong tám giờ còn lại, 
Chưa chắc đã bận thật. 
Niệm Phật được nửa tiếng 
Ðã kêu lâu lắm rồi
Hãy xem người xưa nay, 
Mấy ai bảy mươi tuổi, 
Ðừng đem khổ sanh tử, 
Vất ra đằng sau ót, 
Việc chân chánh của mình,  
Vạn vạn lần khẩn cấp, 
Xin hãy gấp tỉnh ngộ, 
Mau trồng chín phẩm sen.  
Trích từ: Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người niệm Phật cầu sinh tịnh độ, Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến Tải Về
2 Tịnh Độ Vấn Đáp, Thích Nhuận Nghi Tải Về
3 Tịnh Độ Vựng Ngữ, Hòa Thượng Thích Minh Thành Tải Về
4 Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp, Thượng Tọa Thích Minh Tuệ Tải Về
5 Tử Thư Tây Tạng, Cư Sĩ Nguyên Phong Tải Về
6 Tịnh Độ Hoặc Vấn, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về
7 Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tải Về
8 Tịnh Độ Cảnh Ngữ, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
9 Tịnh Độ Nhập Môn, Cư Sĩ Diệu Âm Tải Về
10 Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
11 Lá Thư Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về
12 Tịnh Độ Pháp Ngữ, Nhiều Dịch Giả Tải Về
13 Tịnh Độ Tập Yếu, Thích Nữ Minh Tâm Tải Về
14 Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về
15 Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về

Niệm Phật Phải Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn

Niệm Phật Phải Nhất Tâm
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn

Niệm Phật Cần Phải Dụng Tâm
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn

Phải Diệt Niệm Buồn Chán
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Phải Nhớ Chí Nguyện Để Tinh Tấn
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm